ลงตำแหน่งพิเศษ S1

[ใหม่] เปิดอบรมหลักสูตร การติดตั้งและจัดการระบบเครือข่ายไร้สายด้วย Mikrotik Access Point

3 วัน ที่แล้ว - กรุงเทพมหานคร - เขตบึงกุ่ม - คนดู 1,202

4,900 ฿

  • เปิดอบรมหลักสูตร การติดตั้งและจัดการระบบเครือข่ายไร้สายด้วย Mikrotik Access Point รูปที่ 1
  • เปิดอบรมหลักสูตร การติดตั้งและจัดการระบบเครือข่ายไร้สายด้วย Mikrotik Access Point รูปที่ 6
  • เปิดอบรมหลักสูตร การติดตั้งและจัดการระบบเครือข่ายไร้สายด้วย Mikrotik Access Point รูปที่ 7
  • เปิดอบรมหลักสูตร การติดตั้งและจัดการระบบเครือข่ายไร้สายด้วย Mikrotik Access Point รูปที่ 8
  • เปิดอบรมหลักสูตร การติดตั้งและจัดการระบบเครือข่ายไร้สายด้วย Mikrotik Access Point รูปที่ 9
รายละเอียด
เปิดอบรมหลักสูตร การติดตั้งและจัดการระบบเครือข่ายไร้สายด้วย Mikrotik Access Point (Mikrotik L4 )

หลักสูตรนี้จะช่วยให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความสามารถของ Mikrotik ไปใช้ในการจัดการระบบเครือข่ายไร้สาย ( Wireless LAN ) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งรู้จักวิธีการออกแบบและจัดการระบบเครือข่ายไร้สายในรูปแบบต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง เช่น ทำ Site Survey, ทำ Repeater เพื่อขยายสัญญาณให้ไกลขึ้น, การทำ Roaming เพื่อให้สัญญาณไร้สายครอบคลุมทุกพื้นที่, การเชื่อมต่อเครือข่ายแบบไร้สายระยะทางไกล และการทำ Multi SSID หรือ Virtual Access Point เพื่อนำไปใช้ร่วมกับระบบ VLAN และ L3 Switch

1. รู้จักพื้นฐานการทำงานของเครือข่าย Wireless LAN
- รู้จักเครือข่าย Wireless LAN
- หลักการติดต่อและรับส่งข้อมูลของเครือข่ายไร้สาย
- มาตรฐาน IEEE802.11 ที่ใช้กับเครือข่าย Wireless LAN
- ข้อห้ามทางกฎหมายที่ควรรู้เกี่ยวกับการติดตั้งเครือข่าย Wireless LAN
- ข้อดี-ข้อเสียของการเลือกใช้เครือข่าย Wireless LAN
- ข้อแตกต่างของการเลือกใช้ย่านความถี่ 2.4GHz และ 5GHz
2. อุปกรณ์บนเครือข่าย Wireless LAN
3. การออกแบบเครือข่ายไร้สายและการทำ Site Survey
- วาง Access Point ในตำแหน่งที่เหมาะสม
- หลีกเลี่ยงสิ่งกีดขวางที่จะมาลดทอนสัญญาณ
- หลักการเชื่อมต่อเครือข่ายไร้สายภายนอกให้มีประสิทธภาพที่ดี
- การจัดการความถี่ของช่องสัญญาณ Access Point
- ควบคุมทิศทางการแพร่กระจายสัญญาณด้วยเสาแบบ Direction
- การเดินตรวจสอบคุณภาพของสัญญาณ Site Survey
4. กำหนดค่าให้ MikroTik ทำหน้าที่เป็น Access Point เพื่อกระจายสัญญาณ Wireless
- การกำหนดค่า Wireless ของ Mikrotik
5. กำหนดค่าความปลอดภัยให้กับ Access Point
- การเลือกเข้ารหัสตามมาตรฐาน Wireless
- การซ่อน SSID ไม่ให้ Client ติดต่อหากันเอง (Isolation)
- การทำ Mac Filter
6. การทำ Repeater เพื่อขยายสัญญาณให้ไกลขึ้น
- การออกแบบและวางตำแหน่งของ Access Point ที่เป็น Repeater
- กำหนดค่า MikroTik ให้เป็น Repeater แบบเครือข่ายเดียวกัน
- กำหนดค่า MikroTik ให้เป็น Repeater แบบแยกเครือข่าย
7. การทำ Roaming เพื่อให้สัญญาณไร้สายครอบคลุมทุกพื้นที่ด้วย SSID เดียวกัน
- หลักการติดตั้งเครือข่ายไร้สายแบบ Roaming
- กำหนดค่า MikroTik ให้ทำงานในโหมด Roaming
8. การทำ WDS เพื่อเชื่อมต่อเครือข่ายแบบไร้สายทั้งแบบ Point To Point และ Point To Multipoint
- คอนฟิก MikroTik Access Point ในโหมด WDS แบบ Point To Point
- MKT Access Point ตัวที่ 2 (AP3)
- กำหนดค่า MikroTik Access Point ในโหมด WDS แบบ Point To Multipoint
9. การเชื่อมต่อเครือข่ายแบบไร้สายระยะทางไกลด้วยโปรโตคอล NStream
- การเชื่อมต่อ Wireless แบบ Point To Point ด้วยโปรโตคอล Nstreme
- การเชื่อมต่อ Wireless แบบ Point To Multipoint ด้วยโปรโตคอล Nstreme
10. กำหนดค่า Mikrotik เป็น Controller ควบคุม Access Point ทั้งหมดด้วย CAPsMAN
11. การทำ Multi SSID และระบบ VLAN แบบไร้สาย
- กำหนดให้ AP1 ทำหน้าที่เป็น L3 Switch
- กำหนดให้ AP2 ทำหน้าที่เป็น L2

เข้าไปดูรายละเอียดได้ที่ www.ez-admin.com
Tel : 02-5096715, 02-5096716
Mobile : 086-4133928, 082-5674413
Mail : contact@ez-admin.com

สถานที่อบรม : เลขที่ 98/29 โครงการพรีเมี่ยมเพลสถ.โพธิ์แก้ว แขวงนวมินทร์ เขตบึงกุ่ม กทม. 10240