ลงตำแหน่งพิเศษ S1

[ใหม่] ควิกไบท์เหยื่อกำจัดแมลงวัน,แมลงต่างๆ

167 สัปดาห์ ที่แล้ว - ปทุมธานี - คนดู 2,818
รายละเอียด

เหยื่อกำจัดแมลงวัน ควิกไบท์ Quickbike

ชื่อและอัตราส่วนของสารสำคัญ : imidacloprid 0.5 % w/v

ประโยชน์ :  
ใช้ในการควบคุม และกำจัดแมลงวัน

คุณสมบัติพิเศษ  : ควิกไบท์ เป็นเยื่่อสำเร็จรูป ชนิดเกร็ด  ออกฤทธิ์กระตุ้น

                            ประสาทส่วนกลางทำให้แมลงวันเกิดอาการเกร็งของกล้ามเนื้อ เป็นอัมพาต

                            และตายในที่สุด   ควิกไบท์  ใช้ง่ายโดยการวางเป็นจุดๆ   

จัดจำหน่ายโดย  หจก.สมุทไลท์ เทรดดิ้ง  

โทร.02-023-2011,090-412-2448,087-514-1297

เว็บไซด์.  www.smooth-light.com