[ใหม่] freecopy magazine distribued in laos and thai

538 สัปดาห์ ที่แล้ว - นนทบุรี - คนดู 184


hellolaos magazine โดย lao art media และ จิตรปภัสสรร์ ดีดี มีเดีย ร่วมกัน

เป็นนิตยสารแจกฟรี ที่ สปป.ลาว และ ประเทศไทย

เพื่อช่วยในการเผยแพร่การท่องเที่ยว วัฒนธรรมและวิถีการดำเนินชีวิตของคนลาว

 

ด้วยการไปมาและค้าขายระหว่างไทย ลาวมากยิ่งขึ้น หนังสือเล่มนี้จึงเป็นสื่อกลาง

สำหรับธุรกิจต่างๆทั้งไทยและลาวไม่ว่าจะเป็นธุรกิจ โรงแรม ที่พัก ร้านค้า ร้านอาหาร และสถานที่ต่างๆ

ให้กระจายออกไปสู่ผู้บริโภคโดยตรง ซึ่งจะเป็นประโยชน์ทางการค้าแก่ธุรกิจของท่าน

 

ธุรกิจและองค์กรของท่านสามารถลงโฆษณาได้ในหลายรูปแบบ ในหนังสือเล่มนี้

ติดต่อเราได้เพื่อแนะนำและทำการตลาดร่วมกัน ทั้ง สองประเทศ ไทยและลาว

 

( 85620 ) 985 90640 laos & 083 611 0404 thai

http://facebook.com/bizlaos

 

e-mail : helloloas@yahoo.com