ลงตำแหน่งพิเศษ S1

[มือสอง] ฟาร์มเห็ดเพชรพิจิตร

309 สัปดาห์ ที่แล้ว - พิจิตร - คนดู 540

9 ฿

ผู้ผลิตและจำหน่ายหัวเชื้อเห็ดฟาง / ให้คำปรึกษาแนะนำการเพาะเห็ดทุกชนิด / ทุกวันที่ 9 ของทุกเดือน9.00-16.00 น.เปิดอบรม ฟรี การเพาะเห้โทกชนิดที่เพาะได้ในเมืองไทย / ชมการผลิตหัวเชื้อเห็ดฟาง / สาธิตการเพาะเห็ดฟางตะกร้า/กองเตี้ย/กองสูง/โรงเรือน พาชมการเพาะเห็ดฟางโรงเรือนกลุ่มอาชีพ 102 โรงเรือน.โทร.081-886-9920. 089-850-5103.