[ใหม่] จำหน่ายสื่อ ชุดการเรียนรู้วิทยาศาตร์ด้วยตนเอง ตามงบ สพฐ.

578 สัปดาห์ ที่แล้ว - ขอนแก่น - คนดู 791
รายละเอียด


ชุดวิทยาศาสตร์เรียนรู้ด้วยตัวเอง Funny Scienceชุดที่ 1 สิ่งมีชีวิต
ประกอบด้วยกิจกรรมถึง 30 กิจกรรม ซึ่งครอบคลุมสาระและมาตรฐานการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ผู้เรียนสามารถเลือกทำกิจกรรมได้ตามระดับความรู้ของชั้นที่ 1-2 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ผู้เรียนจะได้ศึกษาเรียนรู้ และทำกิจกรรมเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมในธรรมชาติอย่างสนุกสนานเพลิดเพลิน เช่น ระบบนิเวศจำลอง การสำรวจระบบนิเวศ การเลี้ยงหนอนผีเสื้อ วัฎจักรชีวิตกบ การทำน้ำให้สะอาด การศึกษานก ห่วงโซ่อาหาร การสำรวจพืช เป็นต้น
ชุดละ 7,500 บาท ส่วนลด 30%
รายละเอียดสินค้าเพิ่มเติมที่เพิ่มที่ โทร 089-7101875สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ pongsak86@gmail.comชุดที่ 2 สารและสมบัติของสาร
ประกอบด้วยกิจกรรมรวมถึง 30 กิจกรรม ซึ่งครอบคลุมสาระและมาตรฐานการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ผู้เรียนสามารถเลือกทำกิจกรรมได้ตามระดับความรู้ช่วงที่ 1-2 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ผู้เรียนจะได้ศึกษาเรียนรู้ และทำกิจกรรมเกี่ยวกับสารและสมบัติของสารที่อยู่รอบตัว เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน เช่น การทำยาหม่อง การทดสอบน้ำส้มสายชู การทำสีจากธรรมชาติ การนำความร้อน หมึกล่องหน เป็นต้น
ชุดละ 7,500 บาท ส่วนลด 30%


ชุดที่ 3 พลังงานและการเคลื่อนที่
ประกอบด้วยกิจกรรมถึง 30 กิจกรรม ซึ่งครอบคลุมสาระและมาตรฐานการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ผู้เรียนสามารถเลือกทำกิจกรรมได้ตามระดับความรู้ของชั้นชั้นที่ 1-2 ชั้นประถมศึกษาปีที่1-6 ผู้เรียนจะได้ศึกษาเรียนรู้ และทำกิจกรรมเกี่ยวกับพลังงานและเคลื่อนที่ ซึ่งจะทำให้เข้าใจในเรื่องของพลังงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับตัวเรา โดยผ่านกิจกรรมการทดลอง เช่น รถพลังงาน จรวดแรงดัน โทรศัพท์อย่างง่าย การเกิดรุ้ง เหรียญลอย ภาพลวงตา แรงลอยตัว เป็นต้น
ชุดละ 7,500 บาท ส่วนลด 30%ชุดที่ 4 แม่เหล็กและไฟฟ้า
ประกอบด้วยกิจกรรมถึง 30 กิจกรรม ซึ่งครอบคลุมสาระและมาตรฐานการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ผู้เรียนสามารถเลือกทำกิจกรรมได้ตามระดับความรู้ของชั้นชั้นที่ 1-2 ชั้นประถมศึกษาปีที่1-6 ผู้เรียนจะได้ศึกษาเรียนรู้ และทำกิจกรรมเกี่ยวกับแม่เหล็กและไฟฟ้า อย่างสนุกสนานจากการทดลองต่างๆ เช่น การเกิดไฟฟ้าสถิต เซลล์ไฟฟ้าอย่างง่าย การต่อวงจรไฟฟ้า เส้นแรงแม่เหล็ก แม่เหล็กไฟฟ้าอย่างง่าย เซลล์สุริยะ หลักการไดนาม โครงการประหยัดไฟฟ้า เป็นต้น
ชุดละ 7,500 บาท ส่วนลด 30%


ชุดที่ 5 โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ
ประกอบด้วยกิจกรรมถึง 30 กิจกรรม ซึ่งครอบคลุมสาระและมาตรฐานการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ผู้เรียนสามารถเลือกทำกิจกรรมได้ตามระดับความรู้ของชั้นชั้นที่ 1-2 ชั้นประถมศึกษาปีที่1-6 ผู้เรียนจะได้ศึกษาเรียนรู้ และทำกิจกรรมเกี่ยวกับรามของโลก ดาราศาสตร์และอวกาศ เช่น การเกิดลม การสำรวจสภาพอากาศ การสร้างเครื่องวัดความเร็วลมอย่างง่าย กลุ่มดาวจักรราศี การเกิดสุริยุปราคา การเกิดจันทรุปราคา การศึกษากลุ่มดาว การหาตำแหน่งวัตถุและดวงดาว เป็นต้นชุดละ 7,500 บาท ส่วนลด 30%

สนใจดูเพิ่มเติมที่นี่ http://www.edikk.com/?edikk&MODULE=m_product&CATEGORY=4&CATEGORYSUB=4