[ใหม่] จำหน่ายสื่อ CAI 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ระดับปฐมวัยและประถมศึกษา ช่วงชั้นที่ 1-2

522 สัปดาห์ ที่แล้ว - กรุงเทพมหานคร - คนดู 484

6,000 ฿

  • จำหน่ายสื่อ CAI  8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ระดับปฐมวัยและประถมศึกษา  ช่วงชั้นที่ 1-2   รูปที่ 1
  • จำหน่ายสื่อ CAI  8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ระดับปฐมวัยและประถมศึกษา  ช่วงชั้นที่ 1-2   รูปที่ 2
รายละเอียด

จำหน่ายสื่อ CAI  8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ระดับปฐมวัยและประถมศึกษา  ช่วงชั้นที่ 1-2 

http://www.thaionline1.com/read.php?tid=1558&page=1&toread=1
 
(ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคม ศาสนาและวัฒนธรรม ศิลปะ สุขศึกษาและพลศึกษา การงานอาชีพและเทคโนโลยี และภาษาต่างประเทศ)

ตรงตามหลักสูตร สพฐ. 2554
(บรรจุใน USB 7,000 บาท  บรรจุใน VCD/DVD 6,000 บาท)
ชุด ลด 30 %
สั่ง 20 ชุด ลด 40 %
สั่ง 30 ชุดขึ้นไป  ลด 50 %

 

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
1.       เป็นโปรแกรมสื่อการเรียนรู้ (CAI) ที่จัดเก็บในรูป CD ระบบ DVD/VCD
2.       เป็นสื่อที่ใช้ได้กับระบบปฏิบัติการ WINDOW's 98/2000/ME/XP
3.       เป็นสื่อการเรียนการสอนที่มีเนื้อหาสาระคลอบคลุมทุกระดับชั้น ตั้งแต่ระดับชั้นปฐมวัย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
4.       เป็นสื่อที่มีกระบวนการวัดผลที่เป็นระบบ และมีผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง มีเนื้อหาสาระ มีกิจกรรมฝึกทักษะ และรายงานผลการประเมิน
5.       มีแบบทดสอบ (คลังข้อสอบ) แต่ละรายวิชาเป็นระบบ Random พร้อมโปรแกรมตรวจสอบคำตอบและสรุปผลคะแนนให้ มีเฉลยคำตอบให้สำหรับครูผู้สอน
6.       สามารถนำรูปภาพและเนื้อหาจากสื่อ มาประกอบการเรียนการสอนได้
7.       ใช้สำหรับการเรียนการสอน และสำหรับการเรียนรู้ด้วยตนเอง
8.       มีคู่มือการใช้เป็นภาษาไทย
9.       เป็นโปรแกรมที่มีลิขสิทธิ์การใช้งานอย่างถูกต้องตามกฎหมาย

จำหน่ายสื่อ CAI  8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ระดับปฐมวัยและประถมศึกษา  ช่วงชั้นที่ 1-2  ตรงตามหลักสูตร สพฐ. 2554
สนใจสั่งซื้อมาที่   083-067-4168,  086-369-0688, 080-604-2510
(เปิดบริการทุกวัน เวลา 8.00 - 22.00 น.)
หรือขอรายละเอียดเพิ่มเติมที่อีเมล์ 
iamaom55@hotmail.com


http://www.thaionline1.com/read.php?tid=1558&page=1&toread=1