ลงตำแหน่งพิเศษ S1

[ใหม่] บ้านพักดูแลผู้สูงอายุ, ผู้ป่วย

424 สัปดาห์ ที่แล้ว - กรุงเทพมหานคร - คนดู 228

16,000 ฿

  • บ้านพักดูแลผู้สูงอายุ, ผู้ป่วย รูปที่ 1
  • บ้านพักดูแลผู้สูงอายุ, ผู้ป่วย รูปที่ 2
รายละเอียด

บริการดูแล ดังนี้

1.    ผู้สูงอายุที่ช่วยเหลือตัวเองได้/ไม่ได้

2.    ผู้สูงอายุสมองเสื่อม โรคอัมพฤกษ์/อัมพาต

3.    ผู้ป่วยเรื้อรัง ในระยะพักฟื้น ที่ต้องการการดูแลอย่างใกล้ชิด เช่น เบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคกระดูกและข้อ แผลกดทับ ฯลฯ

4.    ผู้ป่วยที่เจาะคอ, ดูดเสมหะ ,ให้อาหารทางสายยาง,  สวนปัสสาวะ,  ทำแผล ,ต้องให้ออกซิเจน, ทำกายภาพบำบัด และอื่น ๆ