ลงตำแหน่งพิเศษ S1

[ใหม่] ออกแบบและผลิตส่งห้าง,ออกแบบร้าน, Shop, Booth, Counter, Interior และ Counter สำเร็จ, Pop up ชนิดต่างๆ

1 วัน ที่แล้ว - กรุงเทพมหานคร - เขตประเวศ - คนดู 1,266
รายละเอียด
ทางบริษัทมีความยินดีเสนองานออกแบบและผลิตงานเพื่อเป็นทางเลือกแก่ลูกค้าทุกท่านโดยแยกเป็นประเภทงานดังนี้
- INTERIOR DESIGN , SHOP , BOOTH , EXHIBITION
- COUNTER , SHELF , PRODUCT
- งาน ภาพออกแบบนำเสนอทางห้างเพื่อขอพื้นที่
- ออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์และป้ายโฆษณาประเภทต่างๆ
สามารถติดต่อสอบถามเพื่อคุยรายละเอียดเบื้องต้นได้ตลอดเวลา
( Maharsamut And Team )
พรสนัย ชาติเชื้อไทยเจริญ
Tel : 086-0888350,086-0897789761
Line : ฺBoy4265
Email : Maharsamut@hotmail.com
www.maharsamut.com/