[ใหม่] รับปรึกษาวิจัย วิทยานิพนธ์ IS อาจารย์ 3

571 สัปดาห์ ที่แล้ว - กรุงเทพมหานคร - คนดู 1,773
  • รับปรึกษาวิจัย วิทยานิพนธ์ IS อาจารย์ 3 รูปที่ 1
รายละเอียด

        ยินดีให้ความช่วยเหลือ ให้คำปรึกษา งานวิจัย วิทยานิพนธ์ (Thesis หรือ Independent Study) ทุกระดับซึ่งทางเรามีขั้นตอนในการทำอย่างเป็นระบบ เช่น การรายงาน (ค้นคว้า จัดพิมพ์), เก็บข้อมูล (แบบสอบถาม), วิเคราะห์ข้อมูล ด้วยโปรแกรม SPSS และอื่นๆ รวมทั้งโปรแกรมที่ทางทีมงานเขียนขึ้นมาเองเพื่อใช้ในการแปรผลและประมวลผลข้อมูลออกมาเพื่อให้ง่ายต่อการเข้าใจของตัวท่านเอง

ข้อดีที่ท่านจะได้รับ

         1. ช่วยค้นหาข้อมูลเป็นที่ปรึกษาในการให้คำแนะนำดูแลวิธีการทำในแต่ละขั้นตอนพร้อมทีมงานให้ความช่วยเหลือทั้งในกรณีเร่งด่วนและไม่เร่งด่วน

         2. ช่วยเป็นเพื่อนให้กับคุณในยามที่คุณต้องการ เวลาคุณเหงา อ้างว้าง สับสน ไร้ทางออก กังวลใจ ท้อแท้ในเรื่องงานของท่าน เราช่วยปลอบใจและเป็นกำลังใจให้คุณจนสำเร็จ และร่วมยินดีในความสำเร็จของคุณ เป็นต้น

          ดังนั้นงาน ที่ทำจะต้องเน้นคุณภาพ, งานที่คุณไม่มีเวลาในการทำ, งานที่เป็นปัญหาสำหรับคุณเรายินดีให้บริการ, รับส่งงานตรงตามกำหนดเวลา  ทางเรากล้าพูดได้ว่ามีประสบการณ์ทางด้านนี้แล้วคุณจะรู้ว่าการที่มีผู้ช่วยหรือที่ปรึกษาอยู่เคียงข้างนั้นดีอย่างไร

ติดต่อคุณสุชาติ โทร 083-8759662

E:Mail : sukgary@gmail.com

http://sukgary.blogspot.com/