ลงตำแหน่งพิเศษ S1

[มือสอง] รับจ้างสูบน้ำท่วม บ้าน โรงงาน

465 สัปดาห์ ที่แล้ว - ฉะเชิงเทรา - คนดู 168

450 ฿

รับจ้างสูบน้ำท่วม บ้าน โรงงาน ใช้ท่อสูบน้ำบ่อกุ้งขนาดใหญ่ (ชั่วโมงละ 450 บ.)

ก่ออิฐ ทำคันกั้นน้ำ กระสอบทราย

รุ่ง 0865340167 0861461199