[ใหม่] เช่าเหมาลำเครื่องบิน Charter Flight

339 สัปดาห์ ที่แล้ว - กรุงเทพมหานคร - คนดู 1,785
รายละเอียด

บริการเช่าเหมาลำเครื่องบิน ไปยังจุดหมายปลายทางและเวลาที่ผู้โดยสารต้องการ

บริการ เช่า เหมาลำ เครื่องบินส่วนตัว ไปยังจุดหมายปลายทางที่ใดก็ได้ในประเทศไทย ตามความต้องการของผู้โดยสาร บริการเช่าเหมาลำดังกล่าว สามารถจัดเป็นแบบเที่ยวเดียว หรือไปกลับ โดยสามารถจุผู้โดยสารได้ ตั้งแต่ 1-8 ท่าน ในเที่ยวบินนั้นๆ  ซึ่งเป็นการเดินทางที่ ปลอดภัย รวมถึงมีบริการเสริม จากเจ้าหน้าที่ที่มีประสบการณ์ทางการบินบริการ เช่าเหมาลำเครื่องบินส่วนตัวนี้ ผู้โดยสารสามารถเลือกเวลาในการเดินทาง และสถานที่ ที่ต้องการ รวมถึงบริการเสริมต่างๆได้ โดยที่ตั้งของสำนักงานหลัก ตั้งอยู่ที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ซึ่งเป็นสนามบินที่ทันสมัย และมีบริการอย่างเป็นแบบมาตรฐาน ซึ่งสามารถเติมเต็มความต้องการของท่านได้อย่างครบถ้วน ซึ่งสะดวกสบายสำหรับผู้โดยสารทุกท่าน


บริการของเรา

นักบินและพนักงานบริการบนเครื่องบิน

บริการภาคพื้นดิน

บริการนำกระเป๋่าไปยังเครื่องบิน

บริการเจ้าหน้าที่นำผู้โดยสารไปยังเครื่อง

บริการเครื่องดื่มและของว่าง

บริการนำพาผู้โดยสารต่อเครื่องและบริการ Fast Track ทางเรามีการทำสัญญา ก่อนวันให้บริการการชำระเงิน  :  ชำระเงิน 100 % เต็มจำนวน ก่อนวันเดินทาง 3 วัน 


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

สำนักงานท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  +662- 134 -7152

                                   มือถือ : +6682-051-4747 , 

                                              +6682-051-7474

E-mail : thairegional@gmail.com


 CHARTER FLIGHT                         


              Thai Regional Airlines  arrange any charter flight to and from any place in Thailand to enable our clients to select the schedule they need, from the point of

origin to the destination they prefer.The charter  flight can be arranged for one-way flights or round trip .


           Our aircraft is multi-engine functioned with fulllfill of safety and highest reputation.Large and spacious cabin  make you comfortable

   all along your travel .  Flying high is below cloud level so passenger can enjoy the   lower view to our large window along the trip.

 Due to the small group passenger, our checking and boarding time is shorter and much more convenience by taking only   15-30 minute prior to flight departure.

Moreover,  passenger do not have to wait for baggage claim after arrived. Our company, we serve the best of aviation. More rapid,more convenient

        Contact Us  : At Suvarnabhumi Airport Office

                           +662- 134 -7152 

         Mobile         : +6682-051-4747 , +6682-051-7474

                            www.thairegionalairlines.com

       E mail     : thairegional@gmail.com