[ใหม่] Art And Design

551 สัปดาห์ ที่แล้ว - กรุงเทพมหานคร - คนดู 201

 

โรงเรียน คอมพิวเตอร์กราฟฟิกและการออกแบบเชิงศิลป์รับรองโดย กระทรวง ศึกษาธิการ ตั้งอยู่ที่ถนนรามคำแหงเปิดดำเนินการมาตั้งแต่ต้นปี 2545 โดยใช้ชื่อเดิมว่า โรงเรียน คอมพิวเตอร์กราฟฟิกและ ศิลปะ (Comart) สาขารามคำแหง เปิดอบรมหลักสูตร Graphic Design, Web Design, Flash MX , 3D Animation, Auto CAD, Lightwave, เราได้จัดหลักสูตรให้มีรูปแบบการเรียนการสอนที่มีเนื้อหาครบถ้วนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ พร้อมทั้งแนวคิด หลักการทำงาน และเทคนิคต่างๆจากประสบการณ์ มาดัดแปลงเป็นหลักสูตร เพื่อให้มั่นใจได้ว่าผู้ที่ผ่านการอบรมไปแล้วนอกจากจะได้รับใบประกาศนียบัตรแล้ว ยังสามารถนำไปแก้ปัญหาและใช้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพจริงจากที่นี่ ... อาร์ต แอนด์ ดีไซน์