ลงตำแหน่งพิเศษ S1

[มือสอง] ขายกล้ายางพารา/ซื้อแผ่นยาง

318 สัปดาห์ ที่แล้ว - เชียงใหม่ - คนดู 691
รายละเอียด

ร้านขวัญชนกการเกษตร จ.เชียงใหม่

จำหน่าย

-พันธุ์ต้นกล้ายางพารา RRIT 251 , RRIM 600 , PB 350(600 ยอดดำ)

-อุปกรณ์ยางพารา -ปุ๋ยเคมี , ชีวภาพ

-จักรกรีดยาง มีร้านเดียวในภาคเหนือ

-บริการส่งในพื้นที่ ภาคเหนือตอนบน กล้าอยู่เชียงใหม่ค่ะ พื้นที่ใกล้เคียงสอบถามรายละเอียดได้

-รับจอง กล้าพันธุ์ยางพารา PB 350(600 ยอดดำ)รับซื้อ

-แผ่นยางดิบ -ขี้ยางพารา

-รับปลูกและดูแลสวนยางพารา พื้นที่บริการ ภาคเหนือตอนบนครับ พื้นที่ใกล้เคียงสอบถามรายละเอียดได้

โทร 053-447545 080-5015841