[ใหม่] เปิดอบรมหลักสูตร หลักสูตร Windows Server 2019 level 1

13 สัปดาห์ ที่แล้ว - นนทบุรี - ปากเกร็ด - คนดู 492

4,900 ฿

  • เปิดอบรมหลักสูตร หลักสูตร Windows Server 2019 level 1 รูปที่ 1
  • เปิดอบรมหลักสูตร หลักสูตร Windows Server 2019 level 1 รูปที่ 7
  • เปิดอบรมหลักสูตร หลักสูตร Windows Server 2019 level 1 รูปที่ 8
  • เปิดอบรมหลักสูตร หลักสูตร Windows Server 2019 level 1 รูปที่ 9
  • เปิดอบรมหลักสูตร หลักสูตร Windows Server 2019 level 1 รูปที่ 10
รายละเอียด
เปิดอบรมหลักสูตร Windows Server 2019 level 1
ติดตั้งและบริหารจัดการระบบ Server ด้วย Windows Server 2019

หลักสูตรการติดตั้งและกำหนดค่าการทำงานของ Windows Server 2019 ตั้งแต่การติดตั้ง การออกแบบ 
การทำความเข้าใจคำสั่งและระบบที่สำคัญ ไปจนถึงการคอนฟิกในส่วนของ Active Directory ที่เน้นเรื่องของการบริหารจัดการและควบคุมการบังคับใช้ Policy ที่เครื่อง Client ภายใต้ระบบ Domain ให้มีประสิทธิภาพ และเข้าใจพื้นฐานการทำงานของ Policy บน Windows Server ได้อย่างลึกซึ้ง เพื่อใช้ในการวิเคราะห์และแก้ปัญหาเมื่อเกิดความผิดพลาดของ Policy ต่างๆ ได้อย่างตรงจุด
ผู้เรียนสามารถการกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงไฟล์และโฟลเดอร์ที่สำคัญในองค์กรได้อย่างถูกต้อง สามารถ Backup ข้อมูลสำคัญได้ ช่วยให้การแชร์ไฟล์ในองค์กร มีความปลอดภัยสูง สามารถติดตาม ตรวจสอบ การใช้งานไฟล์ข้อมูลต่างๆ ได้อย่างละเอียด และมีความน่าเชื่อถือ

รายละเอียดหลักสูตร
1. Windows Server 2019 และความสามารถใหม่
2. การติดตั้ง Windows Server แบบ Clean Install และ Upgrade
3. การติดตั้ง Active Directory และโปรโมตเป็นเครื่อง Domain Controller
4. การติดตั้ง DHCP Server เพื่อแจก IP อัตโนมัติให้เครื่อง Client และการทำ DHCP แบบ Load Balance & Failover
5. สร้างและจัดการ User, Group และ OU (Organizational Unit)
6. การจัดการและกำหนดสิทธิการใช้งานไฟล์ข้อมูลบนเครือข่าย (Share & Permission)
7. การใช้ File Server Resource Manager กำหนดพื้นที่ใช้งานและบล็อคไฟล์ต้องห้าม
8. กำหนดนโยบายเพื่อควบคุมการทำงานของผู้ใช้ด้วย Group Policy
9. กำหนดนโยบายการสร้างและจัดการรหัสผ่านให้กับผู้ใช้บน Domain
10. การทำ Folder Redirection เพื่อย้าย Profiles ของผู้ใช้ทั้งหมดบน Domain ไปเก็บไว้ที่เครื่อง Server
11. การกู้ Objects ต่างๆ ที่อยู่ใน AD กลับคืนมาด้วยคุณสมบัติ Active Directory Recycle Bin
12. การสร้างเครื่อง DC สำรองหรือ Addition Domain (Backup Server)
13. การย้าย (Transfer) และการยึด (Seize) หน้าที่สำคัญ (FSMO) จากเครื่อง PDC ไปยังเครื่อง DC ตัวสำรอง
14. Backup และ Restore ข้อมูลสำคัญบนเครื่อง Domain Controller

ระยะเวลาอบรม 3 วัน ราคา 4,900 บาท

เข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.ez-admin.com
สอบถามรายละเอียดโทร : 082-5674413, 086-4133928
LineID : ezgenius55
สอบถามทางอีเมล : contact@ez-admin.com, admin@ez-genius.com
สถานที่อบรม : 47/401 ห้องเลขที่ N007031 อาคารนาริตะ ชั้น 7 หมู่ 3 ถ.ป๊อปปูล่า ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120