[ใหม่] รับจัดงานแต่งงานพิธีแบบไทยและพิธีแบบจีน พร้อมชุดขันหมากและพานต่าง ๆ ครบชุด ราคา 15,000-25,000 บาท

729 สัปดาห์ ที่แล้ว - กรุงเทพมหานคร - คนดู 10,884
รายละเอียด

การจัดงานแต่งงานพิธีแบบไทย และพิธีแบบจีนนั้น  ปัจจุบันเราได้มีการพัฒนารูปแบบให้เข้ากับยุคสมัยมากขึ้น

เพื่อให้เจ้าภาพ และ ว่าที่คู่บ่าวสาวมีความเข้าใจในเรื่องพิธีการที่ถูกต้อง ไม่ยุ่งยากในการจัดเตรียมงาน

               การลำดับขั้นตอนตลอดจนการแนะนำพิธีการ ควรเป็นหน้าที่ของผู้ที่มีความรู้เรื่องขนบธรรมเนียมประเพณี

เป็นอย่างดี และ สรรค์สร้างงานพิธีได้อย่างงดงามเพื่องานสำคัญที่สุดของครอบครัวและของคุณ   


      รับเป็นพิธีกรงานพิธีเช้าและงานฉลองมงคลสมรสพร้อมทีมงานคอยอำนวยความสะดวกแนะนำพิธีการ

                                       โทร. 084 0837979    email:   ex.ceremony@gmail.com