ลงตำแหน่งพิเศษ S1

[ใหม่] แพคเกจทัวร์ เกาะหลีเป๊ะ แพคเกจท่องเที่ยวทะเลสตูล สวรรค์ทะเลใต้หมู่เกาะตะรุเตา อาดัง-ราวี หลีเป๊ะมัลดีฟเมืองไทย*ตรังซีทริป*

66 สัปดาห์ ที่แล้ว - สตูล - คนดู 1,427
รายละเอียด
แพคเกจทัวร์ เกาะหลีเป๊ะ ทะะเลสตูล
แพคเกจทัวร์ ทะเลสตูล 3 วัน 2 คืน
สถานที่เที่ยว เกาะอาดัง – ราวี – หลีเป๊ะ –หินงาม – ร่องน้ำจาบัง – เกาะไข่

 วันแรก          ปากบารา – หลีเป๊ะ
10.30 น.   พร้อมกัน ณ..ท่าเทียบเรือปากบารา  เตรียมตัวเดินทางสู่เกาะหลีเป๊ะ
11.00 น.   เดินทางมุ่งหน้าสู่เกาะหลีเป๊ะ  ระหว่างทางเกาะตะรุเตา  นำท่านถ่ายภาพแห่ง ความประทับใจพร้อมแวะเยี่ยมชม อุทยานแห่งชาติตะรุเตราหลังจากนั้นเดินทางแวะเกาะไข่ นำท่านชมซุ้มประตูหินพร้อมถ่ายภาพกับสัญลักษณ์การท่องเที่ยวแห่งจังหวัดสตูลไว้เป็นที่ระลึก
12.30 น.   ถึงเกาะหลีเป๊ะ  รับประทานอาหารกลางวัน ณ..รีสอร์ทที่พัก  พักผ่อนตามอัธยาศัย
16.00 น. นำท่านแวะเยี่ยมชมหมู่บ้านชาวเล  เดินเล่น walking Street บนเกาะหลีเป๊ะ
17.30 น.                 ชมพระอาทิตย์ตกที่ขอบฟ้าอันดามันใต้  ณ..Sunset Beach
18.30 น.                 บริการอาหารเย็น ณ..รีสอร์ทที่พัก
วันที่สอง   หลีเป๊ะ- หินงาม-จาบัง-เกาะดง-หินซ้อน-หาดทรายขาว-เกาะยาง-เกาะอาดัง

07.00 น.    บริการอาหารเช้า  ณ..รีสอร์ทที่พัก
08.00 น.    เดินทางสัมผัสกับความตื่นเต้น  และความประทับใจกับการดำน้ำ  ดูปะการัง อย่างจุใจ ณ..เกาะดง-หินซ้อน
10.30 น.    เดินทางต่อไปยังอ่าวไผ่-เกาะลอกวย  นำท่านเล่นน้ำหน้าชายหาดพร้อมกับหมู่ปลานานาชนิด
12.00 น.    บริการอาหารกลางวัน  ณ..ชายหาดเกาะลอกวย
13.00 น.    เดินทางต่อไปยังหาดทรายขาว-เกาะราวี  นำท่านเล่นน้ำหน้าชายหาดพร้อมกับหมู่ปลานานาชนิด หลังจาก  นั้นชมปะการังผักกาด ปะการังเขากวาง ณ..เกาะยาง และนำท่านเดินทางสู่เกาะหินงาม ชมหาดหินอันสวยงาม  หลังจากนั้นนำท่านชมปะการังเจ็ดสี และธรรมชาติใต้ท้องทะเลอันสวยงาม  ณ..ร่องน้ำจาบัง
16.30 น.   ก่อนเข้าที่พัก นำท่านสู่เกาะอาดัง ถ่ายภาพความประทับใจ และเดินทางกลับเข้าสู่ที่พัก  ณ..เกาะหลีเป๊ะ  พักผ่อนตามอัธยาศัย
18.00 น.    บริการอาหารเย็น  ณ..รีสอร์ทที่พัก
วันที่สาม            หลีเป๊ะ – ปากบารา

07.00 น.                 บริการอาหารเช้า  ณ..รีสอร์ทที่พัก
08.00 น.                 เตรียมตัวอำลาท้องทะเลอันดามันใต้ 
09.00 น.                 ออกเดินทางกลับสู่ท่าเทียบเรือปากบารา
10.30 น.                 ถึงท่าเทียบเรือปากบารา  โดยสวัสดิภาพ
 
อัตราค่าบริการ   ท่านละบาท
อัตราค่าบริการนี้รวมการบริการดังนี้
ค่าเรือ Speed Boat  ไป- กลับ
ค่าที่พัก 2 คืน ( เกาะหลีเป๊ะ ห้องแอร์ )
อาหารรวม 6 มื้อ
ซ้อฟดริ้ง และผลไม้
ค่าเรือนำเที่ยวตามเกาะต่าง ๆ
ค่าไกด์นำเที่ยวและค่าธรรมเนียมต่างๆ
ประกันภัยการเดินทางวงเงิน  200,000 บาทหมายเหตุ โปรแกรมนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาพอากาศ, ความเหมาะสม และผลประโยชน์ของท่านเป็นสำคัญ
 
หรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมที่http://www.trangseatrip.com