[ใหม่] รับพิมพ์งาน-แปลภาษา รับทำรายงาน;แบบฝึกหัด ป.ตรี-โท คณะบริหารธุรกิจ-งานวิจัย-วิทยานิพนธ์-งานค้นคว้าอิสระ และแผนการตลาด

591 สัปดาห์ ที่แล้ว - คนดู 295
  • รับพิมพ์งาน-แปลภาษา รับทำรายงาน;แบบฝึกหัด ป.ตรี-โท คณะบริหารธุรกิจ-งานวิจัย-วิทยานิพนธ์-งานค้นคว้าอิสระ และแผนการตลาด รูปที่ 1
รายละเอียด

1. รับพิมพ์รายงาน

1.1 รับทำ Presentation (Power point)

1.2 รับทำ Presentation (Power point) ภาษาอังกฤษ

 

2. รับงานแปลภาษาอังกฤษ-ไทย

 

3. รับทำรายงาน;แบบฝึกหัด ป.ตรี-โท คณะบริหารธุรกิจ
งาน ; ค้นหาข้อมูล, รายละเอียด, วิเคราะห์

เพียงแจ้งหัวข้อเรื่อง, รายละเอียด จำนวนหน้าที่ต้องทำ และวันกำหนดส่ง

ราคาตามตกลง ขึ้นอยู่กับจำนวนหน้าและขอบเขตของข้อมูล

 

4. รับทำวิจัย - งานค้นคว้าอิสระ วิทยานิพนธ์ รับวิเคราะห์ข้อมูล SPSS รับแปลผล สรุปผลงานวิจัย

ราคาตามตกลง ขึ้นอยู่กับจำนวนหน้าและขอบเขตของข้อมูล

 

5. พิมพ์รายงานวิทยานิพนธ์, สารนิพนธ์, ปริญญานิพนธ์, งานวิจัย

( กรุณาส่งรูปแบบการพิมพ์มาให้ด้วย)

 

7. รับทำรายงานทุกประเภท ราคาตามตกลง ขึ้นอยู่กับจำนวนหน้าและขอบเขตของข้อมูล

 

8.รับทำแผนการตลาดและรับเขียนแผนธุรกิจ Business Plan & Marketing Plan ทุกโครงการ

สนใจติดต่อ คุณอริสา  087-218-2304

 ส่งทางอีเมล์ arisa_ku66@hotmail.com หรือarisa.touchhomepro@gmail.com