ลงตำแหน่งพิเศษ S1

[ใหม่] อบรมหลักสูตร Network Administrator Overall Basic

18 ชม. ที่แล้ว - กรุงเทพมหานคร - เขตบึงกุ่ม - คนดู 158

4,900 ฿

 • อบรมหลักสูตร Network Administrator Overall Basic รูปที่ 1
 • อบรมหลักสูตร Network Administrator Overall Basic รูปที่ 7
 • อบรมหลักสูตร Network Administrator Overall Basic รูปที่ 8
 • อบรมหลักสูตร Network Administrator Overall Basic รูปที่ 9
 • อบรมหลักสูตร Network Administrator Overall Basic รูปที่ 10
 • อบรมหลักสูตร Network Administrator Overall Basic รูปที่ 11
รายละเอียด
ศูนย์อบรม EZ-ADMIN TRAINING CENTER เปิดอบรมหลักสูตรสำหรับอาชีพผู้ดูแลระบบเครือ
ข่ายคอมพิวเตอร์แบบครบวงจร ขอแนะนำหลักสูตรอบรมดังนี้

รายละเอียดหลักสูตร : Network Administrator Overall Basic 
- เป็นหลักสูตรที่ถูกออกแบบมาสำหรับมือใหม่ที่ยังไม่มีพื้นฐานมาก่อน ให้สามารถติดตั้ง จัดการ ดูแล และแก้ปัญหาระบบเครือข่าย ทั้งแบบมีสายและแบบไร้สายได้ ทำให้สามารถก้าวไปทำงานในสายอาชีพผู้ดูแลระบบ (Admin) เพื่อดูแลและจัดการเครื่อง Server ที่มีเครื่อง Client จำนวนมากได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- โดยการเรียนรู้จะคำนึงถึงผู้เรียนมือใหม่เป็นสำคัญ ดังนั้นผู้สอนจะเน้นการนำเสนอและอธิบายให้เข้าใจง่าย เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำไปใช้งานได้จริง นอกจากนี้พื้นฐานความรู้ที่ได้จากหลักสูตรนี้ยังใช้เป็นพื้นฐานสำคัญสำหรับการเลื่อนขั้นไปเรียนรู้ในหลักสูตรอื่นๆ ได้ 

เข้าไปดูรายละเอียดได้ที่ www.ez-admin.com  
หรือโทร 02-5096715, 082-5674413, 086-4133928
Line ID : ezgenius55
Mail :: contact@ez-admin.com, ezgenius54@gmail.com