ลงตำแหน่งพิเศษ S1

[ใหม่] โครงการเมืองไทย วัยเก๋า เมืองไทยประกันชีวิต ไม่ตรวจสุขภาพ โทร 0804509495

208 สัปดาห์ ที่แล้ว - กรุงเทพมหานคร - คนดู 2,749

1 ฿

  • โครงการเมืองไทย วัยเก๋า เมืองไทยประกันชีวิต ไม่ตรวจสุขภาพ โทร 0804509495 รูปที่ 1
รายละเอียด

 

โครงการเมืองไทย วัยเก๋า

 

จุดเด่นของโครงการ
• มั่นใจได้ง่ายๆๆ...ด้วยเบี้ยประกันภัยคงที่ตลอดสัญญา
• ไม่เป็นภาระแก่คนข้างหลังได้ง่ายๆๆ...ด้วยความคุ้มครองการเสียชีวิตสูงสุดถึง 200,000 บาท*
• อุ่นใจได้ง่ายๆๆ...กับความคุ้มครองการเสียชีวิตเนื่องจากอุบัติเหตุสาธารณะสูงถึง 200% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
• สบายใจได้ง่ายๆๆ...ด้วยการรับประกันภัยแบบไม่ต้องตรวจสุขภาพ และไม่มีคำถามสุขภาพถามให้กังวลใจ

* กรณีเลือกแผนความคุ้มครองแผน 200,000

 

เงื่อนไขการรับประกันภัย
1. ระยะเวลาของสัญญาประกันภัย   :  แบบประกันภัย เมืองไทยสบายใจ 90/90    
     -  ระยะเวลาเอาประกันภัย              ครบอายุ 90 ปี
     -  ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย       ครบอายุ 90 ปี
3. อายุของผู้เอาประกันภัย           :  50 – 75 ปี
4. การชำระเบี้ยประกันภัย            :  รายปี และรายเดือน (เป็นไปตามตารางอัตราเบี้ยประกันภัย)
5. ไม่สามารถซื้อสัญญาเพิ่มเติมอื่นๆ แนบท้ายโครงการได้
6. ไม่ต้องตรวจสุขภาพและไม่มีคำถามสุขภาพ