ลงตำแหน่งพิเศษ S1

[ใหม่] ออกแบบ เขียนแบบ 2D 3D บ้าน อาคาร สำนักงาน โดยวิศวกร

372 สัปดาห์ ที่แล้ว - นนทบุรี - คนดู 2,581
รายละเอียด

แบบบ้านสำเร็จรูปพร้มก่อสร้างได้จริง ออกแบบโดยวิศวกรทุกหลัง

ท่านสามารถเลือกแบบบ้านสำเร็จรูปได้ทางเมนูทางด้านซ้ายมือ ทางเว็บได้จัดเตรียมแบบบ้านไว้ให้ท่านเลือกแล้ว แบบบ้านสำเร็จรูปนี้คือแบบที่เขียนเสร็จเรียบร้อยแล้วสามารถสร้างได้จริงเพราะมีวิศวกรออกแบบโครงสร้างทุกหลัง ท่านสามารถเลือกได้ว่าต้องการงานแบบใด เช่น ต้องการเฉพาะแบบ หรือต้องการรายการคำนวณ + รายเซ็นวิศวกรด้วย (เพื่อขออนุญาติ ก่อสร้าง) หรือต้องการแบบเพิ่ม หรือต้องการปริมาณวัสดุที่ใช้ก่อสร้าง( BOQ ) ในแบบสำเร็จรูปนี้ท่านจะได้รับแบบทั้งหมดได้ไม่เกิน 2 วัน

*** สามารถดูรายละเอียดต่างๆ ได้ในแบบสำเร็จรูปของบ้านแต่ละหลัง ราคาถูก และประหยัดกว่าการออกแบบใหม่

งานด้านออกแบบ เขียนแบบ ประมาณราคา ดูแลหน้างาน( consult)

1. งานเหมารวมทั้งโครงการ แบบที่ 1

ประกอบด้วย 1. ภาพ Perspective 2 ด้าน

2. ออกแบบ + แบบสถาปัตย์ 2 ชุด

3. ออกแบบคำนวณ + แบบโครงสร้าง 2 ชุด

4. แบบไฟฟ้า + ประปา 2 ชุด

5. ลายเซ็นวิศวกร + รายการคำนวณ 2 ชุด

6. CD รายละเอียดทั้งหมด 1 แผ่นค่าบริการดังนี้...

1. พื้นที่ไม่เกิน 200 ตารางเมตร = 20,000 บาท (ต้องการ BOQ ปริมาณวัสดุ เพิ่ม 4,000 บาท)

2. พื้นที่ตั้งแต่ 201 ตารางเมตรขึ้นไป ตารางเมตรละ 100 บาท (ต้องการ BOQ ปริมาณวัสดุ เพิ่มตารางเมตรละ 20 บาท )

*** โดยมีเงื่อนไขดังนี้...

ชำระเงินมัดจำก่อน 50% ของราคาที่ตกลง เมื่อตกลงวาจ้าง จากนั้นจึงเริ่มทำภาพ Perspective ก่อน และสามารถแกไขภาพ Perspective ได้ตามความต้องการ 2 ครั้ง ฟรี ถ้ามีการแก้ไขภาพครั้งที่ 3 เป็นต้นไป จะต้องชำระเงินเพิ่ม 20% ต่อครั้ง ของราคาที่ตกลงกันไว้ในตอนแรก (โดยที่เงินในส่วนที่ชำระเพิ่มนี้ เป็นส่วนเพิ่มเติมไม่เกี่ยวกับเงินมัดจำ) เมื่อได้ภาพ Perspective ที่ถูกต้องแล้วจึงเริ่มทำการออกแบบ และเขียนแบบสถาปัตย์ โดยจะเขียนในส่วนของ Plan และ รูปด้านให้ดูก่อน ในส่วนนี้จะสามารถแก้ไขรายละเอียดภายใน (โดยไม่กระทบต่อภาพ Perspective ) ได้อีก 2 ครั้ง ฟรี ถ้ามีการแก้ไขแบบครั้งที่ 3 เป็นต้นไปจะต้องชำระเพิ่ม 15% ต่อครั้ง ของราคาที่ตกลงกันไว้ในตอนแรก (เงินในส่วนที่ชำระเพิ่มนี้ เป็นส่วนเพิ่มเติมไม่เกี่ยวกับเงินมัดจำ) เมื่อได้ภาพ Perspective , Plan และ รูปด้านที่ถูกต้องแล้วจึงทำการเขียนแบบและออกแบบ สถาปัตย์ โครงสร้าง ไฟฟ้า และประปาทั้งหมด โดยระหว่างที่ทำงานในส่วนนี้จะไม่มีการแก้ไขแบบแล้ว และเมื่องานทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยทางเราจะส่งงานตัวอย่างให้ดูทาง emil อาจเป็นไฟล์ รุปภาพ หรือ PDF จากนั้นชำระเงินส่วนที่เหลือโดยดูรายละเอียดจาก วิธีการรับสินค้า2. งานเหมารวมทั้งโครงการ แบบที่ 2

ประกอบด้วย 1. ออกแบบ + แบบสถาปัตย์ 2 ชุด

2. ออกแบบคำนวณ + แบบโครงสร้าง 2 ชุด

3. แบบไฟฟ้า + ประปา 2 ชุด

4. ลายเซ็นวิศวกร + รายการคำนวณ 2 ชุด

5. CD รายละเอียดทั้งหมด 1 แผ่นค่าบริการดังนี้...

1. พื้นที่ไม่เกิน 200 ตารางเมตร = 16,000 บาท (ต้องการ BOQ ปริมาณวัสดุ เพิ่ม 4,000 บาท)

2. พื้นที่ตั้งแต่ 201 ตารางเมตรขึ้นไป ตารางเมตรละ 80 บาท (ต้องการ BOQ ปริมาณวัสดุ เพิ่มตารางเมตรละ 20 บาท )

*** โดยมีเงื่อนไขดังนี้...

ชำระเงินมัดจำก่อน 50% ของราคาที่ตกลง เมื่อตกลงวาจ้าง จากนั้นจึงเริ่มทำแบบ Plan + รปด้านก่อน หรือทางผู้ว่าจ้างอาจมีแบบร่างด้วยมือก็ได้ เช่น Plan + รูปด้านได้ ในส่วนนี้สามารถแก้ไขตามความต้องการ 2 ครั้ง ฟรี ถ้ามีการแก้ไขภาพครั้งที่ 3 เป็นต้นไป จะต้องชำระเงินเพิ่ม 15% ต่อครั้ง ของราคาที่ตกลงกันไว้ในตอนแรก (โดยที่เงินในส่วนที่ชำระเพิ่มนี้ เป็นส่วนเพิ่มเติมไม่เกี่ยวกับเงินมัดจำ) เมื่อได้ Plan และ รูปด้านที่ถูกต้องแล้วจึงทำการเขียนแบบและออกแบบ สถาปัตย์ โครงสร้าง ไฟฟ้า และประปาทั้งหมด โดยระหว่างที่ทำงานในส่วนนี้จะไม่มีการแก้ไขแบบแล้ว และเมื่องานทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยทางเราจะส่งงานตัวอย่างให้ดูทาง emil อาจเป็นไฟล์ รุปภาพ หรือ PDF จากนั้นชำระเงินส่วนที่เหลือโดยดูรายละเอียดจาก วิธีการรับสินค้า3. งานเหมารวมทั้งโครงการ เฉพาะแบบอย่างเดียว _แบบที่ 1

ประกอบด้วย 1. แบบสถาปัตย์ 1 ชุด

2. แบบโครงสร้าง 1 ชุด

3. แบบไฟฟ้า + ประปา 1 ชุด

4. CD รายละเอียดทั้งหมด 1 แผ่นค่าบริการดังนี้...

1. พื้นที่ไม่เกิน 200 ตารางเมตร = 5,000 บาท

2. พื้นที่ตั้งแต่ 201 ตารางเมตรขึ้นไป ตารางเมตรละ 25 บาท

*** โดยมีเงื่อนไขดังนี้...

ชำระเงินมัดจำก่อน 50% ของราคาที่ตกลง เมื่อตกลงวาจ้าง งานนี้ทางผู้ว่าจ้างจะต้องมีแบบร่างให้ จะเป็นแบบร่างด้วยมือก็ได้ เมือได้รับแบบร่างแล้วจะเริ่มทำแบบทั้งหมด สามารถแก้ไขตามความต้องการ 2 ครั้ง ฟรี ถ้ามีการแก้ไขภาพครั้งที่ 3 เป็นต้นไป จะต้องชำระเงินเพิ่ม 15% ต่อครั้ง ของราคาที่ตกลงกันไว้ในตอนแรก (โดยที่เงินในส่วนที่ชำระเพิ่มนี้ เป็นส่วนเพิ่มเติมไม่เกี่ยวกับเงินมัดจำ) และเมื่องานทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยทางเราจะส่งงานตัวอย่างให้ดูทาง emil อาจเป็นไฟล์ รุปภาพ หรือ PDF จากนั้นชำระเงินส่วนที่เหลือโดยดูรายละเอียดจาก วิธีการรับสินค้า4. งานเหมารวมทั้งโครงการ เฉพาะแบบอย่างเดียว แบบที่ 2

ประกอบด้วย 1. แบบสถาปัตย์ 1 ชุด

2. แบบโครงสร้าง 1 ชุด

4. CD รายละเอียดทั้งหมด 1 แผ่นค่าบริการดังนี้...

1. พื้นที่ไม่เกิน 200 ตารางเมตร = 4,000 บาท

2. พื้นที่ตั้งแต่ 201 ตารางเมตรขึ้นไป ตารางเมตรละ 20 บาท

*** โดยมีเงื่อนไขดังนี้...

ชำระเงินมัดจำก่อน 50% ของราคาที่ตกลง เมื่อตกลงวาจ้าง งานนี้ทางผู้ว่าจ้างจะต้องมีแบบร่างให้ จะเป็นแบบร่างด้วยมือก็ได้ เมือได้รับแบบร่างแล้วจะเริ่มทำแบบทั้งหมด สามารถแก้ไขตามความต้องการ 2 ครั้ง ฟรี ถ้ามีการแก้ไขภาพครั้งที่ 3 เป็นต้นไป จะต้องชำระเงินเพิ่ม 15% ต่อครั้ง ของราคาที่ตกลงกันไว้ในตอนแรก (โดยที่เงินในส่วนที่ชำระเพิ่มนี้ เป็นส่วนเพิ่มเติมไม่เกี่ยวกับเงินมัดจำ) และเมื่องานทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยทางเราจะส่งงานตัวอย่างให้ดูทาง emil อาจเป็นไฟล์ รุปภาพ หรือ PDF จากนั้นชำระเงินส่วนที่เหลือโดยดูรายละเอียดจาก วิธีการรับสินค้า5. งาน Perspective

ประกอบด้วยภาพ Perspective 2 ด้าน (ขนาดไม่เกิน A3 )+CD

ค่าบริการดังนี้...

- สำหรับงาน Perspective ภายนอก

1. บ้านพักอาศัย พื้นที่ไม่เกิน 150 ตารางเมตร = 4,000 บาท

2. บ้านพักอาศัย พื้นที่ตั้งแต่ 151 - 250 ตารางเมตร = 5,000 บาท

3. บ้านพักอาศัย พื้นที่ตั้งแต่ 251 ตารางเมตรขึ้นไป ตารางเมตรละ 25 บาท

4. ตึกแถว, อาคารพาณิชย์, ทาว์นโฮม ตารางเมตรละ 15 บาท

5. อพาร์ทเม้นท์, คอนโด, อาคารสูง ตารางเมตรละ 10 บาท

*** งานภายนอกต้องการโชว์ไฟ ภาพกลางคืน เพิ่มงานละ 25% ของราคาที่ตกลง

- สำหรับงาน Perspective ภายในพร้อมแต่งแสง

1. แบบเลือกเป็นห้องๆ ไม่เกินห้องละ 50 ตารางเมตร ห้องละ 3,500

2. แบบเลือกเป็นห้องๆ หัองละ 51 ตารางเมตรขึ้นไป ตารางเมตรละ 60-80 บาท (ขึ้นอยู่กับรายละเอียดภายในแต่ละห้อง)

*** โดยมีเงื่อนไขดังนี้...

ชำระเงินมัดจำก่อน 50% ของราคาที่ตกลง เริ่มทำการออกแบบ โดยมีแบบร่างสถาปัตย์ให้ สามารถแก้ไขตามความต้องการ 2 ครั้ง ฟรี ถ้ามีการแก้ไขภาพครั้งที่ 3 เป็นต้นไป จะต้องชำระเงินเพิ่ม 30% ต่อครั้ง ของราคาที่ตกลงกันไว้ในตอนแรก (โดยที่เงินในส่วนที่ชำระเพิ่มนี้ เป็นส่วนเพิ่มเติมไม่เกี่ยวกับเงินมัดจำ) และเมื่องานทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยทางเราจะส่งงานตัวอย่างให้ดูทาง emil อาจเป็นไฟล์ รุปภาพ หรือ PDF จากนั้นชำระเงินส่วนที่เหลือโดยดูรายละเอียดจาก วิธีการรับสินค้า6. งานเขียนแบบทั่วไป

ประกอบด้วย 1. แบบ 1 ชุด

2. CD 1 แผ่น

ค่าบริการดังนี้...

A3 - A2 แผ่นละ 500 บาท

A1 แผ่นละ 700 บาท

A0 แผ่นละ 800 บาท*** โดยมีเงื่อนไขดังนี้...

ชำระเงินมัดจำก่อน 50% ของราคาที่ตกลง เริ่มทำแบบทั้งหมดตามแบบร่าง สามารถแก้ไขตามความต้องการ 2 ครั้ง ฟรี ถ้ามีการแก้ไขภาพครั้งที่ 3 เป็นต้นไป จะต้องชำระเงินเพิ่ม 40% ต่อครั้ง ของราคาที่ตกลงกันไว้ในตอนแรก (โดยที่เงินในส่วนที่ชำระเพิ่มนี้ เป็นส่วนเพิ่มเติมไม่เกี่ยวกับเงินมัดจำ) และเมื่องานทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยทางเราจะส่งงานตัวอย่างให้ดูทาง emil อาจเป็นไฟล์ รุปภาพ หรือ PDF จากนั้นชำระเงินส่วนที่เหลือโดยดูรายละเอียดจาก วิธีการรับสินค้า6. คำนวณโครงสร้าง + ลายเซ็น (ไม่รวมแบบ)

ประกอบด้วย 1. รายการคำนวณ 2 ชุด พร้อมเซ็นรับรองทุกแผ่น

ค่าบริการดังนี้...

1. พื้นที่ไม่เกิน 200 ตารางเมตร 5,000 บาท

2. พื้นที่ 201 - 250 ตารางเมตร 7,000 บาท

3. พื้นที่ 251 ตารางเมตรขึ้นไป ตารางเมตรละ 40 บาท

*** โดยมีเงื่อนไขดังนี้...

ชำระเงินมัดจำก่อน 50% ของราคาที่ตกลง เริ่มทำการออกแบบโครงสร้างทั้งหมด หลังจากได้แบบสถาปัตย์ที่ถูกต้องแล้วเท่านั้น และเมื่องานทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยทางเราจะส่งงานตัวอย่างให้ดูทาง emil อาจเป็นไฟล์ รุปภาพ หรือ PDF จากนั้นชำระเงินส่วนที่เหลือโดยดูรายละเอียดจาก วิธีการรับสินค้า

*** ไม่รับเซ็นแบบโดยไม่ได้คำนวณเอง หรือตรวจรายการคำนวณ***6. งานถอดปริมาณวัสดุ (BOQ)

ประกอบด้วย 1. ตารางปริมาณวัสดุทั้งหมด 2 ชุด (ไม่มีราคาเนื่องจากราคาขึ้นอยู่กับสถานที่ก่อสร้าง และร้านค้าวัสดุ)

ค่าบริการดังนี้...

1. พื้นที่ไม่เกิน 400 ตารางเมตร 5,000 บาท

3. พื้นที่ 401 ตารางเมตรขึ้นไป ตารางเมตรละ 15 บาท

*** โดยมีเงื่อนไขดังนี้...

ชำระเงินมัดจำก่อน 50% ของราคาที่ตกลง เริ่มถอดปริมาณวัสดุ หลังจากได้แบบทั้งหมดแล้ว และเมื่องานทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยทางเราจะส่งงานตัวอย่างให้ดูทาง emil อาจเป็นไฟล์ รุปภาพ หรือ PDF จากนั้นชำระเงินส่วนที่เหลือโดยดูรายละเอียดจาก วิธีการรับสินค้า7. ดูแลหน้างาน รับเฉพาะงานก่อสร้างบ้าน (consult)

มีโฟร์แมนดูแลหน้างานให้ท่าน เข้าดูหน้างานให้ อาทิตยละ 3 วัน และเข้าพิเศษให้ทุกครั้งที่ผู้รับเหมาแจ้งตรวจหน้างาน เช่น ตรวจหน้างานความถูกต้องก่อนเทคอนกรีตโครงสร้างถูกต้องตามแบบ ตรวจงานก่อผนัง แนวก่อเรียบร้อย และเมื่อมีปัญหาเกิดขึ้นหน้างานเกินความรับผิดชอบของโฟร์แมนจะมีวิศวกรเข้าไปดูแลให้ท่าน รายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ 089-1303513 , 089-1466401