ลงตำแหน่งพิเศษ S1

[มือสอง] Hygro-S,L ไฮโกร-,/L สารอินทรีย์ชนิดเข้มข้นประเภทสารอาหารพืชสกัดได้จากแหล่งธรรมชาติ

392 สัปดาห์ ที่แล้ว - สระบุรี - คนดู 183

360 ฿

  • Hygro-S,L ไฮโกร-,/L สารอินทรีย์ชนิดเข้มข้นประเภทสารอาหารพืชสกัดได้จากแหล่งธรรมชาติ รูปที่ 1
  • Hygro-S,L ไฮโกร-,/L สารอินทรีย์ชนิดเข้มข้นประเภทสารอาหารพืชสกัดได้จากแหล่งธรรมชาติ รูปที่ 3
  • Hygro-S,L ไฮโกร-,/L สารอินทรีย์ชนิดเข้มข้นประเภทสารอาหารพืชสกัดได้จากแหล่งธรรมชาติ รูปที่ 4
  • Hygro-S,L ไฮโกร-,/L สารอินทรีย์ชนิดเข้มข้นประเภทสารอาหารพืชสกัดได้จากแหล่งธรรมชาติ รูปที่ 5
รายละเอียด

ไฮโกรเป็นสารอินทรีย์ชนิดเข้มข้นประเภทสารอาหารพืชสกัดได้จากแหล่งธรรมชาติตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เช่น สกัดจากส่วนต่างๆของต้นพืช วัตถุดิบในการผลิต สั่งนำเข้าจากต่างประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นผลิตภัณฑ์ได้ผ่านการทดสอบและยอมรับกันทั่วโลกแล้วว่าสามารถนำมาใช้ได้ผลดีกับพืชทุกชนิด ปลอดภัย ไม่มีสารตกค้างในผลผลิตและไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม ใช้เพื่อฟื้นสภาพต้นให้สมบูรณ์ พืชไม่โทรมง่ายเช่น หลังจากมีเพลี้ย,หนอนหรือโรคระบาดเข้าทำลาย

คุณลักษณะของผลิตภัณฑ์
1. เป็นสารอินทรีย์ชนิดเข้มข้น ประเภทสารอาหารพืช สกัดได้จากแหล่งธรรมชาติตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เช่น สกัดจากส่วนต่างๆของต้นพืช
2. วัตถุดิบในการผลิต สั่งนำเข้าจากต่างประเทศ(สหรัฐอเมริกา)
3. เป็นผลิตภัณฑ์ได้ผ่านการทดสอบและยอมจากทั่วโลกแล้วว่าสามารถนำมาใช้ได้ผลดีกับพืชทุกชนิด
4. ปลอดภัย ไม่มีสารพิษตกค้างในผลผลิต ไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม และเกษตรกร

คุณสมบัติ “ไฮโกร-S,L”
1. ไม่ใช่สารชีวภาพประเภทจุลินทรีย์หมัก หรือสกัดได้จากส่วนของกระดองปูหรือเปลือกกุ้งแต่อย่างใด
2. เป็นเนื้อสารเข้มข้นมีสารอาหารพืชต่างๆครบถ้วนตามที่พืชต้องการวมอยู่เป็นเนื้อสารเดียวกัน
3. ช่วยลดต้นทุนการใช้สารอื่นๆมาใช้ผสมร่วมเกินความจำเป็น
4. ดูดซึมได้รวดเร็ว พืชสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ทันที
5. สามารถผสมฉีดพ่นร่วมกับสารป้องกันกำจัดแมลงและสารกำจัดโรคได้ทุกประเภทโดยไม่เสื่อมฤทธิ์
6. ไม่จับตัวตกตะกอนแข็งและไม่จับก้อนเป็นวุ้นเมื่อผสมร่วมกับสารอื่นๆ
7. มีคุณประโยชน์ข้อดีกับต้นพืชมากกว่าเกิดโทษ
8. ใช้ได้กับทุกช่วงระยะการเจริญเติบโตของต้นพืช

ประโยชน์ “ไฮโกร-S, L”
1. ใช้เพื่อฟื้นสภาพต้นให้สมบูรณ์ พืชไม่โทรมง่ายเช่น หลังจากมีเพลี้ย, หนอนหรือโรคระบาดเข้าทำลาย
2. ใช้เพื่อทดแทนสารอาหาร ขณะที่พืชวิกฤติหาได้ไม่เพียงพอจากธรรมชาติ
3. ใช้เพื่อเพิ่มความสมบูรณ์ ให้กับทุกส่วนของต้นพืช เช่นส่วนราก, ยอด, ดอกและผล
4. ใช้เพื่อให้ต้นพืชปรับสภาพ ทนทานและต้านทานต่อสภาพอากาศร้อนหรือหนาว
5. ช่วยสร้างผนังเซลล์พืชให้แข็งแรง สามารถช่วยต้านทานต่อโรคและแมลง
6. ใช้เพื่อเร่งคุณภาพของผลผลิต ขยายผลใหญ่ สร้างแป้ง สร้างเนื้อ สีเข้ม รสชาติดี และช่วยเพิ่มน้ำหนัก
7. ใช้เพื่อเป็นสารตั้งต้นทุกครั้ง เมื่อมีการฉีดพ่นสารเคมีเกษตรระยะต่างๆ


อัตราการใช้ “ไฮโกร-S, L”
1.ขนาดบรรจุ 1000 ซีซี. / ขวด
2.ขนาดถังพ่นยา 20 ลิตร. ตวงใช้ 20-30 ซีซี.
3.ขนาดถังพ่นยา200ลิตร.ตวงใช้200-300 ซีซี.
(หรือ 1,000ซีซี. ผสมน้ำได้ 1,000 ลิตร.)
สามารถใช้ผสมร่วมกับสารป้องกันกำจัดโรคและแมลงได้ทุกชนิด

http://www.hylifeplus.com/Hylife_hygro_s_l.html