[ใหม่] ศูนย์แปลเอกสารทุกภาษา เช่น ฝรั่งเศส เยอรมัน อิตาลี สเปน จีน ญี่ปุ่น เกาหลี รัสเซีย ลาว เขมร พม่าฯลฯ, รับรองกระทรวงการต่า

715 สัปดาห์ ที่แล้ว - นนทบุรี - คนดู 569
รายละเอียด

ศูนย์แปลเอกสารทุกภาษาเช่น ฝรั่งเศส เยอรมัน อิตาลี สเปน จีน ญี่ปุ่น เกาหลี รัสเซีย ลาว เขมร พม่าฯลฯ, รับรองกระทรวงการต่างประเทศ, รับรองผู้เชี่ยวชาญศาลยุติธรรม, รับทำวีซ่าทั่วโลก, จดทะเบียนสมรสกับชาวต่างชาติ,ประกันการเดินทาง.ตั๋วเครื่องบิน, โนตารี่พับลิค

นนทบุรีการแปล(Nonthaburi Translation)

รวดเร็ว งานแปลคุณภาพ ราคาเป็นกันเอง
แปลเอกสารทุกภาษา โดยผู้มีประสบการณ์และผู้เชี่ยวชาญกว่า 20 ปี

 

- บริการแปลเอกสารทุกชนิดทุกภาษาโดยทีมงานผู้มีประสบการณ์และผู้เชี่ยวชาญทุกด้าน เช่น การแพทย์ กฎหมาย เศรษฐศาสตร์ การบัญชี เทคโนโลยีและวิศวกรรมทุกประเภท และ เอกสารราชการทุกชนิด เช่น ทะเบียนบ้าน ใบเกิด บัตรประชาชน ใบสมรส  ใบหย่า ใบอุปการะบุตร  ฯลฯ ทุกภาษามีการรับรองการแปลสำหรับใช้กับทุกสถานทูตและทุกหน่วยงาน และยินดีให้คำปรึกษา
- รับรองเอกสารโดยผู้เชี่ยวชาญศาลยุติธรรม สถานทูตต่างๆ กระทรวงต่างประเทศ และรับรองโนตารี่พับลิค
- จัดหาล่ามทุกภาษา

 - จดทะเบียนสมรสกับชาวต่างชาติ
- รับทำวีซ่าทุกประเทศ
- จำหน่ายตั๋วเครื่องบิน

 ----------------------------------------------------------------------------------------

* Translation

* Marriage Registration for Foreigners

* Visa Service

* LEGALIZATION BY THE MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS.

* Translation service in all languages: English,   German, French, Japanese, Chinese, Vietnam, Italy, Arabic, Spanish, Russian, Dutch, Korean, Portuguese, Burmese, Lao, Cambodian, Malay ETC.

*Notary Public


สนใจ ติดต่อ

 

นนทบุรีการแปล

53/10 หมู่8 ซอยบางกร่าง 8 ถนนวัดโบสถ์-ท่าน้ำนนท์ ต.บางกร่าง อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

โทร : 02-9035881 /  081-8036936  คุณวรญา

แฟกซ์ : 02-9035881 

e-mail : translation.non@gmail.com

------------------------------------------------------------------

Nonthaburi Translation

53/10 Village No. 8 Soi Bang Krang 8

Watbot-Thanamnon Road, Bang Krang Sub-district,

Mueang District, Nonthaburi Province 11000

Tel : 02-9035881 /  Mob :081-8036936  (Khun Woraya)

Fax : 02-9035881