[ใหม่] วายพี อะโกร เทค ขายผลิตภัณฑ์ด้านการเกษตรชีวภาพทุกประเภท และรับจ้างผลิต ปุ๋ยอินทรีชีวภาพ น้ำชีวภาพ และสารอินทรีย์ชีวภาพอื

621 สัปดาห์ ที่แล้ว - กรุงเทพมหานคร - คนดู 268
รายละเอียด

บริษัท วายพี อะโกร เทค จำกัด  

เป็นบริษัทชั้นนำที่ดำเนินธุรกิจด้านการเพาะเลี้ยงไส้เดือนดินพันธุ์ แอฟริกัน ไนท์ คลอเลอร์(African Night Crawler)

ที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ และเราพร้อมที่จะสนองตอบความต้องการของตลาดด้านต่างๆ ที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ด้านการเกษตรชีวภาพทุกประเภท โดยดำเนินการผลิต ภายใต้ชื่อ KI-WEM(ไค-เวม)  ซึ่งจำแนกกลุ่มผลิตภัณฑ์ได้ดังนี้


1) กลุ่มผลิตภัณฑ์ไส้เดือนพันธุ์มีชีวิตพันธุ์ แอฟริกัน ไนท์ คลอเลอร์ ที่มีมากที่สุดของประเทศ ไม่ต่ากว่า 5 ตัน และการผลิตออก ไม่น้อยกว่า 1 ตันต่อเดือน พร้อมให้ผู้สนใจ นำไปจำหน่ายต่อเพื่อการค้าและเพื่อไปผลิตมูลไส้เดือน หรือเพื่อการกำจัดขยะ


2) กลุ่มผลิตภัณฑ์ปุ๋ยหมักมูลไส้เดือน(ปุ๋ยหมักมูลแท้ 100%)โดยมี 2 สูตร
   - สูตรที่ 1  เป็นปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนคุณภาพระดับเยี่ยม เหมาะสำหรับต้นไม้ทุกประเภท ใช้วัตถุดิบเกรด เอ ในการเลี้ยง ไม่ใช้ขยะ ในการเลี้ยง จำหน่ายทั้งปลีกทั้ง-ส่ง  พร้อมผลิตในระบบ OEM หรือรับจ้างผลิตให้กลุ่มธุรกิจทั่วไปได้  กำลังการผลิตได้ถึง 50 ตันต่อเดือน ขณะนี้มีจำหน่ายขนาด 200 กรัม ที่ สนามหลวง 2, สวนจตุจักร, ร้านค้าต้นไม้ทั่วไป,  ตลาดไท ฯลฯ
   - สูตรที่  2  เป็นปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนดินเพื่อการปรับปรุงดินก่อนการเพาะปลูก เพื่อรองก้นหลุม  สามารถไปรับได้ที่หน้าฟาร์ม หรือ รับจัดส่งให้ทั่วประเทศ ราคาถูก


3)  กลุ่มผลิตภัณฑ์ KI-WEM ไคโตซาน และ KI-WEM ฮิวมัส
   - KI-WEM ไคโตซาน เป็นไคโตซานคุณภาพระดับเยี่ยม สกัดจากธรรมชาติ 100% ตอบสนองเกษตรชีวภาพได้อย่างดี ให้พืชแข็งแรง ไร้แมลงรบกวน ต้านทานโรคต่างๆได้ดี มีจำหน่ายตั้งแต่ขนาด 200, 500, 1000, 5000 ซีซี จนถึงขนาด 20 ลิตร
   - KI-WEM ฮิวมัส เป็นฮิวมิก แอซิด(Humic Acid) คุณภาพระดับเยี่ยม สกัดจากธรรมชาติ 100% ตอบสนองเกษตรชีวภาพได้อย่างดี เป็นอาหารทางใบที่ดี ช่วยเปิดปากใบให้พืชแข็งแรง โตเร็ว มีการกระจายรากได้ดี ต้านทานโรคต่างๆได้ดี มีจำหน่ายตั้งแต่ขนาด 200, 500,1000, 5000 ซีซี จนถึงขนาด 20 ลิตร


4) กลุ่มผลิตภัณฑ์ปุ๋ยอินทรีย์มูลไส้เดือนดิน (ปุ๋ยเม็ด)
   - ปุ๋ยอินทรีย์ KI-WEM สูตรสำหรับหญ้า เป็นปุ๋ยอินทรีย์มูลไส้เดือน เจ้าแรกของประเทศไทย ที่ผลิตสำหรับหญ้าโดยเฉพาะ เหมาะสำหรับสวนต่างๆ สนามกอล์ฟ สนามฟุตบอล ฯลฯ
   - ปุ๋ยอินทรีย์ KI-WEM สูตรสำหรับนาข้าว พืชสวน พืชไร่ เป็นปุ๋ยอินทรีย์มูลไส้เดือน เจ้าแรกของประเทศไทย  จำหน่ายทั้งปลีก-ส่งทั่วประเทศ  ขนาด 50 กก.
   - ปุ๋ยอินทรีย์ KI-WEM สูตรสำหรับไม้ดอก ไม้ประดับ เป็นปุ๋ยอินทรีย์มูลไส้เดือน เจ้าแรกของประเทศไทย   จำหน่ายทั้งปลีก-ส่งขณะนี้มีจำหน่ายขนาด 200 กรัม ที่ สนามหลวง 2, สวนจตุจักร, ร้านค้าต้นไม้ทั่วไป, ตลาดไท ฯลฯ


5) กลุ่มผลิตภัณฑ์เพื่อการกำจัดขยะ เศษผักฯ โดยใช้ไส้เดือนดิน


6) ข่าวดี  ด่วนมากกลุ่มฝึกอบรมและศูนย์ฝึกอบรม เพื่อการเรียนรู้ทางการเกษตร โดยมีการฝึกอบรมการเลี้ยงไส้เดือนเพื่อการพาณิชย์ ทั้งหลักสูตรเร่งรัด และหลักสูตรเพื่อการประกอบกิจการ โดยผู้ชำนาญการเลี้ยงและมีประสบการณ์โดยตรง   (รับจำนวนจำกัด)


7) กลุ่มผลิตภัณฑ์เสริม
   - ปุ๋ยอินทรีย์มูลไส้เดือนดินเม็ดสำหรับบัว KI-WEM เป็นปุ๋ยอินทรีย์สำหรับบัว  เจ้าแรกของประเทศไทย  จำหน่ายทั้งปลีก-ส่ง ทั่วประเทศจัดจำหน่ายทั่วประเทศ เช่น สนามหลวง 2, สวนจตุจักร, ร้านค้าต้นไม้ทั่วไป, ตลาดไท ฯลฯ
   - เมล็ดพันธุ์พืชผัก, ดอกไม้  ทั้งแบบกระป๋องและซอง  จำหน่ายทั้งปลีก-ส่ง ราคาย่อมเยา


8) กลุ่มรับจ้างผลิตตามความต้องการของลูกค้า(OEM)
   - รับจ้างผลิตผลิตภัณฑ์ ต่างๆ ตามความต้องการของลูกค้าภายใต้แบรนด์ของลูกค้าเอง โดย เน้นผลิตภัณฑ์ ด้าน ปุ๋ย,ไคโตซาน อินทรีย์ชีวภาพและเมล็ดพันธุ์  ราคาถูก พร้อมให้ท่านประหยัดต้นทุนการผลิต


สนใจผลิตภัณฑ์ หรือต้องการเป็นผู้แทนจำหน่าย ทั่วประเทศ ติดต่อ..

คุณปวริศา  08-1731-5095  /  คุณธวัชชัย    08-9613-5120

คุณเอกชัย  08-6317-9004  /  คุณพิทยา    08-6818-6685

อีเมล์.... yannakiat@yahoo.co.th