[ใหม่] รวมแนวข้อสอบเข้า ม.1 ใหม่ล่าสุด

557 สัปดาห์ ที่แล้ว - คนดู 885
รวมข้อสอบแนวสอบเข้า ม.1 สำหรับโรงเรียนรัฐบาล โดยเฉพาะโรงเรียนในเครือโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ และโรงเรียนรัฐบาลอื่นๆ
เพิ่มระดับความยากขึ้น 10 - 20 % โดยการอ้างอิงจากหนังสือแนวข้อสอบหลายเล่ม
ทดสอบความสามารถได้แล้ววันนนี้


มี 5กลุ่มสาระการเรียนรู้ดังนี้
1.ภาษาไทย
2.คณิต ศาสตร์
3.สังคมศึกษา
4.วิทยาศาสตร์
5.ภาษาอังกฤษ

แนวข้อสอบเข้า ม.1 โรงเรียนรัฐบาล วิชาสังคม http://karmins.com/edu/read-htm-tid-200.html
แนวข้อสอบเข้า ม.1 โรงเรียนรัฐบาล  วิชาคณิตศาสตร์  http://karmins.com/edu/read-htm-tid-43.html
วิชาคณิตศาสตร์เพิ่มความยากเพื่อสามารถใช้เป็นแนวการสอบเข้าโรงเรียนเอกชนบางแห่ง 
แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ชุดนี้ มีเฉลยด้านท้าย แต่ไม่มีระบบกระดาษคำตอบ เพื่อ ไม่ให้เป็นการเสียเวลาในการทำโจทย์

แนวข้อสอบเข้า ม.1 โรงเรียนรัฐบาล วิชาภาษาไทย  http://karmins.com/edu/read-htm-tid-199.html
แนวข้อสอบเข้า ม.1 โรงเรียนรัฐบาล  วิชาวิทยาศาสตร์ http://karmins.com/edu/read-htm-tid-201.html
แนวข้อสอบเข้า ม.1 โรงเรียนรัฐบาล  วิชาภาษาอังกฤษ http://karmins.com/edu/read-htm-tid-196.html

ข้อสอบทั้งหมดสำหรับทำบนเครื่อง PC หรือ Notebook , Netbook หรือ tablet เท่านั้น