[ใหม่] เครื่องพิมพ์เสื้อ ระบบและวิธีการเลือกซื้อเครื่องสกรีนเสื้อเพื่มเริ่มธุรกิจ

516 สัปดาห์ ที่แล้ว - กรุงเทพมหานคร - คนดู 4,978

19,800 ฿

ขอเสนอแนะขั้นตอน และกระบวนการคิดเลืกซื้อผลิตภัณฑ์เครื่องพิมพ์เสื้อ ธุรกิจสกรีนเสื้อยืด

ที่ผ่านมามีลูกค้ามากมายที่ติดต่อมาทางเราเพื่อขอรายละเอียดเกี่ยวกับ เครื่องพิมพ์สกรีนเสื้อยืด ซึ่งในหลักการเลือกและพิจารณาเลือกซื้อผลิตภัณฑ์นั้นๆ เรามีข้อเสนอแนะการเลือกซื้อดังต่อไปนี้

ลำดับแรกเมื่อท่านมีความคิดว่าต้องการเลือกซื้อเครื่องสกรีนเสื้อนั้น เราแนะนำให้ท่านศึกษาเกี่ยวกับระบบการสกรีนเสื้อก่อนเป็นลำดับแรก เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานและปัจจัยในการตัดสินใจ เพราะระบบเกี่ยวกับงานสกรีนเสื้อในปัจจุบันมีมากมายหลายระบบ หลายประเภท

เมื่อท่านได้ศึกษาระบบหรือประเภทในการสกรีนเสื้ออย่างครงๆแล้ว ก็นำข้อมูลที่ได้นั้นมาพิจารณาเป็นลำดับต้นว่าระบบไหนประเภทไหนที่เหมาะสม กับข่ายงายที่คุณต้องการ และพิจารณาซ้ำอีกครั้งว่าโดยระบบในตลาดแล้วประเภทไหนที่เหมาะสมกับคุณที่สุด ทั้งรูปแบบ ลักษณะงาน และงบประมาณที่คุณได้ตั้งไว้

เมื่อท่านสามารถเลือกถึงในระดับประเภทงานแล้ว คราวนี้ก็ต้องลงไปในรายละเอียดเกี่ยวกับเครื่อง ว่า ในระบบนั้นๆมีเครื่องรุ่นไหนที่มีข่ายการทำงานเหมาะสมกับคุณมากที่สุด ทั้งนี้ปัจจัยเกี่ยวเนื่องที่มีผลทางตรงต่อระบบและประเภทงานที่คุณต้องให้ ความสำคัญเป็นอย่างสูงคือ ระบบหมึกที่มารองรับเครื่องรุ่นนั้นให้เหมาะสมกับประเภทงานของคุณ

ซึ่งเรื่องหมึกนั้นเป็นปัจจัยที่สำคัญเป็นอย่างยิ่ง เพราะเป็นสิ่งที่ึคุณมองไม่เห็นเลยว่าหมึกที่บริษัทฯที่คุณต้องการซื้อนั้น มีคุณภาพในระดับใด บางบริษัทอาจจะเพียงมีหมึกบริการเพียงแค่ต้องการขายตัวเครื่องให้คุณ และให้ข้อมูลคุณเพียงว่า ไม่มีปัญหา เขามีกระบวนการทำให้ไม่มีปัญหา นั้นเป็นการปกปิดความจริงบางประการในวิธีการขายครับ

ดีที่สุดคือคุณต้องมีการทดสอบหมึกพิมพ์นั้นๆด้วยตัวคุณเอง ไม่เพียงเพราะ "เขาบอกว่าพิมพ์ได้" อย่างบริษัทเรา เรามีหน้าร้านรับงานและเป็นโมเดลธุรกิจให้ลูกค้ามาใช้บริการด้วย ลูกค้าที่ซื้อระบบหรือผลิตภัณฑ์ สามารถลอกแบบโมเดลทางธุรกิจเราไปได้ และที่สำคัญหากเราไม่แน่จริงเรื่องหมึกและคุณภาพผลิตภัณฑ์ เราคงเป็นเพียงบริษัทฯประกอบเครื่อง ขายเครื่องอย่างเดียวครับ ต้องระวังให้สูงนะครับ หวานเป็นลม ขมเป็นยาครับ

จากนั้นเมื่อคุณสามารถเลือกระบบ เครื่อง หมึก และปัจจัยที่เหมาะสมกับคุณแล้ว เราแนะนำให้มีการพิจารณาทบทวนใหม่อีกครั้ง และพิจารณาถึงความเหมาะสมควบคู่ไปด้วยอีกหน เพื่อไม่เป็นการประมาทครับ

สิ่งสำคัุญที่ไม่แพ้ไปกว่ากันคือ ตลาดที่คุณมีอยู่ และตลาดที่คุณคาดหวังครับ เรื่องนี้ เราแนะนำให้คุณต้องมีการศึกษาตลาดก่อนครับ ว่ามีความเป็นไปได้และเหมาะสมในระดับไหนครับ

อย่าเห็นเพียงว่าของถูกนะครับ บางอย่างบางครั้ง บางคนก็ใช้วิธีชักจูงด้วยราคา และสมควรดูถึงรายละเอียดครับ ว่าเป็นอย่างไร

อย่างเคมีที่เราแถมลูกค้า ของเราก็เป็บแบบเข้มข้น ลูกค้าสามารถนำไปเจือจางได้เป็นร้อยสิตร แต่บางบริษัทใช้วิธีเจือจางแล้วนำมาแถมให้ก็มีนะครับ แล้วลูกค้าจะทราบได้อย่างไรว่า ประเด็นไหนที่แตกต่าง

ฉะนั้น ราคาถูกหรือแพง ไม่ใช้ประเด็นสำคัญที่สุดนะครับ ประเด็นสำคัญคือระบบธรรมาภิบาลในการดำเนินธุรกิจต่างหากครับ ที่มีความสำคัญสูงสุดเหนือสิ่งอื่นใด

ในเรื่องของการเข้าสู่ระบบธุรกิจการสกรีนเสื้อนั้น ไม่ยาก แต่สำคัญอยู่ที่ คุณจะสามารถเจริญก้าวหน้าในธุรกิจได้ขนาดไหน
เหมือนการสร้างบ้านต้องถมดิน ขึ้นเสื้อเอก

การทำธุรกิจก็เช่นกัน ถ้าคุณอยากให้มั่นคง สำคัญที่พื้นฐาน เมื่อพื้นฐานดี สภาพโดยรวมก็เยี่ยม
แต่ถ้าพื้นฐานแย่ คงไม่ไม่ไกลแน่

เราจึงปรารถนาให้ลูกค้าเราเริ่มนับตั้งแต่หนึ่งตามลำดับเรื่อยไป
ไม่เขย่งก้าวกระโดด เพราะอาจะจะขาหักได้

ฉะนั้น ถ้าต้องการรับบริการระบบเครื่องพิมพ์เสื้อ สกรีนเสื้อยืด ให้มีประสิทธิผลสูงสุดแล้ว
เชิญเดินตามขั้นตอนการปลูกธุรกิจด้วยตัวคุณเอง เพื่อเป็นร่มไม้ใหญ่ในอนาคตครับ

ลำดับแรก เข้าศึกษาที่ส่วนบทความ เวบไซด์เรา

http://www.เครื่องพิมพ์เสื้อ.com/
http://www.เครื่องพิมพ์เสื้อ.net/
http://www.เครื่องสกรีนเสื้อ.com/
http://www.เครื่องสกรีนเสื้อ.net/

ที่ส่วนบทควาาม เรามีรายละเอีดเกี่ยวกับระบบการสกรีน การพิมพ์ภาพแต่ระแบบ
เครื่องของแต่ละระบบ และราคา

ที่เวบบอร์ เราได้ตอบกระทู้ที่ลูกค้าได้ถามมา ในรายละเอียดเกี่ยวกับงานต่างๆ

และเมื่อได้ศึกษ อ่านเป็นที่เข้าใจแล้ว

ลำดับต่อไปคือ เข้ามาที่หน้าร้านวันทิพย์ สกรีนภาพ เพื่อชมระบบจริง เนื้องานจริง
คุณจะได้เห็น สัมผัส เนื้องาน และรับข้อมูลเพิ่มเติมแต่ละระบบเพื่อประกอบการพิจารณาครับ

ที่หน้าร้านวันทิพย์ สกรีนภาพ เราเป็นโมเดลทางธุรกิจให้คุณได้เห็นเรื่องระบบงานต่างๆที่เรามี
คุณจะได้เห็นภาพโดยรวม ลักษณะธุรกิจที่คุณสามารถดัดแปลง เพิ่มเติมไปเป็นธุรกิจร้านสกรีน
ในแบบที่เป็นคูรเองได้

สำคัญนะครับในเรื่องข้อมูลพื้นฐานเบื้องต้น ปัจจัยหลักในการพิจาณาเพื่อความเหมาะสม
เมื่ออยู่บนฐานของความเหมาะสมแล้ว เส้นทางการเติบใหญ่ในธุรกิจก็จะอยู่ในแนวทางที่มั่นคงด้วยเช่นกันครับ

บจกสนพ.วันทิพย์