[ใหม่] รับเขียนโปรแกรม , รับทำโปรเจคนักศึกษา , รับทำงานวิจัย , ป.ตรี , ป.โท , ป.เอก , งานบริษัท องค์กร , งานด้านวิศวกรรม

51 สัปดาห์ ที่แล้ว - กรุงเทพมหานคร - เขตสายไหม - คนดู 37
  • รับเขียนโปรแกรม , รับทำโปรเจคนักศึกษา , รับทำงานวิจัย , ป.ตรี , ป.โท , ป.เอก , งานบริษัท องค์กร , งานด้านวิศวกรรม  รูปที่ 1
รายละเอียด
รับเขียนโปรแกรม , รับทำโปรเจคนักศึกษา , รับทำงานวิจัย , ป.ตรี , ป.โท , ป.เอก , งานบริษัท องค์กร , งานด้านวิศวกรรม , งานด้านระบบปัญญาประดิษฐ์ (Artificial intelligence) , งานด้าน Algorithm , งานด้าน Optimization , งานด้าน Recognition , งานด้าน Machine learning, Hybrid Algorithm , Deep learning, Forecasting, Recognition , Detection , Classification , Optimization , Machine learning , Tracking , Identification , Verification , Image processing , Signal processing , Weka tools (support system), Data mining , Interface hardware , MATLAB , VC++ , VB.NET , JAVA, Python, Weka , Opencv , Aforge.NET , Emgu ฯลฯ , งานทางด้านวิศวกรรมทุกแบบ , งานระบบฐานข้อมูล , รับเขียนโปรแกรมทุกรูปแบบ พัฒนาได้ตามความต้องการ โดยโปรแกรมเมอร์มืออาชีพ ประสบการณ์มากกว่า 20 ปี โทรขอคำปรึกษาได้ฟรี

ตัวอย่างบางส่วน Algorithm ที่พัฒนา

Artificial intelligence
Recognition
Optimization
Prediction
Forecasting
Detection
Tracking
Identification
Classification
Verification
Machine learning
Data mining
Excel solver
Raspberry Pi
Arduino
Deep learning
Object detection (Yolo , Mask R-CNN , Faster R-CNN , Single Shot Detector (SSD) , Faster R-CNN)
Natural Language Processing (NLP) , Named Entity Recognition
Reinforcement Learning algorithms
Recurrent Neural Network (RNN)
Long Short Term Memory (LSTM)
Forecasting (time-series)
Fuzzy inference system (FIS)
Neural network (backpropagation)
Neural network Extreme Learning Machines (ELM)
Madaline neural network
Vehicle Routing Problem ( VRP )
Multi-Depot Vehicle Routing Problem Using Genetic algorithm ( MDVRP )
Clarke and Wright's savings method (VRP)
2-Opt Solver for ( TSP , VRP )
Hough transform
Optical Character Recognition
Algebraic reconstruction technology (ART)
Maximum likelihood estimation for short rate models (Vasicek model, Maximize log likelihood, CIR model)
Image processing
Optical flow
Face , eye , mouth detection (haar-like Viola jone)
License plate recognition (LPR)
Pattern recognition
Eigenface based Facial Expression Classification (PCA)
Image registration
Adaptive neuro fuzzy inference system (ANFIS)
Genetic algorithm
Fuzzy logic , Fuzzy inference system (FIS)
Support vector machine
K-means clustering algorithm
Principal component analysis (PCA)
Kalman filter
Hidden markov model (HMM)
Fuzzy vault (Fingerprint)
Decision trees
AdaBoost Classifier
Gaussian processes for machine learning (GPML)
Fuzzy c-means edge detection
Mean shift clustering
Convolutional neural network (CNN)
Scale-invariant feature transform (SIFT)
Particle Swarm Optimization (PSO)
Ant colony optimation (ACO)
Support Vector Neural Network (SVNN)
Naive Bayes Classifier
k-nearest neighbors algorithm
Similarity classifier
Neuro-fuzzy
hausdorf distance
Tabu search
Contourlet
Wavelet Packet Decomposition
Hybrid algorithm
Neuro-PSO
Neuro-GA
Retinal Blood Vessel detection
Support Vector Neural Network (SVNN)
Forecasting with ARIMA Models (SARIMA)
Forecasting with Guassian
Weka (PHP Mysql + Weka) Dicision tree J48, ID3, Naive Bayes, Knn , Neural network , SVM
Dicision tree J48, ID3, Naive Bayes, Knn , Neural network , SVM
Travel salesman problem (TSP)
Conditional Random Fields (CRFs)
Linear predictive coding (LPC)
Differential Evolution (DE)
Database system Client/Server (ระบบฐานข้อมูล SQL server , Mysql)
Interface hardware ควบคุม hardware
Excel solver (Linear, Integer, Multi-objective, Nonlinear Programming)
Opencv VC++
Emgu opencv C#
Aforge.net
Matlab
.NET VC++, C#, VB
Python
Java
Gesture Recognition
histogram of oriented gradients (HOG)
Interface hardware (เขียนรับค่าส่งค่าจาก hardware)
Hybrid algorithm
Andriod application ( Opencv )
พัฒนาได้ทุกภาษา งานเฉพาะด้าน งานด้านระบบปัญญาประดิษฐ์ งานทางด้านวิศวกรรม ฐานข้อมูล ฯลฯ
พัฒนาได้ตามความต้องการทุกรูปแบบ พร้อมดูแลและแก้ไขปัญหาของท่านอย่างจริงใจ

มืออาชีพ ซื่อสัตย์ จริงใจ ได้งานจริง ไม่ผิดหวัง อธิบายงานให้ทุกขั้นตอนและแก้ไขให้จนเสร็จงาน (โทรมาขอคำปรึกษาได้ฟรี)
Tel : 088-6995862 , Line ID : nutthwat , E-mail : kaesoft@hotmail.com , http://www.kaesoft.com (ทุกวัน)