ลงตำแหน่งพิเศษ S1

[ใหม่] ศาลาทรงไทย ศาลาไม้ทรงไทย ศาลาไทย

533 สัปดาห์ ที่แล้ว - ลำปาง - คนดู 1,894

29,000 ฿

  • ศาลาทรงไทย ศาลาไม้ทรงไทย ศาลาไทย รูปที่ 1
  • ศาลาทรงไทย ศาลาไม้ทรงไทย ศาลาไทย รูปที่ 3
  • ศาลาทรงไทย ศาลาไม้ทรงไทย ศาลาไทย รูปที่ 4
  • ศาลาทรงไทย ศาลาไม้ทรงไทย ศาลาไทย รูปที่ 5
  • ศาลาทรงไทย ศาลาไม้ทรงไทย ศาลาไทย รูปที่ 6
  • ศาลาทรงไทย ศาลาไม้ทรงไทย ศาลาไทย รูปที่ 7
รายละเอียด
Thai wood pavilion
A 0001 ศาลาทรงไทย / ศาลาไม้ทรงไทย / ศาลาไม้สักทรงไทย / ศาลาไม้แข็งทรงไทย / ศาลาไม้ / ศาลาไทย / ศาลาถอดประกอบได้ / thai wood pavilion เป็นศาลาทรงไทย ขนาด 2 หลังติดกัน พร้อมระเบียงชิงช้า
Baht : 250,000.00 .-
A 0002 ศาลานั่งเล่น / ศาลาทรงไทย / ศาลาไม้ขนาดเล็ก / ศาลาทรงไทย / ศาลาไม้ทรงไทย / ศาลาไม้สักทรงไทย / ศาลาไม้แข็งทรงไทย / ศาลาไม้ / ศาลาไทย / ศาลาถอดประกอบได้ / thai wood pavilion เป็น ศาลาทรงไทย ขนาดเล็ก หลังคา 3 จั่ว 3 ที่นั่ง เหมาะสำหรับเป็นศาลานั่งเล่น หรือ ประดับ สวน หรือสนามหญ้า หน้าบ้าน
Baht : 29,000.00 .-
A 0003 บ้านทรงไทย / บ้านไม้ทรงไทย / บ้านเรือนไทย / บ้านไม้ / ศาลาทรงไทย / ศาลาไม้ทรงไทย / ศาลาไม้สักทรงไทย / ศาลาไม้แข็งทรงไทย / ศาลาไม้ / ศาลาไทย / ศาลาถอดประกอบได้ / thai wood pavilion เป็นบ้านไม้ทรงไทย สามารถและเคลื่อนย้ายได้ เป็นที่พักอาศัยสำรองได้ รับสั่งทำบ้านทรงไทย ทุกรูปแบบ
Baht : 196,000.00 .-
A 0004 ศาลานั่งเล่น / ศาลาทรงไทย / ศาลาไม้ขนาดเล็ก / ศาลาทรงไทย / ศาลาไม้ทรงไทย / ศาลาไม้สักทรงไทย / ศาลาไม้แข็งทรงไทย / ศาลาไม้ / ศาลาไทย / ศาลาถอดประกอบได้ / thai wood pavilion เป็นศาลาทรงไทยขนาดเล็ก หลังคา 3 จั่ว 3 ที่นั่ง เหมาะสำหรับเป็นศาลานั่งเล่น หรือประดับสวนหรือสนามหญ้าหน้าบ้าน
Baht : 30,500.00 .-
A 0005 ศาลาทรงไทย / ศาลาไม้ทรงไทย / ศาลานั่งเล่น / ศาลาไทย / ศาลาไม้สักทรงไทย / ศาลาไม้แข็งทรงไทย / ศาลาไม้ / ศาลาไทย / ศาลาถอดประกอบได้ / thai wood pavilion เป็นศาลาทรงไทย ขนาดใหญ่ มีหลังคา 2 หลังแต่ตัวเรือนเป็นหลังเดียวกัน มีระเบียงนั่งเล่นด้านหน้า พร้อมชานเล็กด้านนอก
Baht : 168,000.00 .-
A 0006 ศาลาทรงไทย 6 เหลี่ยม และ ศาลาทรงไทย 8 เหลี่ยม / ศาลาไม้ 8 เหลี่ยม / ศาลาหลังคามุก / ศาลาทรงไทย / ศาลาไม้ทรงไทย / ศาลานั่งเล่น / ศาลาไทย / ศาลาไม้สักทรงไทย / ศาลาไม้แข็งทรงไทย / ศาลาไม้ / ศาลาไทย / ศาลาถอดประกอบได้ / thai wood pavilion เป็นศาลานั่งเล่น ขนาด 6 ที่นั่ง แต่หลังคามี 2 แบบ คือ ศาลาทรงไทย 6 เหลี่ยม และ ศาลาทรงไทย 8 เหลี่ยม ศาลา มีระเบียงยื่นออกไปด้านหน้าพร้อมบันได
Baht : 0.00 .-
A 0007 ศาลาทรงไทย 6 เหลี่ยม และ ศาลาทรงไทย  8 เหลี่ยม  / ศาลาไม้ 8 เหลี่ยม / ศาลาหลังคามุก / ศาลาทรงไทย / ศาลาไม้ทรงไทย / ศาลาไม้สักทรงไทย / ศาลาไม้แข็งทรงไทย / ศาลาไม้ / ศาลาไทย / ศาลาถอดประกอบได้ / thai wood pavilion ศาลานั่งเล่น ขนาด 6 ที่นั่ง แต่หลังคามี 2 แบบ คือ 6 เหลี่ยมและ 8 เหลี่ยม มีระเบียงยื่นออกไปด้านหน้าพร้อมประตูปิดด้านหน้า
Baht : 0.00 .-
A 0008 ศาลาทรงไทย 6 เหลี่ยม และ ศาลาทรงไทย  8 เหลี่ยม  / ศาลาไม้ 8 เหลี่ยม / ศาลาหลังคามุก / ศาลาทรงไทย / ศาลาไม้ทรงไทย / ศาลาไม้สักทรงไทย / ศาลาไม้แข็งทรงไทย / ศาลาไม้ / ศาลาไทย / ศาลาถอดประกอบได้ / thai wood pavilion ศาลานั่งเล่น ขนาด 6 ที่นั่ง แต่หลังคาของ ศาลาทรงไทย มี 2 แบบ คือศาลาทรงไทย ทรง 6 เหลี่ยมและศาลาทรงไทย ทรง 8 เหลี่ยม สีขาว สามารถเปลี่ยนสีได้
Baht : 0.00 .-
A 0009 ศาลาทรงไทยยกสูง / ศาลาทรงไทย / ศาลาไม้ทรงไทย / ศาลาไม้ / ศาลาทรงไทย / ศาลาไม้ทรงไทย / ศาลาไม้สักทรงไทย / ศาลาไม้แข็งทรงไทย / ศาลาไม้ / ศาลาไทย / ศาลาถอดประกอบได้ / thai wood pavilion ศาลานั่งเล่น ขนาดใหญ่ ประกอบด้วย ตัวเรือน ระเบียงด้านหน้า บันได 5 ขั้น พร้อมชานบันได หลังคาทรงกาแล แบบล้านนาสมัยโบราณ มีลวดลายการฉลุแบบไทย
Baht : 276,000.00 .-
A 0010  ศาลานั่งเล่น / ศาลาทรงไทย / ศาลาไม้ขนาดเล็ก / ศาลาทรงไทย / ศาลาไม้ทรงไทย / ศาลาไม้สักทรงไทย / ศาลาไม้แข็งทรงไทย / ศาลาไม้ / ศาลาไทย / ศาลาถอดประกอบได้ / thai wood pavilion ศาลาทรงไทย ขนาดเล็ก หลังคา 3 จั่ว 3 ที่นั่ง เหมาะสำหรับเป็นศาลานั่งเล่น หรือประดับสวนหรือสนามหญ้าหน้าบ้าน
Baht : 30,500.00 .-
A 0011  ศาลาทรงไทย / ศาลาไม้ทรงไทย / ศาลาไม้สักทรงไทย / ศาลาไม้แข็งทรงไทย / ศาลาไม้ / ศาลาไทย / ศาลาถอดประกอบได้ / thai wood pavilion ศาลาทรงไทย ขนาด 2 หลังติดกัน ทำจากไม้เก่าทั้งหลัง ประณีตทุกรายละเอียด
Baht : 250,000.00 .-
A 0012 ศาลาทรงไทย / ศาลาไม้ทรงไทย / ศาลาไม้สักทรงไทย / ศาลาไม้แข็งทรงไทย / ศาลาไม้ / ศาลาไทย / ศาลาถอดประกอบได้ / thai wood pavilion ศาลานั่งเล่นทรงไทย ประยุกต์ เป็นแบบผสมผสานสากล รูปแบบเรียบง่าย ตรงกลางของ ศาลาทรงไทย มีต๊ะ สำหรับวางของ มีที่นั่ง 10 ที่นั่ง
Baht : 0.00 .-
A 0013 ศาลาเกวียน/ ศาลาเกวียนทรงไทย / ศาลาทรงไทย / ศาลาไม้ขนาดเล็ก / ศาลาทรงไทย / ศาลาไม้ทรงไทย / ศาลาไม้สักทรงไทย / ศาลาไม้แข็งทรงไทย / ศาลาไม้ / ศาลาไทย / ศาลาถอดประกอบได้ / thai wood pavilion ศาลาเกวียน ทรงไทย 4 ที่นั่ง เหมาะสำหรับเป็นศาลานั่งเล่น หรือ ประดับ สวน หรือสนามหญ้า หน้าบ้าน หรือตกแต่งตามสวนอาหาร
Baht : 35,000.00 .-
A 0014 ศาลาประดับสวน / ศาลานั่งเล่น / ศาลาทรงไทย / ศาลาไม้ขนาดเล็ก / ศาลาทรงไทย / ศาลาไม้ทรงไทย / ศาลาไม้สักทรงไทย / ศาลาไม้แข็งทรงไทย / ศาลาไม้ / ศาลาไทย / ศาลาถอดประกอบได้ / thai wood pavilion เป็น ศาลาทรงไทย ขนาดเล็ก หลังคา 3 สามชั้น  4 ที่นั่ง เหมาะสำหรับเป็นศาลานั่งเล่น หรือประดับสวนหรือสนามหญ้าหน้าบ้าน
Baht : 35,000.00 .-