ลงตำแหน่งพิเศษ S1

[ใหม่] ซิดนีย์ - แคนเบอร์ร่า – บลูเม้าท์เท่นส์ 5 วันชิมไวน์ออสเตรเลีย 55900

315 สัปดาห์ ที่แล้ว - กรุงเทพมหานคร - คนดู 474

59,900 ฿

 • ซิดนีย์ - แคนเบอร์ร่า – บลูเม้าท์เท่นส์ 5 วันชิมไวน์ออสเตรเลีย 55900 รูปที่ 1
 • ซิดนีย์ - แคนเบอร์ร่า – บลูเม้าท์เท่นส์ 5 วันชิมไวน์ออสเตรเลีย 55900 รูปที่ 2
 • ซิดนีย์ - แคนเบอร์ร่า – บลูเม้าท์เท่นส์ 5 วันชิมไวน์ออสเตรเลีย 55900 รูปที่ 3
 • ซิดนีย์ - แคนเบอร์ร่า – บลูเม้าท์เท่นส์ 5 วันชิมไวน์ออสเตรเลีย 55900 รูปที่ 4
 • ซิดนีย์ - แคนเบอร์ร่า – บลูเม้าท์เท่นส์ 5 วันชิมไวน์ออสเตรเลีย 55900 รูปที่ 5
 • ซิดนีย์ - แคนเบอร์ร่า – บลูเม้าท์เท่นส์ 5 วันชิมไวน์ออสเตรเลีย 55900 รูปที่ 6
 • ซิดนีย์ - แคนเบอร์ร่า – บลูเม้าท์เท่นส์ 5 วันชิมไวน์ออสเตรเลีย 55900 รูปที่ 7
รายละเอียด

ซิดนีย์  - แคนเบอร์ร่า – บลูเม้าท์เท่นส์  5 วันชิมไวน์ออสเตรเลียเลิศรส พร้อมอาหารค่ำ
กำหนดการเดินทาง 22 – 26 กรกฎาคม 2554
12 – 16 (วันแม่) // 20-24 // 27-31 สิงหาคม 2554
10 – 14 // 17 – 21 // 24 – 28 กันยายน 2554

 

อัตราค่าบริการ
คณะผู้เดินทาง                                                        ราคารวมตั๋ว                     ราคาไม่รวมตั๋วเครื่องบิน              ตลอดการเดินทาง
ผู้ใหญ่                                                                        55,900.- บาท                    30,300.- บาท
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับ 1 ผู้ใหญ่                         53,900.- บาท                    27,300.- บาท
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับ 2 ผู้ใหญ่มีเตียง              48,900.- บาท                   25,300.- บาท
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับ 2 ผู้ใหญ่ไม่มีเตียง          45,900.- บาท                    24,300.- บาท
ห้องพักเดี่ยวเพิ่มท่านละ                                               6,900.- บาท                      6,900.- บาท
ผู้ใหญ่ 3 ท่านต่อ 1 ห้อง ท่านที่ 3 ลด 1,000.- บาท 1,000.- บาท