ลงตำแหน่งพิเศษ S1

[ใหม่] รับจัดสัมมนา ฝึกอบรม กิจกรรมสันทนาการ ทั้งในและ นอกสถานที่ ในราคาย่อมเยาว์

510 สัปดาห์ ที่แล้ว - กรุงเทพมหานคร - คนดู 523
รายละเอียด

     จากประสบการณ์บริการด้านการฝึกอบรมของเราฯ กว่า 20 ปี เราได้รับความไว้วางใจ ในการจัดทั้ง Public Training และ In-house Training ให้กับบริษัท/องค์กรชั้นนำ ต่างๆมากมายกว่า 100 องค์กร ซึ่งเราและทีมงานไม่เคยหยุดนิ่งที่จะพัฒนาศักยภาพด้านการบริการ และ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการสรรหา และ สร้างองค์ความรู้ในหลักสูตรใหม่ๆ อย่างไม่หยุดยั้ง เพื่อตอบสนองความต้องการในการฝึกอบรมสัมมนา และ การเปลี่ยนแปลงของธุรกิจอย่างต่อเนื่อง

หมวด 1 หลักสูตรด้านการบริหารจัดการ
• ทักษะการวิเคราะห์ปัญหาและตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพ
• การทำงานเชิงรุกสู่ความสำเร็จ (Proactive for Success)
• การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Communication)
• การบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ (Strategic Management)
• โปรแกรมการพัฒนาภาวะผู้นำ (Leadership Development Program)

หมวด 2 หลักสูตรด้านการตลาด – การขาย
• กลยุทธ์การตลาดสำหรับธุรกิจสมัยใหม่
• กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดแบบครบวงจรเพื่อเพิ่มยอดขายในภาวะวิกฤติ
• เทคนิคการนำเสนองานเชิงรุกสำหรับนักขายมืออาชีพ
• กลยุทธ์การบริหารงานขายอย่างเหนือชั้น (Sales force Management)
• ทักษะการจัดการข้อโต้แย้งและปิดการขายอย่างมืออาชีพ

หมวด 3 หลักสูตรด้านการบริการ
• การสร้าง CRM & CEM เพื่อธุรกิจให้เติบโตเหนือคู่แข่งขัน
• กุญแจสู่ความสำเร็จของการสื่อสารในงานบริการ
• Service Mind ปั้นได้...ส่งมอบบริการถึงมือลูกค้าด้วยความประทับใจ

หมวด 4 หลักสูตรการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์
• การบริหารทรัพยากรมนุษย์สำหรับหัวหน้าหน่วยงาน
• เทคนิคการสัมภาษณ์บนพื้นฐานระบบความสามารถ
• เทคนิคการสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกพนักงาน
• การประเมินผลการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
• กลยุทธ์การแจ้งผลการประเมินและการให้ Feedback ลูกน้อง

หมวด 5 หลักสูตรสำหรับหัวหน้างานและการพัฒนาตนเอง
• ทักษะบริหารจัดการสำหรับผู้จัดการมือใหม่
• การพัฒนาทักษะสำหรับการเป็นหัวหน้างานที่เป็นเลิศ
• เทคนิคการแก้ปัญหาและการตัดสินใจ
• เทคนิคการสอนงานสำหรับหัวหน้างานที่มีประสิทธิภาพ
• จิตวิทยาการบริหารและเทคนิคการสร้างแรงจูงใจสำหรับหัวหน้างาน

หมวด 6 หลักสูตรกิจกรรมสัมพันธ์เพื่อการเรียนรู้
• Team Building/Walk Rally/Adventure Trip/Event and Party
• Service Team Synerg

เราสามารถจัดได้ตามความต้องการ ของลูกค้า เพื่อตอบสนองความต้องการที่ตรงจุดของลูกค้าทุกท่าน ...
สอบ ถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณ ชนะศึก 081-685-1133