ลงตำแหน่งพิเศษ S1

[ใหม่] เปิดหลักสูตรอบรม Beginning Ubuntu Server Administrator (LNU-L1)

1 สัปดาห์ ที่แล้ว - กรุงเทพมหานคร - เขตบึงกุ่ม - คนดู 185

4,900 ฿

  • เปิดหลักสูตรอบรม Beginning Ubuntu Server Administrator (LNU-L1) รูปที่ 1
  • เปิดหลักสูตรอบรม Beginning Ubuntu Server Administrator (LNU-L1) รูปที่ 7
  • เปิดหลักสูตรอบรม Beginning Ubuntu Server Administrator (LNU-L1) รูปที่ 8
  • เปิดหลักสูตรอบรม Beginning Ubuntu Server Administrator (LNU-L1) รูปที่ 9
  • เปิดหลักสูตรอบรม Beginning Ubuntu Server Administrator (LNU-L1) รูปที่ 10
รายละเอียด
เปิดหลักสูตรอบรม Beginning Ubuntu Server Administrator (LNU-L1)

เป็นหลักสูตรพื้นฐานเริ่มต้นสำหรับผู้สนใจและต้องการเรียนรู้การใช้งาน Ubuntu Server โดยไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานการใช้งาน Linux มาก่อน
หลักสูตรนี้จะเน้นให้ผู้เรียนได้รู้จักและทำความเข้าใจกับการทำงานบน Linux ในส่วนต่างๆ ที่สำคัญ เพื่อให้ผู้เรียนได้ปรับสภาพการทำงาน
ที่เคยใช้งาน Windows มาก่อน ให้คุ้นเคยกับการทำงานบน Ubuntu Server ได้อย่างรวดเร็ว เนื่องจากการเรียนจะเน้นให้ผู้เรียนลงมือปฏิบัติ
และเข้าใจอย่างแท้จริง

ดังนั้นการจัดหลักสูตรนี้จะไม่จัดให้มีเนื้อหาที่มากเกินไป หรือเร่งสอนจนผู้เรียนทำตามไม่ทัน แต่จะมีเวลาให้ผู้เรียนได้ทบทวนและทำความเข้าใจ
ขั้นตอนทั้งหมดที่ได้ปฏิบัติมา โดยจะให้ความสำคัญกับการปูพื้นฐานของผู้เรียนให้แน่น แต่ก็เพียงพอที่จะนำความรู้ทั้งหมดในหลักสูตรนี้ไปใช้
ในการทำงานได้จริง

รายละเอียดหลักสูตร

บทที่ 1 เริ่มต้นกับ Ubuntu Server

รู้จัก Linux Ubuntu
ประวัติของ Linux Ubuntu
วัตถุประสงค์ของ Linux Ubuntu
รู้จัก Ubuntu Server
ความแตกต่างระหว่าง Desktop กับ Server

บทที่ 2 การติดตั้ง Ubuntu Server

ขั้นตอนการติดตั้งช่วงที่ 1
การจัดการฮาร์ดดิสก์
ข้อดีและข้อเสียของ Partition และ Logical Volume Manager (LVM)
การแบ่งโครงสร้างของฮาร์ดิสก์บนเครื่อง Server ให้มีประสิทธิภาพ
รู้จักระบบไฟล์ (File Systems) บน Ubuntu Server
การติดตั้งช่วงที่ 2 สร้าง Raid และ LVM
การนำ Partition และ LVM ไป Mount เพื่อใช้กับ Directory ต่างๆ

บทที่ 3 การใช้งานและกำหนดค่าเบื้องต้น

การทำงานด้วยสิทธิ์ root
รู้จัก Shell
การใช้งาน Bash
การกดปุ่ม Tab เพื่อให้แสดงชื่อไฟล์หรือ Directory แบบอัตโนมัติ
การทำงานร่วมกับตัวแปร
การทำงานด้วย Bash History
การจัดการ Bash ด้วยคีย์ลัด
กระบวนการ Boot Process ของ Ubuntu Server
การ Shutdown และ Restart
การใช้คำสั่ง Command Line
กำหนดวันและเวลา
การแก้ไขไฟล์ด้วยโปรแกรม Text Editor
การสลับหน้าจอ

บทที่ 4 การกำหนดค่า Network Connection

การกำหนดค่าของการ์ด LAN (Network Card)
การใช้คำสั่ง ifup, ifdown และ ifplugstatus
การใช้คำสั่ง ifconfig
รายละเอียดของคำสั่งและค่าต่างๆ จากการใช้คำสั่ง ifconfig
การใช้ ifconfig กำหนดหมายเลข IP ให้กับการ์ด LAN
การใช้คำสั่ง Ping ตรวจสอบการเชื่อมต่อ
การกำหนด DNS Resolver
การกำหนดชื่อเครื่อง (Host)
การกำหนดหมายเลข IP ของ Gateway
การใช้คำสั่ง Traceroute ค้นหาเส้นทางการเชื่อมต่อ
การใช้คำสั่ง Netstat ตรวจสอบการเชื่อมต่อ
การติดตั้ง SSH Server
การใช้ SFTP ในการรับส่งไฟล์ไปที่เครื่อง Ubuntu Server
กำหนดให้ root สามารถ Log in ได้และการเปลี่ยนพอร์ต 22

บทที่ 5 ติดตั้งและอัปเดต Packages & Repositories

ติดตั้งโปรแกรมด้วยคำสั่ง apt-get, aptitude และ dpkg
การอัปเดต Ubuntu Server

บทที่ 6 การทำงานกับไฟล์, Directory และการ Mount Disk

โครงสร้าง Directory ของ Ubuntu Server
คำสั่งในการจัดการไฟล์และ Directory
การ Mount ไดรฟ์ CD/DVD

บทที่ 7 การจัดการ Users และ Groups

ไฟล์สำคัญในการจัดการ User Account และGroup
ข้อมูลสำคัญใน /etc/passwd
ข้อมูลสำคัญใน /etc/shadow
ข้อมูลสำคัญใน /etc/group
การสร้าง Group ใหม่
การแก้ไขและการจัดการ Group
การสร้าง User ใหม่
การแก้ไขข้อมูลของ User
การเปลี่ยน Password ของ User
การล็อก User ไม่ให้ใช้งาน
การตรวจสอบ User

บทที่ 8 การกำหนดสิทธิ์ใช้งานไฟล์และ Directory ด้วย Permission

ตรวจสอบPermission และความเป็นเจ้าของ
ส่วนของ Permission
การกำหนด Permission ของไฟล์และ Directory
กำหนด Permission ด้วยอักษรย่อ
กำหนด Permission ด้วยตัวเลข
การเปลี่ยนชื่อเจ้าของไฟล์และ Group

บทที่ 9 การติดตั้งและจัดการ DNS Server

โครงสร้างของ DNS
หลักการทำงานของ DNS
ข้อมูลใน DNS Server
ประเภทของ DNS Server และ Zone
Zone ใน DNS
Record ใน DNS
รู้จัก Bind9
การติดตั้ง Bind9

บทที่ 10 การติดตั้งและจัดการ Web Server

การติดตั้ง Apache

บทที่ 11 การติดตั้งและจัดการ FTP Server

การติดตั้ง vsFTPd
การกำหนดค่าการทำงานของ vsftpd แบบ Anonymous
กำหนดให้ Anonymous อัพโหลดหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูล
การกำหนดค่าการทำงานของ vsftpd แบบ Authentication

บทที่ 12 การติดตั้ง Samba แชร์ไฟล์และกำหนดสิทธิ์การใช้งานให้ Windows

การติดตั้ง Samba
กำหนดให้ Anonymous สามารถใช้งานได้
กำหนดให้ใช้งาน Samba ต้องมีการAuthentication

บทที่ 13 การติดตั้งและจัดการ Squid Proxy Server

การติดตั้ง Squid
การปรับแต่งค่าการทำงานของ Squid
การกำหนดให้เครื่อง Client ออกอินเทอร์เน็ตผ่าน Proxy
ตรวจสอบ Access.Log File แบบ Real Time
การทำ User Authentication

บทที่ 14 การติดตั้ง rsyslog เพื่อทำระบบ Centralized Log Server

การติดตั้งและคอนฟิกค่าเบื้องต้นของ rsyslog
ออก Report ด้วย Log Analyzer
การคอนฟิกที่ rsyslog Client
บทที่ 15 การเพิ่มฮาร์ดดิสก์และพื้นที่ให้กับ LVM

บทที่ 16 คำสั่ง Backup & Restore และตรวจสอบการทำงานของ Server

คำสั่ง df ตรวจสอบขนาดของ Harddisk
คำสั่ง free ตรวจสอบหน่วยความจำในระบบ
คำสั่ง ps ตรวจสอบ Services การทำงาน
ตรวจสอบเนื้อที่การทำงานของฮาร์ดดิสก์
คำสั่งที่ใช้ในการตรวจสอบเครือข่าย (Network Monitor)
คำสั่งที่ใช้ตรวจสอบยูสเซอร์และการ Log in
การ Backup & Restore ด้วยคำสั่ง tar และ gzip
การตั้งเวลา Backup
รูปแบบของคำสั่ง crontab

บทที่ 17 การเขียน Shell Script

รู้จัก Shell Script
เริ่มต้นการเขียน Shell Script
ชนิดของตัวแปรใน Shell Script
เงื่อนไขการกำหนดค่าตัวแปร
ตัวดำเนินการทางคณิตศาสตร์ (Operator)
ตัวเปรียบเทียบอักขระ (Character compare)
ตัวเปรียบเทียบตัวเลข (Numeric compare)
คำสั่งตรวจสอบเงื่อนไข if
คำสั่งตรวจสอบเงื่อนไข case
คำสั่งในการทำซ้ำ for
คำสั่งในการทำซ้ำ while
ป้องกันไม่ให้ Shell Script ถูกปิดการทำงานด้วยคำสั่ง trap
การรับค่าจากคีย์บอร์ดด้วยคำสั่ง read


เข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.ez-admin.com
Tel : 02-5096715, 02-5096716
Mobile : 086-4133928, 082-5674413
สอบถามทางอีเมล : contact@ez-admin.com

สถานที่อบรม : โครงการพรีเมี่ยมเพลส นวมินทร์-ลาดพร้าว 101 เลขที่ 98/29 ถ.โพธิ์แก้ว แขวงนวมินทร์ เขตบึงกุ่ม กทม. 10240