ลงตำแหน่งพิเศษ S1

[ใหม่] รับสอนการใช้โปรแกรม Autodesk Revit Architecture ขั้นพื้นฐาน ในเชียงใหม่

101 สัปดาห์ ที่แล้ว - เชียงใหม่ - คนดู 14,055

7,500 ฿

  • รับสอนการใช้โปรแกรม Autodesk Revit Architecture ขั้นพื้นฐาน ในเชียงใหม่ รูปที่ 1
  • รับสอนการใช้โปรแกรม Autodesk Revit Architecture ขั้นพื้นฐาน ในเชียงใหม่ รูปที่ 2
  • รับสอนการใช้โปรแกรม Autodesk Revit Architecture ขั้นพื้นฐาน ในเชียงใหม่ รูปที่ 3
  • รับสอนการใช้โปรแกรม Autodesk Revit Architecture ขั้นพื้นฐาน ในเชียงใหม่ รูปที่ 4
รายละเอียด

รับสอนการใช้โปรแกรม Autodesk Revit Architecture ขั้นพื้นฐาน ในเชียงใหม่

CM Revit
เวปไซด์ : http://cmrevit.blogspot.com
โดย : อาจารย์พรพรต อริยะนนทกุล
โทร : 0897014734 หรือ 0816029259
อีเมล์ : pornyai@gmail.com
ฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการใช้โปรแกรม Autodesk Revit Architecture
ระยะเวลา 2 วัน

สำหรับนักเรียน นิสิต นักศึกษาและผู้สนใจทั่วไปที่อยากเรียนการใช้โปรแกรม Autodesk Revit Architecture

ด่วน !!!! โปรโมชั่นพิเศษต้อนรับ AEC

ข่าวดีสำหรับผู้ที่เข้ารับการฝึกอบรมการใช้โปรแกรม Autodesk Revit Architecture ระดับพื้นฐาน
กับอาจารย์พรพรต อริยะนนทกุล
1. ราคาโปรโมชั่นพิเศษจาก 12,500 บาท ลดเหลือ 7,500 บาท
2. สำหรับนักเรียน นิสิต นักศึกษา หรือบุคคลทั่วไป สามารถรวมกลุ่มแล้วนัดเวลาจัดเรียนฝึกอบรมAutodesk Revit Architecture ระดับพื้นฐาน นอกสถานที่ตามแต่สะดวกได้ครับ
3.ผู้ที่เข้ารับการฝึก อบรมการใช้โปรแกรม Autodesk Revit Architecture ระดับพื้นฐาน จะได้รับคู่มือเอกสารประกอบการสอนในการใช้โปรแกรมทุกท่าน

CM Revit โดย อาจารย์พรพรต อริยะนนทกุล:
• ไม่ใช่สถาบันการฝึกอบรม ไม่ใช่โรงเรียนกวดวิชา
• แต่ด้วยทางอาจารย์พรพรต อริยะนนทกุลอยากจะถ่ายทอดความรู้ การใช้โปรแกรม Autodesk Revit Architecture ให้กับนิสิต นักเรียน นักศึกษาและบุคคลทั่วไป
• โดยผู้ที่เข้ารับการฝึกอบรมหารเกิดการพัฒนา ฝึกทักษะและการนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในวิชาชีพสูงสุด

เนื้อหาการอบรมการใช้โปรแกรม Autodesk Revit Architecture
- แนะนำโปรแกรม Autodesk Revit Architecture
- รู้จักหน่วยของโปรแกรม Autodesk Revit User Interface
- การใช้คำสั่ง Autodesk Revit Architecture
- การเขียนเส้น Grid และ Level
- การเลือกวัตถุแบบต่างๆ
- การเขียนเส้นผนัง
- การใส่เสาในงานสถาปัตยกรรม
- การโหลด Family
- การใส่ประตูหน้าต่าง Placing Doors and Windows
- การสร้างพื้น เพดาน
- การใส่คำอธิบายประกอบ Annotation

ผลที่ได้รับจากการอบรม :
• เข้าใจถึงการทำงานของเทคโนโลยี การโมเดลรายละเอียดอาคาร BIM (Building Information Modeling)
• สามารถใช้โปรแกรม Autodesk Revit Architecture ช่วยในการออกแบบสถาปัตยกรรมได้
• สามารถสร้างวัตถุ หรือวัสดุอื่นๆ เพิ่มเติมในอาคารได้ เช่น ประตู หน้าต่าง เป็นต้น

คุณสมบัติของผู้ฝึกอบรม:
• สามารถใช้คอมพิวเตอร์ และระบบปฏิบัติการ windows ได้
• มีความรู้ในการเขียนแบบสถาปัตยกรรมมาก่อน และสามารถอ่านแบบได้
• ต้องมีพื้นฐานการใช้โปรแกรม AutoCAD มาก่อนในระดับพื้นฐานได้
• ผู้เข้ารับการฝึกอบรมให้เตรียมโปรแกรม Autodesk Revit Architecture พร้อมคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คมาเอง

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อาจารย์พรพรต อริยะนนทกุล
โทร : 0897014734 หรือ 0816029259
อีเมล์ : pornyai@gmail.com
เวปไซด์ : http://cmrevit.blogspot.com

ป้ายกำกับ : สอน Autodesk Revit Architecture,Revit Structure,Revit 3D,Revit ระดับพื้นฐาน,อบรม Autodesk Revit Architectureในเชียงใหม่ ,Bim Revit,Bim map, สอนในเชียงใหม่