[ใหม่] ธงอาเซียน

438 สัปดาห์ ที่แล้ว - กรุงเทพมหานคร - คนดู 3,849
รายละเอียด

ขาย ธงอาเซียนชุดธงประชาคมอาเซียน  ธงชาติกลุ่มประเทศอาเซียน

เนื่องจาก ในปี 2558 ได้มีการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนซึ่งประเทศไทยได้เป็นหนึ่งในประเทศสมาชิก ทำให้ทางบริษัทฯ ได้จัดทำสื่อการเรียนรู้ ประเภทธง 10 ประเทศ กับอีก 1 ธงสัญลักษณ์ เพื่อเป็นความรู้ ที่สำคัญสำหรับนักเรียน นักศึกษา เกี่ยวกับธงประจำประเทศสมาชิกต่างๆ และเป็นการตอบรับกับการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในครั้งนี้อีกด้วย

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนประกอบด้วยประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 10 ประเทศ ได้แก่ ประเทศบรูไน ประเทศกัมพูชา ประเทศอินโดนีเซีย ประเทศลาวประเทศมาเลเซีย ประเทศพม่า ประเทศฟิลิปปินส์ประเทศสิงคโปร์ประเทศไทย และประเทศเวียดนาม  

ทางบริษัทฯ ขอเสนอชุดธงประชาคมอาเซียนในรูปแบบต่างๆ

ท่านสาารถ ตรวจสอบ ราคาและรูปแบบ ที่ต้องการได้ที่http://flagvictory.com/international_nation_Asean.html

บริษัทแฟลกวิคทอรี่จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายธงทุกชนิดทุกประเภท ทุกแบบ ไม่ว่าจะเป็น ธงชาติไทย, ธงสัญลักษณ์ประจำพระองค์,ธงฟุตบอล (ธงเชียร์ทุกขนาด - ธงแลกเปลี่ยน), ธงญี่ปุ่น (J-Flag), ธงสี, ธงนานาชาติ, ธงสัญลักษณ์ต่างๆ, ธงราว, ธงประดับ, ธงเฉลิมฯ, ธงบริษัท, ธงธรรมจักร, ธงเชียร์กีฬาทุกประเภท, ธงตั้งโต๊ะ

สนใจชมรูปแบบหรือเสนอราคาให้กับบริษัทหรือหน่วยงานของท่านติดต่อได้ที่

http://www.flagvictory.com E-mail : sales@flagvictory.com, flagvictory@hotmail.com
http://www.victoryflag.igetweb.com

โทร 02 873 0025   แฟ็ก 02 873 0027

สะดวกติดต่อมือถือได้ที่ 085 9202027 ,087 0880723 ,081 7532394

ติดตามความเคลื่อนไหวต่างๆของร้านเราได้ที่http://www.facebook.com/pages/Flagvictory-khay-thngchati-thngph-pr-thng-sk-thng-smosr-futbxl/151610624849995