ลงตำแหน่งพิเศษ S1

[ใหม่] พระสมเด็จวัดระฆังพิมพ์ใหญ่นิยม เนื้อนวโลหะชุบนาคหลังสมเด็จโตรุ่นใต้ร่มโพธิ์ทอง ปี2549

286 สัปดาห์ ที่แล้ว - สมุทรปราการ - คนดู 1,904

5,999 ฿

  • พระสมเด็จวัดระฆังพิมพ์ใหญ่นิยม เนื้อนวโลหะชุบนาคหลังสมเด็จโตรุ่นใต้ร่มโพธิ์ทอง ปี2549 รูปที่ 1
  • พระสมเด็จวัดระฆังพิมพ์ใหญ่นิยม เนื้อนวโลหะชุบนาคหลังสมเด็จโตรุ่นใต้ร่มโพธิ์ทอง ปี2549 รูปที่ 3
  • พระสมเด็จวัดระฆังพิมพ์ใหญ่นิยม เนื้อนวโลหะชุบนาคหลังสมเด็จโตรุ่นใต้ร่มโพธิ์ทอง ปี2549 รูปที่ 4
  • พระสมเด็จวัดระฆังพิมพ์ใหญ่นิยม เนื้อนวโลหะชุบนาคหลังสมเด็จโตรุ่นใต้ร่มโพธิ์ทอง ปี2549 รูปที่ 5
  • พระสมเด็จวัดระฆังพิมพ์ใหญ่นิยม เนื้อนวโลหะชุบนาคหลังสมเด็จโตรุ่นใต้ร่มโพธิ์ทอง ปี2549 รูปที่ 6
  • พระสมเด็จวัดระฆังพิมพ์ใหญ่นิยม เนื้อนวโลหะชุบนาคหลังสมเด็จโตรุ่นใต้ร่มโพธิ์ทอง ปี2549 รูปที่ 7
รายละเอียด


สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี) วัดระฆังโฆสิตาราม โครงการ "ใต้ร่มโพธิ์ทอง"

                   พระสมเด็จวัดระฆัง เป็นจักรพรรดิแห่งพระเครื่องแผ่นดินสยาม ประจุพุทธคุณวิเศษ ทางโชคลาภ เมตตา
มหานิยม คงกระพันชาตรี แคล้วคลาดปลอดภัยจากภยันตรายทั้งปวง จึงเป็นสุดยอดปรารถนาของประชาชนทั่วไป ที่จักมีไว้
สักการะบูชา เป็นพระสมเด็จที่มีการเช่าหาบูชาที่สูงมาก เกินกำลังของประชาชนทั่วไปที่จะเช่าหามีไว้บูชา ทางคณะกรรมการ
จัดสร้างวัตถุมงคลรุ่นนี้ จึงได้รวบรวมโลหะนวะเก่าที่ทรงพุทธคุณ และแผ่นยันต์พระคาถาชินบัญชาเก่าและมวลสารศักดิ์สิทธิ์
ที่เป็นพระสมเด็จเก่าที่สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี) ได้จัดสร้างไว้ ประกอบไปด้วยวัดระฆังโฆสิตาราม, วัดบางขุน
พรหม, วัดเกศไชโย คณะกรรมการได้นำมารวบรวมผสมกับผงวิเศษ 5 ประการ ได้แก่
                    1. ผงปถมัง ผงนี้ท่านว่ามีอานุภาพอยู่ยงคงกระพัน ป้องกันอาวุธทั้งปวงทั้งเขี้ยวงาทั้งยังเป็นมหาอำนาจ
อีกด้วย
                    2. ผงอิทธิเจ ท่าน่าเสน่ห์ยิ่งนัก
                    3. ผงตรีนิสิงเห ใช้ป้องกันกันคุณไสย ภูติผีปีศาจ ถอนทำลายอาถรรพณ์
                    4. ผงมหาราช เชื่อว่ามีอานุภาพด้านมหานิยม อำนวยความเจริญรุ่งเรืองไม่ตกอับจะมีแต่ความเจริญ
                    5. ผงพุทธคุณ เชื่อกันว่ามีอานุภาพทางคุ้มครองป้องกัน ทั้งยังเป็นเมตตามหานิยมด้วยผงวิเศษทั้ง 5 นี้
ทางคณะกรรมการได้เก็บรักษาไว้ นำมาบรรจุไว้ในองค์พระสมเด็จวัดระฆังในรุ่นนี้ด้วย

วัตถุประสงค์ในการจัดสร้าง (Objective)

                   การจัดสร้างในครั้งนี้ รายได้มอบให้แก่พระภิกษุสามเณร ที่ได้รับความเดือดร้อนในเขต 3 จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ และมอบวัตถุมงคลให้แก่ผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคสมทบทุนในครั้งนี้ เพื่อความเป็นสิริมงคลของผู้บริจาคและครอบครัว
อีกส่วนหนึ่งจักได้มอบวัตถุมงคลให้แก่ข้าราชการทหาร ตำรวจ ที่ปฏิบัติภารกิจเสี่ยงภัยในเขต 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อ
ความเป็นสิริมงคล เป็นขวัญและกำลังใจให้แคล้วคลาด ปลอดภัย จากภยันตรายทั้งปวง

พระสมเด็จวัดระฆัง ในรุ่นนี้ได้ถอดแบบมาจากพระสมเด็จวัดระฆัง
พิมพ์ใหญ่นิยมที่มีมูลค่าสูงร่วมสิบล้านบาท ได้จัดสร้างเป็นเนื้อโลหะผสม
ชนวนศักดิ์สิทธิ์ แผ่นยันต์พระคาถาชินบัญชร และบรรจุด้วยมวลสารศักดิ์
สิทธิ์ ผงพระราชทาน พระสมเด็จวัดระฆัง พระสมเด็จวัดบางขุนพรหม
พระสมเด็จวัดเกศไชโย ที่มีพุทธานุภาพ พุทธคุณสูงสุด บรรจุอยู่ในองค์
พระสมเด็จหล่อโบราณในรุ่นนี้ ทุกพิมพ์ทุกเนื้อ ผู้ที่มีไว้สักการะบูชาก็เปรียบ
เสมือนกับได้มีพระสมเด็จวัดระฆังมูลค่าร่วมสิบล้านไว้บูชาเพื่อความเป็น
สิริมงคลแก่ตัวท่านและครอบครัวตลอดไป