[ใหม่] ปุ๋ยอินทรีย์เม็ด ถ้ำค้างคาว ตราทีพีไอ ผลิตภัณฑ์แร่ธาตุธรรมชาติ ปรับปรุงคุณภาพดิน เพื่อวิถีเกษตรกรไทย

298 สัปดาห์ ที่แล้ว - นครราชสีมา - เมืองนครราชสีมา - คนดู 4,504
รายละเอียด
ปุ๋ยอินทรีย์เม็ด ถ้ำค้างคาว ตราทีพีไอ

ผลิตจากอินทรีย์วัตถุคุณภาพสูง ผ่านขั้นตอนการผลิตที่ทันสมัยได้ปุ๋ยอินทรีย์เม็ดถ้ำค้างคาว ทีพีไอ ที่มีสารอาหารครบถ้วนทั้งธาตุอาหารหลัก (N,P,K), ธาตุอาหารรอง (Ca,Mg) และธาตุอาหารเสริม (Cu,Zn,B) เหมาะสำหรับพืชทุกชนิด พร้อมทั้งมีจุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพสูง และเป็นประโยชน์ต่อการฟื้นฟูสภาพดินทำให้พืชเจริญเติบโตแข็งแรง ให้ผลผลิตสูง ผ่านการรับรองจากกรมวิชาการเกษตร (ทะเบียนปุ๋ยอินทรีย์เลขที่ 98/2555)

คุณลักษณะเด่นของ ปุ๋ยอินทรีย์เม็ด ถ้ำค้างคาว ทีพีไอ

1. มีกรดฮิวมิคเป็นส่วนผสม ทำให้เม็ดปุ๋ยคงสภาพใช้ได้นาน

2. เม็ดปุ๋ยค่อยๆ ละลายน้ำอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้พืชดูดซึมธาตุอาหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3. ทำให้ดินร่วนซุย ชุ่มชื้น อุ้มน้ำได้ดี และหน้าดินไม่แห็งแข็ง

4. มีจุลินทรีย์ที่มีชีวิตในรูปแบบของสปอร์ ผสมอยู่ในปุ๋ย เพื่อสร้างจุลินทรีย์ในดิน ที่มีประโยชน์และเป็นแหล่งอาหารของสิ่งมีชีวิตในดิน

5. มีธาตุอาหารพืชครบถ้วนทั้งธาตุอาหารหลัก ธาตุรอง และธาตุอาหารเสริม ช่วยให้ดินมีความอุดมสุมบูรณ์ เหมาะแก่การเจริญเติบโตของพืช

หมายเหตุ *** ปุ๋ยที่ดี ต้องละลายน้ำได้ดี และจะละลายช้าอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้พืชดูดซึมธาตุอาหารได้อย่างมีประสทธิภาพ ***

เทคนิค : เพื่อเพิ่มประสทธิภาพของปุ๋ยอินทรีย์เม็ด ถ้ำค้างคาว ทีพีไอ ควรใช้ร่วมกับปุ๋ยเขียว สูตรน้ำ ฮูมิคส์ โดยผสมในอัตราส่วนปุ๋ยเม็ด 1 กระสอบ ( 50 กก.) : ปุ๋ยเขียว สูตรน้ำ ฮูมิคส์ 1 ลิตร

วิธีการใช้ปุ๋ยอินทรีย์เม็ด ถ้ำค้างคาว ทีพีไอ

ชนิดพืช : ข้าว

เตรียมดิน : เทราดปุ๋ยเขียวฮูมิคส์ลงไปในแปลงนาข้าว อัตรา 3-5 ลิตร/ไร่ จากนั้นไถกลบหมักดินทิ้งไว้ 14 วัน

หลังปลูก : หว่าน ปุ๋ยอินทรีย์เม็ด ไร่ละ 50-100 กก. เพื่อเร่งให้ข้าวแตกกอ เมื่อข้าวอายุ 15 วัน จึงฉีดพ่นปุ๋ยม่วงโกร ออแกนิค อัตราส่วน 1ลิตร/ไร่ ทุกๆ 15 วัน เพื่อเพิ่มธาตุอาหารให้แก่พืช ในกรณีพบการระบาดของแมลงศัตรูพืช ให้ใช้น้ำสั้นควันไม้ ทีพีไอ ฉีดพ่น อัตราส่วน 200 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร

หลังปลูก : หว่านปุ๋ยอินทรีย์เม็ด ไร่ละ 50-100 กก. หรือใช้ปุ๋ยเขียวฮูมิคส์ 3-5 ลิตร/ไร่ เพื่อให้ข้าวตั้งตรง ลำต้นแข็งแรง ใบหนา รวงใหญ่

ชนิดพืช : ข้าวโพด

เตรียมดิน : หว่านปุ๋ยอินทรีย์เม็ดตามแนวร่องก่อนปลูกไร่ละ 50-100 กก. แล้วเทราดปุ๋ยเขียวฮูมิคส์ ในขณะไถพรวน อัตรา 3 ลิตร/ไร่

ระหว่างปลูก : หว่าน ปุ๋ยอินทรีย์เม็ดตามแนวร่องไร่ละ 50-100 กก. แล้วฉีดปุ๋ยม่วงโกรออแกนิคผสมน้ำในอัตราส่วน 40 ซีซี / น้ำ 20 ลิตร ( 1ลิตร / 3 - 5ไร่ ) ทุก 15 วัน

ชนิดพืช : อ้อย

เตรียมดิน : โรยปุ๋ยอินทรีย์เม็ดก่อนปลูกไร่ละ 50-100 กก. แล้วเทราดปุ๋ยเขียวฮูมิคส์ลงดินขณะไถพรวนอัตรา 3-5 ลิตร /ไร่

ระหว่างปลูก : เมื่อ ต้นอ้อยอายุ 1 เดือน ควรฉีดพ่นปุ๋ยม่วง โกร ออแกนิค ผสมน้ำในอัตราส่วน 40 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร ทุกๆ 15 วัน เมื่อต้นอ้อย อายุ 5-6 เดือนหว่านปุ๋ยอินทรีย์เม็ด ไร่ละ 50-100 กก. หรือใช้ปุ๋ยเขียวฮูมิคส์ผสมกับการให้น้ำทุกครั้งในอัตรา 2 ลิตร/ไร่

ชนิดพืช : มันสำปะหลัง

แช่ท่อนพันธุ์ : ใช้ปุ๋ยม่วง โกร ออแกนิค อัตราส่วน 1 : 500 แช่ท่อนพันธุ์ ประมาณ 20 นาที ก่อนการปลูก

เตรียมดิน : รองพื้นก่อนปลูกไร่ละ 50-100 กก. แล้วเทราดปุ๋ยเขียวฮูมิคส์ลงไปในแปลงมันสำปะหลัง อัตรา 3-5 ลิตร/ไร่

ระหว่างปลูก : หลัง ปลูก 2 - 3 เดือน หว่านปุ๋ยอินทรีย์เม็ด ตามแนวร่องไร่ละ 50-100 กก. และเพื่อป้องกันการระบาดของแมลงศัตรูพืชให้ใช้น้ำส้มควันไม้ฉีดพ่นให้ทั่ว ทั้งต้น ในอัตราส่วน 400 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร

ช่วงลงหัว : หว่าน ปุ๋ยอินทรีย์เม็ดไร่ละ 50-100 กก. แล้วฉีดพ่นปุ๋ยม่วง โกร ออแกนิค ผสมน้ำในอัตราส่วน 40 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร ทุกๆ 15 วัน หรือให้ปุ๋ยเขียวฮูมิคส์ทุกครั้งที่ให้น้ำ อัตรา 2-3 ลิตร/ไร่

ชนิดพืช : ยางพารา

เริ่มปลูก : คลุกเคล้าปุ๋ยเขียวฮูมิคส์ 1 ลิตร ต่อ ปุ๋ยอินทรีย์เม็ด 1 กระสอบ ใช้รองก้นหลุม หลุมละ 2 กำมือ

ระหว่างปลูก : ยาง เล็กอายุ 1 - 7 ปี โรยปุ๋ยอินทรีย์เม็ดรอบโคนต้น 1 - 2 กก./ต้น แล้วฉีดพ่นปุ๋ยม่วง โกร ออแกนิค ผสมน้ำในอัตราส่วน 40 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร ทุกๆ 15 วัน เพื่อเร่งการเจริญเติบโต

ช่วงเปิดกรีด : อายุ 7 ปีขึ้นไป โรยปุ๋ยอินทรีย์เม็ดรอบโคนต้น 4 - 5 กิโลกรัม/ต้น แล้วฉีดพ่นปุ๋ยม่วง โกร ออแกนิค ผสมน้ำในอัตราส่วน 70 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่นรอบ ๆ ลำต้น ทุกๆ 20 - 30 วัน เพื่อให้เปลือกยางนิ่ม น้ำยางเข้มข้น เปอร์เซ็นต์น้ำยางสูง

ชนิดพืช : ปาล์ม

เริ่มปลูก : คลุกเคล้าปุ๋ยเขียวฮูมิคส์ 1 ลิตร ต่อ ปุ๋ยอินทรีย์เม็ด 1 กระสอบ ใช้รองก้นหลุม หลุมละ 3 กำมือ

ระหว่างปลูก : ปาล์ม เล็ก อายุ 1 - 5 ปี โรยปุ๋ยอินทรีย์เม็ดรอบโคนต้น 2 - 3 กก./ต้น แล้วฉีดพ่นปุ๋ยม่วง โกร ออแกนิค ผสมน้ำในอัตราส่วน ปุ๋ยม่วง โกร ออแกนิค 40 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร ทุกๆ 15 วัน เพื่อเร่งการเจริญเติบโต

ช่วงเก็บเกี่ยว : อายุ 5 ปีขึ้นไป โรยปุ๋ยอินทรีย์เม็ดรอบโคนต้น 4 - 5 กก./ต้น แล้วฉีดพ่นปุ๋ยม่วง โกร ออแกนิค ผสมน้ำในอัตราส่วน ปุ๋ยม่วง โกร ออแกนิค 70 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่นรอบๆ ลำต้น ทุกๆ 20 - 30 วัน เพื่อเร่งผลผลิต และเพิ่มขนาดทลายปาล์ม ในกรณีที่พบการระบาดของแมลงศัตรูพืชให้ใช้น้ำส้มควันไม้ ผสมน้ำฉีดพ่นให้ทั่วทั้งต้นในอัตราส่วน 1 : 50

ชนิดพืช : ไม้ผล

เตรียมดิน : คลุกเคล้าปุ๋ยเขียวฮูมิคส์ 1 ลิตร ต่อ ปุ๋ยอินทรีย์เม็ด 1 กระสอบ ใช้รองก้นหลุม หลุมละ 1 กิโล
กรัม

ระหว่างปลูก : โรย ปุ๋ยอินทรีย์เม็ดรอบๆ โคนต้น หลุมละ 5 กก. จากน้ำฉีดปุ๋ยม่วง โกร ออแกนิค ผสมน้ำในอัตราส่วน 40 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร ทุกๆ 15 วัน เพื่อเร่งการเจริญเติบโต และเพื่อเป็นการป้องกันแมลงให้ใช้น้ำส้มควันไม้ อัตราส่วน 200 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร

ชนิดพืช : ไม้ดอก พืชผัก

เตรียมดิน : คลุก เคล้าปุ๋ยเขียวฮูมิคส์ 1 ลิตร ต่อ ปุ๋ยอินทรีย์เม็ด 1 กระสอบ ใช้รองก้นหลุม หลุมละ 3 - 5 ช้อนโต๊ะ หรือ 80 - 100 กก./ไร่ จากน้ำฉีดปุ๋ยม่วงโกร ออแกนิค ผสมน้ำในอัตราส่วน 1 ลิตร / 5 ไร่ ทุกๆ 7-14 วัน เพื่อเป็นการเสริมธาตุอาหารทางใบ และเพื่อป้องกันการระบาดของแมลงศัตรูพืชให้ใช้น้ำส้มควันไม้ อัตราส่วน 200 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร

หมายเหตุ *** ปุ๋ยที่ดี ต้องละลายน้ำได้ดี และจะละลายช้าอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้พืชดูดซึมธาตุอาหารได้อย่างมีประสทธิภาพ ***

เทคนิค : เพื่อเพิ่มประสทธิภาพของปุ๋ยอินทรีย์เม็ด ถ้ำค้างคาว ทีพีไอ ควรใช้ร่วมกับปุ๋ยเขียว สูตรน้ำ ฮูมิคส์ โดยผสมในอัตราส่วนปุ๋ยเม็ด 1 กระสอบ ( 50 กก.) : ปุ๋ยเขียว สูตรน้ำ ฮูมิคส์ 1 ลิตร

ปุ๋ยอินทรีย์เม็ด ถ้ำค้างคาว ตราทีพีไอ

ช่วยเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ในดิน ทำให้เกิดช่องว่างอากาศในดิน ทำให้ดิน สามารถเก็บธาตุอาหารและอุ้มน้ำได้มากขึ้น ส่งผลให้พืชสามารถดูดซึมธาตุอาหารได้ดี และทำให้ดินร่วนซุย เหมาะกับนาข้าว พืชไร่ ไม้ผล ไม้ยืนต้น ปาล์มน้ำมัน ยางพารา พืชผัก ไม้ดอกไม้ประดับ สนามหญ้า หากใช้ควบคู่กับ ปุ๋ยอินทรีย์ โกร ออแกนิค (ปุ๋ยม่วง) และ ปุ๋ยอินทรีย์ ทีพีไอ ฮูมิคส์ (ปุ๋ยเขียว) จะช่วยเร่งการเจริญเติบโตทุกส่วนของพืช ทำให้พืชเจริญเติบโตได้ดีอย่างต่อเนื่องและรวดเร็วส่งผลให้โรคและแมลงศัตรู พืชเข้ามาทำลายได้ยาก ช่วยกระตุ้นการออกดอก ติดดอก และเก็บเกี่ยวได้เร็วขึ้น ช่วยเพิ่มผลผลิต โดยการเพิ่มปริมาณดอก เพิ่มขนาดของผล ตลอดจนสีสันและรสชาติ ช่วยป้องกันการขาดธาตุอาหารต่างๆของพืช

ประโยชน์ของ ปุ๋ยอินทรีย์เม็ด ถ้ำค้างคาว ตราทีพีไอ

- ให้ธาตุอาหารพืชครบถ้วนทั้ง ธาตุหลัก,ธาตุรอง และธาตุอาหารเสริม

- ช่วยย่อยสลายสารอินทรีย์ และปุ๋ยเคมีที่ตกค้างในดินให้กลับมาเป็นธาตุอาหารของพืช

- ช่วยปรับสภาพดินให้ร่วนซุย ช่วยในการระบายน้ำ และอากาศในดิน

- ช่วยปรับสภาพความเป็นกรด-ด่าง ให้เหมาะสมกับการเจริญเติบโตของพืช

- ช่วยในการขยายรากพืช ทำให้ลำต้นแข็งแรง ไม่โค่นล้มง่าย

- เสริมสร้างผนังเซลล์ของพืช ช่วยให้ขั้วเหนียว บำรุงลำต้น ให้เจริญเติบโต

- ลดการใช้ปุ๋ยเคมี ผลผลิตมีคุณภาพ

ปุ๋ยอินทรีย์เม็ด ถ้ำค้างคาว ตราทีพีไอ " ใช้ได้ทุกที่ ใช้ดีทั่วไทย ปลอดภัยจากสารพิษ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม "

จำหน่ายปลีก/ส่ง รับตัวแทนจำหน่าย http://www.kasetnano888.com
สนใจ โทร. AIS 080-7288288 086-2590198 DTAC 089-6260859 คุณพัทธมน