[มือสอง] กันขโมยรถยนต์GPS CENTRAL LOCK REMOTE TWO&LONG WAYใช้โทรศัพท์เป็นREMOTEรถยนต์

347 สัปดาห์ ที่แล้ว - กระบี่ - คนดู 231
รายละเอียด

กันขโมยรถยนต์

GPS CENTRAL LOCK REMOTE

TWO&LONG WAY

FUNCTION ของเครื่อง

1 สามารถสร้าง เพิ่ม,ลด,เปลี่ยน REMOTE ได้ด้วยตนเอง(ไม่มีค่าใช้จ่าย)

2 CODE REMOTE ไม่ซ้ำเด็ดขาด

3  REMOTE ที่สร้างเองโดยใช้โทรศัพท์มือถือตนเองสามารถสั่งการได้ไกลเกินกว่า 1000 กิโลเมตร

(ไม่เสียค่าใช้จ่ายค่าใช้โทรศัพท์) และยังใช้เป็นโทรศัพท์ได้ปกติ

4 โทรศัพท์เครื่องอื่นที่ยังไม่ได้สร้างเป็น REMOTE ทีไม่สามารถสั่งการได้เด็ดขาด

5 สามารถ สั่งล็อก central lock ประตูและเปิดระบบกันขโมยด้วย REMOTEหรือ

       ใช้โทรศัพท์ สั่งล็อก central lock ประตูและเปิดระบบกันขโมยได้ด้วย(ไม่เสียค่าใช้

       จ่ายค่าใช้โทรศัพท์)

6 สามารถ สั่งปลดล็อก central lock ประตูและปิดระบบกันขโมยด้วย REMOTEหรือ

ใช้โทรศัพท์ สั่งปลดล็อก central lock ประตูและปิดระบบกันขโมยได้ด้วย(ไม่เสียค่าใช้

จ่ายค่าใช้โทรศัพท์)

7 ในกรณีที่ออกจากรถ ไม่แน่ใจว่าสั่งล็อก central lock ประตูและเปิดระบบกันขโมยแล้ว

         หรือยัง แม้ไกลเกินระยะทางที่REMOTE ธรรมดาจะสั่งการได้ สามารถใช้โทรศัพท์

         สั่งล็อก central lock ประตูและเปิดระบบกันขโมยได้(ไม่เสียค่าใช้จ่ายค่าใช้โทรศัพท์)

8  สามารถค้นหารถด้วยการใช้โทรศัพท์(ไม่เสียค่าใช้จ่ายค่าใช้โทรศัพท์)

9  สามารถทำงานซ้ำคำสั่งได้

10  MODE กันขโมย แจ้งเตือนพร้อมค่าพิกัดตำแหน่งของรถทาง SMS เมื่อรถท่านมีการเคลื่อนที่ไปที่อื่น

11MODE กันขโมย  แจ้งเตือนพร้อมค่าพิกัดตำแหน่งของรถทาง SMS เมื่อมีขโมยมาตัดสายแบตเตอรี่

12 MODE กันขโมย แจ้งเตือนพร้อมค่าพิกัดตำแหน่งของรถทาง SMS เมื่อมีขโมยมาเปืดประตูรถไซเรนดัง

13MODE กันขโมย แจ้งเตือนพร้อมค่าพิกัดตำแหน่งของรถทาง SMS เมื่อมีขโมยมาต่อสายตรง ACC

ไซเรนดัง

14 สามารถสั่งแจ้งพิกัดตำแหน่งของรถแบบปัจจุบันได้ทาง SMS

15 แจ้งพิกัดเป็นช่วงๆเวลาตามที่ท่านตั้งไว้ทาง SMS

16 สั่งให้รถหยุดและตัดการจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงได้ทาง SMS

17 สามารถสั่งให้ฟังเสียงคนที่คุยในรถยนต์ท่านได้

18 แจ้งเตือนการขับรถยนต์เร็วเกิน ไปที่มือถือท่านได้ทาง SMS

19สามารถล็อกพื้นที่ไม่ให้รถยนต์ท่านออกนอกพื้นที่ได้

20 แจ้งเตือนขอความช่วยเหลือให้คนอื่นได้ในกรณีท่านถูกทำร้ายในรถท่านทาง SMS

สนใจติดต่อได้ที่

      นาย ชาติ พีรสุขประเสริฐ

      451/6 ถ.อุตรกิจ ต.ปากน้ำ

      อ.เมือง  จ.กระบี่  81000

โทร 075-632064,082-4216992