ลงตำแหน่งพิเศษ S1

[ใหม่] อบรมหลักสูตร Basic Network and Security

6 วัน ที่แล้ว - นนทบุรี - ปากเกร็ด - คนดู 212

4,900 ฿

  • อบรมหลักสูตร Basic Network and Security รูปที่ 1
  • อบรมหลักสูตร Basic Network and Security รูปที่ 7
  • อบรมหลักสูตร Basic Network and Security รูปที่ 8
  • อบรมหลักสูตร Basic Network and Security รูปที่ 9
  • อบรมหลักสูตร Basic Network and Security รูปที่ 10
รายละเอียด
หลักสูตรอบรม Basic Network & Security (NS01)

พื้นฐานเครือข่ายคอมพิวเตอร์และความปลอดภัยของระบบ
     หลักสูตร พื้นฐานเครือข่ายคอมพิวเตอร์และความปลอดภัยของระบบ (Basic Network & Security : NS01) เป็นหลักสูตรที่ถูกออกแบบมาสำหรับผู้เริ่มต้นที่ยังไม่มีพื้นฐานมาก่อน ให้สามารถเข้าใจพื้นฐานที่สำคัญของการทำงานบนระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ได้ โดยอ้างอิง OSI Model และ TCP/IP Model ซึ่งเป็นทฤษฎีสำคัญที่จำเป็นต้องเรียนรู้และเข้าใจ จากตัวอย่างการทำงานจริงเพื่อให้ง่ายต่อความเข้าใจ และเน้นเฉพาะประเด็นสำคัญในระดับเริ่มต้นที่ผู้เรียนต้องนำไปใช้งานจริง รวมถึงการทำ LAB ต่างๆ เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจทั้งด้านทฤษฏีและปฏิบัติอย่างรวดเร็ว เพื่อประยุกต์ใช้งานกับระบบหรืออุปกรณ์ยี่ห้อต่างๆ ได้ โดยไม่ต้องท่องจำ
     หลักสูตรนี้ ยังได้สอดแทรกเนื้อหาด้านความปลอดภัยของระบบเครือข่าย (Network Security)  และหลักการออกแบบการวางโครงสร้างที่ถูกต้องของระบบ เพื่อให้ผู้เรียนมีพื้นฐานที่ครบถ้วน รู้จักวิเคราะห์และแก้ปัญหาเบื้องต้นได้ สามารถออกแบบระบบที่มีความปลอดภัยและถูกต้องได้มาตรฐาน พร้อมนำไปต่อยอดการเรียนรู้ในขั้นสูงได้เป็นอย่างดี
หัวข้อการเรียนมีดังนี้
1. ประวัติความเป็นมาของระบบเครือข่าย
2. รู้จัก OSI Model และ TCP/IP Model
3. การทำงานของโปรแกรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบเครือข่าย
4. รู้จักรูปแบบการขนส่งข้อมูลของระบบเครือข่าย และวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้น
5. รู้จักวิธีการกำหนดและเลือกเส้นทางที่ดีที่สุดของระบบเครือข่าย
6. รู้จักแต่ละ Class ของหมายเลข IP Address และการคำนวณ Subnet
7. เรียนรู้รูปแบบการรับส่งข้อมูลภายในวง LAN และช่องโหว่ที่เกิดขึ้น
8. สิ่งสำคัญที่ต้องพิจารณาในการทำให้เครือข่าย LAN มีความปลอดภัยจากการถูกโจมตีและดักจับข้อมูล
9. คำสั่งสำคัญที่ใช้ในการตรวจสอบและวิเคราะห์ปัญหาในระดับเบื้องต้นของระบบเครือข่าย
10. แนวทางการปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของเครือข่าย LAN เพื่อลดปัญหาความล่าช้า แก้ไขคอขวดของระบบ และกำหนดขอบเขตของปัญหาให้อยู่ในวงจำกัด
11. การเข้าหัวสาย LAN ให้ได้ประสิทธิภาพตามมาตรฐาน TIA 568A และ 568B
12. การคอนฟิก Router เพื่อเชื่อมต่อเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
13. การทำ Port Forward เพื่อให้เครื่องจากภายนอกเชื่อมต่อเข้ามาที่ Server ภายในผ่านอินเทอร์เน็ต
14. การทำระบบเชื่อมต่อเครือข่ายเข้ามาจากที่ไหนก็ได้ทั่วโลกผ่านระบบ VPN แบบ Client To Site
15. การเชื่อมต่อระหว่างเครือข่ายของแต่ละสาขาเข้าด้วยกันผ่านระบบ VPN แบบ Site To Site
16. การคอนฟิก Static Route เพื่อกำหนดเส้นทางการเชื่อมต่อเครือข่ายแบบกำหนดเอง
17. การคอนฟิก Dynamic Route เพื่อให้มีการเรียนรู้เส้นทางการเชื่อมต่อเครือข่ายโดยอัตโนมัติ
18. การทำ VLAN เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความปลอดภัยให้กับเครือข่าย LAN แบบ Port Based VLAN


เข้าไปดูรายละเอียดได้ที่ www.ez-admin.com
Mobile : 086-4133928, 082-5674413
LineID : ezgenius55
Mail : contact@ez-admin.com, ezgenius54@gmail.com
สถานที่อบรม : เลขที่ 47/401 ห้องเลขที่ N007031 อาคารนาริตะ ชั้น 7 หมู่ 3 ถ.ป๊อปปูล่า ต.บ้าน