ลงตำแหน่งพิเศษ S1

[ใหม่] รับสอนภาษาเยอรมัน เชียงใหม่

309 สัปดาห์ ที่แล้ว - เชียงใหม่ - คนดู 294

200 ฿

  • รับสอนภาษาเยอรมัน เชียงใหม่ รูปที่ 1
  • รับสอนภาษาเยอรมัน เชียงใหม่ รูปที่ 3
รายละเอียด

สวัสดีครับ ผมโอด อดิศร

ปัจจุบันเป็นอาจารย์ของ "มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา"
จบการศึกษาระดับปริญญาโท สาขา Vocational Education and Personnal Capacity Building
จาก "Technische Universität Dresden, Germany"

นอกจากนี้แล้วยังเป็นนักเขียน ผลงานเล่มแรก คือ "นารี...จิตหนึ่งซึ่งหยั่งรู้"
ลองเสาะหาข้อมูลทาง Google Site ได้นะครับ

มีความประสงค์ที่จะรับ "สอนภาษาเยอรมัน" สำหรับบุคคลกลุ่มต่อไปนี้ครับ

๑. ผู้ที่ต้องการเรียนรู้ภาษาเยอรมันขั้นพื้นฐาน จนถึง ระดับกลาง A1-B1
๒. ผู้ที่ต้องการทำคะแนนวิชาภาษาเยอรมันซึ่งศึกษาใน "ระดับประถม - มัธยมปลาย และปริญญาตรี ปี ๑"
๓. ผู้ที่ต้องการสอบ "The Goethe-Zertifikat A1: Start Deutsch 1" เพื่อแต่งงาน ไปทำงาน หรือ ไปศึกษาต่อ
๔. ผู้ที่ต้องเรียนภาษาเยอรมัน คลาส A1 - B1 โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายแพงเหมือนไปเรียนที่ศูนย์อื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเรียน

๑. เรียนตัวต่อตัว (๑ คน) ๒๐๐ บาท ต่อชั่วโมง
- รับสอนขั้นต่ำ ๒๕  ชั่วโมง ๕,๐๐๐ บาท ไม่รวมค่าหนังสือ เวลาเรียนตามตกลง
- รับสอน ๕๐ ชั่วโมง ๑๐,๐๐๐ บาท ไม่รวมค่าหนังสือ เวลาเรียนตามตกลง
- รับสอน ๑๐๐ ชั่วโมง ๒๐,๐๐๐ บาท รวมค่าหนังสือ เวลาเรียนตามตกลง

๒. เรียนแบบกลุ่ม (๒-๕ คน) ๕๐๐ บาท ต่อชั่วโมง
- รับสอนขั้นต่ำ ๒๕  ชั่วโมง ๑๒,๕๐๐ บาท ไม่รวมค่าหนังสือ เวลาเรียนตามตกลง
- รับสอน ๕๐ ชั่วโมง ๒๕,๐๐๐ บาท ไม่รวมค่าหนังสือ เวลาเรียนตามตกลง
- รับสอน ๑๐๐ ชั่วโมง ๕๐,๐๐๐ บาท รวมค่าหนังสือ เวลาเรียนตามตกลง

พิเศษ+++ :นอกจากนี้ยังรับปรึกษาเรื่องการทำวีซ่า การหาสถานที่ศึกษาต่อ สถานที่เรียนภาษา
หรือการเดินทางไปเรียนซัมเมอร์คอร์ส เรียนปริญญาโทในเยอรมัน การหางานพิเศษ ด้วยครับ
ใครเป็นลูกศิษย์ก้นกุฏิก็ยินดีชี้ทางทุกขั้นตอน...จนถึงฝั่งฝันที่เดีัยวกัน

ติดต่อกันได้ที่: ip_ode@hotmail.com หรือ โทร 089 9254 666 ตลอด 24 ชั่วโมง ครับ
หากต้องเดินทางไปสอนที่บ้าน ขออนุญาตคิดค่ารถต่างหากครับ