[ใหม่] รับทำวุฒิการศึกษา ตรวจสอบได้

547 สัปดาห์ ที่แล้ว - กรุงเทพมหานคร - คนดู 216

 

รับทำวุฒิการศึกษาจริง !  ตรวจสอบได้ มัดจำเพียง2000

 

 

มีผู้ใช้บริการมากที่สุด และไม่เคยมีปัญหาใดๆ ตามมาภายหลัง

สามารถตรวจสอบได้ มีชื่อในฐานข้อมูลของโรงเรียน ตรวจสอบได้ สามารถนำไปจะใช้ในการสมัครงานหรือเรียนต่อได้ ทั้งภาครัฐและเอกชน

 

ค่าใช้จ่ายโดยประมาณ

 

ค่าใช้จ่ายขึ้นอยู่กับ การเลือกสถาบัน คณะ อาจต่ำกว่าราคาประมาณการ

 

สามารถผ่อนชำระได้

 

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 45,000บาท

 

 

ระัดับ ปวช. 65,000 บาท

 

 

ระดับ ปวส. 95,000 บาท

 

 

ระดับปริญญาตรี 190,500 (เข้ารับปริญญาได้ 240,500)

 

 

ระดับปริญญาโท 290,500 บาท (เข้ารับปริญญาได้ 340,500)

 

 

***สามารถเลือกคณะ และสาขาได้*** 

***การดำเนินการทุกขั้นตอน ข้อมูลของลูกค้าจะถูกปกปิดเป็นความลับ***

***เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.5***

 

 

มัดจำแรก....สองพันบาท    

 

สามารถ ผ่อนชำระได้

 

 

 

สิ่งที่คุณจะได้รับ

1. ใบปริญญาบัตร

2. ใบทรานสคริป

3. ใบรางวัลการศึกษาดีเด่น

4. ใบรับรองการเป็นนักศึกษา

5. บัตรประจำตัวนักศึกษา

6. ใบ certificate ด้านที่เราจบการศึกษา

 

 

เอกสารที่ใช้ประกอบ

1.สำเนาทะเบียนบ้าน (ของตนเอง)

2.สำเนาบัตรประชาชน (ของตนเอง)

3.รูปถ่าย จำนวน 3 รูป 1.5นิ้ว

4. สำเนาวุฒิการศึกษาของโรงเรียนเดิมที่จบมา (ถ้ามี)

 

 

 

มัดจำแรก....สองพันบาท    ตรวจสอบเอกสารก่อน โอนเงิน หรือรับด้วยตนเอง

 

 

 

แอดมาคุยได้นะครับ ติดต่อ พี่กรุง

email : mps.k48@hotmail.com

หรือที่ 0848290789 (24 ชั่วโมง)

http://www.facebook.com/profile.php?id=100002163140616&sk=wall