ลงตำแหน่งพิเศษ S1

[ใหม่] รับทำการจดทะเบียนสมรสและการขอวีซ่าแคนาดา ดำเนิดการเอกสาร

388 สัปดาห์ ที่แล้ว - กรุงเทพมหานคร - คนดู 919

20,000 ฿

  • รับทำการจดทะเบียนสมรสและการขอวีซ่าแคนาดา ดำเนิดการเอกสาร  รูปที่ 1
  • รับทำการจดทะเบียนสมรสและการขอวีซ่าแคนาดา ดำเนิดการเอกสาร  รูปที่ 2
  • รับทำการจดทะเบียนสมรสและการขอวีซ่าแคนาดา ดำเนิดการเอกสาร  รูปที่ 3
  • รับทำการจดทะเบียนสมรสและการขอวีซ่าแคนาดา ดำเนิดการเอกสาร  รูปที่ 4
  • รับทำการจดทะเบียนสมรสและการขอวีซ่าแคนาดา ดำเนิดการเอกสาร  รูปที่ 5
รายละเอียด

การจดทะเบียนกับชาวแคนาดาที่เมืองไทย

1.ต้องไปขอใบรับรองโสดของฝ่ายชายที่สถานทูตแคนาดา ชั้น 15 อาคารอับดุลราฮิมเพลส 990 ถนนพระราม 4 กรุงเทพฯ ประเทศไทย 10500 Bang Rak, Bangkok 10500 Thailand โทร. 02-6360540เวลา 07.30 - 11.00 น.
เอกสารที่ใช้ตอนไปขอใบรับรองสถานภาพโสด(ของฝ่ายชาย)ก็มีแค่พาสปอร์ตของฝ่ายชาย และให้คิดชื่อเพื่อนสนิท หรือพี่น้อง หรือเจ้านาย ไว้สองคน พร้อมบ้านเลขที่ของพวกเขา เพราะต้องกรอกลงในเอกสาร เป็นบุคคลที่สามารถอ้างอิงถึงได้ และค่ารับรองเอกสาร หนึ่งพันหกร้อยกว่าบาท

2.เมื่อได้เอกสารใบรับรองโสดแล้วต้องเอาเอกสารนี้ไปแปลเป็นภาษาไทย และให้กรมการกงสุล (ถนนแจ้งวัฒนะ หลักสี่) รับรองให้ เพราะว่าหน่วยงานราชการไทยไม่รับเอกสารที่เป็นภาษาอังกฤษ ดังนั้นต้องเอาไปแปลก่อนสถานทูตเค้าจะมีรายชื่อร้านแปลแนะนำไว้ โดยเค้าจะให้กระดาษแนะนำร้านแปลมาแผ่นหนึ่งพร้อมกับใบรับรองโสด ร้านที่สถานทูตแนะนำก็จะอยู่ใกล้ๆ แถวๆนั้น นั้นซอยบ้าง ติดถนนสีลมบ้าง ร้านแปลจะใช้เวลาแปลประมาณ 30 นาที เพราะเค้ามีข้อความอื่นๆตามแบบฟอร์มที่เป็นบล็อกการแปลเอาไว้แล้ว ค่าบริการ 500บาท เมื่อแปลเอกสารเสร็จ ก็ให้เอาไปกรมการกงศุล เพื่อรับรองเอกสาร

***แบบด่วน นั่งรอประมาณ 2 ชั่วโมง ค่าธรรมเนียม 800 บาท
***แบบไม่ด่วน มารับวันหลัง ค่าธรรมเนียม 400 บาท
***ร้านแปลบางที่จะมีบริการเอาไปให้ที่กงสุลรับรองให้ด้วย ก็จะติดค่าบริการแล้วตกลงบริการกัน


3.ไปจดทะเบียนสมรส สถานที่ที่คนนิยมไปคือที่ สำนักงานเขตบางรัก ดิฉันก็ไปที่นี่ ไปตั้งแต่ 9.00 น. มีสาวไทยและหนุ่มต่างประเทศหลายคู่มารอจดทะเบียนสมรสก่อนหน้าที่ และทยอยตามมาอีกหลายคู่ ที่ดิฉันเลือกมาจดทะเบียนสมรสที่นี่ เพราะว่าเจ้าหน้าที่เค้ารู้ขั้นตอนดี และพูดภาษาอังกฤษ อธิบายให้แฟนเราฟังได้ ส่วน เรื่องชื่อของสำนักงานเขต ที่หลายๆคนว่าเป็นชื่อที่เป็นมงคลนั้น ดิฉันก็ไม่ได้คิดอะไรค่ะ เพราะคิดถึงความสะดวกของการรับบริการมากกว่า...
เอกสารที่ต้องใช้ของฝ่ายหญิงคือทะเบียนบ้านฉบับจริงและบัตรประชาชน ถ่ายเอกสารไว้อย่างละ 2 แผ่น หากเคยแต่งงานและหย่ามาก่อน ต้องนำทะเบียนหย่ามาด้วย ส่วนเอกสารฝ่ายชาย คือใบรับรองโสดที่แปล และพาสปอร์ต ถ่ายเอกสารมาให้พร้อมเลยนะคะ หากไม่ได้ถ่ายเอกสารมา ก็จะมีร้านถ่ายเอกสารอยู่ใกล้ๆกับสถานทูตบริการค่ะ

4.ได้ทะเบียนสมรสแล้ว ต้องเอาไปแปลเป็นภาษาอังกฤษและเอากลับไปให้สถานทูตแคนาดารับรองให้ หรือให้กรมการกงสุลที่หลักสี่ แจ้งวัฒนะรับรองให้ก็ได้นะคะ ดิฉันก็จ้างร้านแปลร้านเดิมที่เคยแปลใบรับรองโสดช่วยแปลให้ เค้าจะทำให้ 3 copies เพราะหนึ่งสามีต้องถือกลับไปแคนาดา สองอยู่ที่เรา และสามใช้ในการส่งไปขอ PR แปลเสร็จก็ส่งไปสถานทูตแคนาดาอีกครั้ง ต้องไปก่อน 11.00 น.
การรับรองทะเบียนสมรสต้องเตรียมค่ารับรองเอกสารอีกนะคะ หนึ่งพันหกร้อยกว่าบาท เอาให้สถานทูตรับรองให้ทั้ง3 ฉบับเลยนะคะ (ราคาเดียว 1,6xx)

เป็นอันเสร็จสิ้นการจดทะเบียนสมรสค่ะ

ขั้นตอนการจดทะเบียนสมรสที่ไทย :

ขั้นตอนแรก : ไปติดต่อที่สถานทูตอังกฤษประจำประเทศไทย

พิมพ์เอกสารใบรับรองโสด AFFIRMATION OF FREEDOM TO MARRY ของฝ่ายชายให้เรียบร้อยนำเอกสารดังกล่าวข้างต้นไปรับรองที่ สถานทูตอังกฤษประจำประเทศไทย ห้ามเซ็นต์ชื่อในเอกสารโดยเด็ดขาด ให้ไปเซ็นต์ต่อหน้าเจ้าหน้าที่เท่านั้น ค่าธรรมเนียมในการรับรองเอกสาร 3250 บาท (ราคาเอกสารดังกล่าวอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง)ในการยื่นเอกสารให้ไปช่วงเช้าจะได้เอกสารคืนภายในวันเดียวกัน ถ้าไปช่วงบ่ายต้องมารับเอกสารภายในวันถัดไปเอกสาร :พาสปอร์ตตัวจริง พร้อมถ่ายเอกสารด้านหน้า ที่มีข้อมูล 1 ใบใบรับรองโสด AFFIRMATION OF FREEDOM TO MARRY (ฉบับภาษาอังกฤษ)ค่าธรรมเนียม 3250 บาท (อาจจะมีการเปลี่ยนแปลง)

ขั้นตอนที่สอง : แปลเอกสารและรับรองที่กรมกงศุล

นำเอกสารใบรับรองโสด AFFIRMATION OF FREEDOM TO MARRYของฝ่ายชาย(ฉบับบภาษาอังกฤษ)ที่รับรองจากสถานทูตอังกฤษประจำประเทศไทยไปแปลเป็นภาษาไทยค่าแปลเอกสารราคาเริ่มต้นหน้าละ 400 บาท ขึ้นอยู่กับความยากง่ายของเอกสาร ถ้าแบบด่วนราคาก็จะสูงขึ้นมาหน่อย การรับรองเอกสารถ้าต้องการรับรองเอกสารแบบด่วนให้ไปยื่นเอกสารแต่เช้าไม่เกิน 11.00 น. ถ้ายื่นเอกสารหลังจาก 11.00 ต้องรับเอกสารในวันถัดไป แจ้งเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ว่าต้องการรับรองเอกสารแบบด่วนและเจ้าหน้าที่จะบอกทางไปที่ห้อง Supervisor ให้เซ็นต์เอกสารให้หลังจากแปลเอกสารเสร็จ จากภาษาอังกฤษ เป็นภาษาไทย ก็ให้นำเอกสารดังกล่าวข้างต้นไป ขึ้นไปที่ชั้น 3 ของกรมกงศุลแจ้งวัฒนะ

เอกสาร :

กรอกคำร้องในการขอรับรองเอกสารใบรับรองโสด AFFIRMATION OF FREEDOM TO MARRY ฉบับภาษาอังกฤษ + ฉบับบภาษาไทยที่แปลพาสปอร์ต ตัวจริงของฝ่ายชายสำเนาพาสปอร์ตด้านหน้า 2 ใบสำเนาพาสปอร์ตหน้าที่มีการเดินทางเข้าประเทศล่าสุด 2 ใบค่าธรรมเนียม รับรองเอกสารแบบด่วน ฉบับละ 1000บาท รับเอกสารคืนภายในวันเดียว / แบบธรรมดา ฉบับบละ 500 บาท รอรับเอกสารคืนอีก 2 วัน ทำการถัดไป

ขั้นตอนที่สาม : จดทะเบียนสมรส

1.เอกสารฝ่ายหญิง :

ทะเบียนบ้านฉบับจริง + สำเนา 2 ฉบับบัตรประชาชนฉบับจริง + สำเนา 2 ฉบับใบเปลี่ยนชื่อ (ถ้ามี ) + สำเนา 1 ฉบับ

เอกสารฝ่ายชาย :

ใบรับรองโสดฉบับภาษาอังกฤษ และฉบับภาษาไทย (ที่แปล ) + สำเนา อย่างละ2 ฉบับพาสปอร์ตตัวจริง + สำเนาด้านหน้าที่มีข้อมูล 2 ฉบับสำเนาพาสปอร์ตหน้าที่มีการเดินทางเข้าประเทศไทยครั้งล่าสุด 2 ฉบับ

2.ขั้นตอนการจดทะเบียน :

กดบัตรคิวเพื่อขอแบบฟอร์มและกรอกแบบฟอร์มทั้งหมด รอเรียกตามคิว และ จดทะเบียนหลังจากจดทะเบียนเสร็จ นำเอกสาร ใบ คร.2 (ทะเบียนสมรส) ไปถ่ายเอกสาร 6 ฉบับ ชำระค่าธรรมเนียมค่าคัดลอกเอกสาร 60 บาทค่าพยายาน และล่าม แล้วแต่จะให้ แนะนำให้เตรียมเงินใส่ซองไปให้เรียบร้อย เวลาจดทะเบียนเสร็จก็ยื่นซองให้เจ้าหน้าที่ค่ะ เป็นอันเสร็จขั้นตอน

·         การแต่งงานจะสมบูรณ์แบบยิ่งขึ้น เมื่อคู่บ่าว-สาวจูงมือกันไปจดทะเบียนสมรส แต่จะต้องเตรียมตัวอย่างไร และสามารถไปจดทะเบียนที่ไหนได้บ้างนั้น มีคำแนะนำดีๆ มาบอกกันค่ะ

·         ++ สถานที่แจ้ง ++

ที่ว่าการอำเภอหรือสำนักงานเขตแห่งใดก็ได้

·         ++ คุณสมบัติของผู้ที่จะจดทะเบียนสมรส ++

·         1. จะต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 17 ปีบริบูรณ์ และต้องนำบิดา มารดา หรือผู้ปกครองมาให้ความยินยอมด้วย กรณีที่มีอายุต่ำกว่า 17 ปี จะต้องได้รับอนุญาตจากศาลให้ทำการสมรสได้ ส่วนผู้ที่มีอายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไปสามารถดำเนินการได้ด้วยตนเอง

·         2. ไม่เป็นคนวิกลจริต หรือไร้ความสามารถ

·         3. ไม่เป็นพี่น้องร่วมบิดามารดา หรือร่วมแต่บิดามารดา

·         4. ไม่เป็นคู่สมรสของบุคคลอื่น

·         5. ผู้รับบุตรบุญธรรมจะสมรสกับบุตรบุญธรรมไม่ได้

·         6. หญิงหม้ายจะสมรสใหม่ เมื่อการสมรสครั้งก่อนได้สิ้นสุดไปแล้วไม่น้อยกว่า 310 วัน เว้นแต่

·         * คลอดบุตรแล้วในระหว่างนั้น
* สมรสกับคู่สมรสเดิม
* มีใบรับรองแพทย์ว่าไม่ได้ตั้งครรภ์
* ศาลมีคำสั่งให้สมรสได้
* ชายหญิง ที่มีอายุไม่ครบ 17 ปีบริบูรณ์ ศาลอาจอนุญาตให้สมรสได้

·         ++ เอกสารที่ใช้ในการจดทะเบียนสมรส ++

1. บัตรประจำตัวประชนหรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้

·         2. สำเนาหนังสือเดินทางกรณีชาวต่างประเทศ

·         3. หนังสือรับรองสถานภาพบุคคลจากสถานทูต หรือสถานกงสุล หรือองค์การของรัฐบาลประเทศนั้นมอบหมาย พร้อมแปล(กรณีชาวต่างประเทศขอจดทะเบียนสมรส)

·         4. สำเนาทะเบียนบ้าน

·         ++ ขั้นตอนในการขอจดทะเบียนสมรส ++

·         1. การจดทะเบียนสมรส สามารถยื่นคำร้องขอจดทะเบียนได้ทุกแห่ง โดยไม่ต้องคำนึงถึงภูมิลำเนาของคู่สมรส

·         2. คู่สมรสยื่นคำร้องขอจดทะเบียนสมรสต่อเจ้าหน้าที่หรือนายทะเบียน ณ ที่ว่าการอำเภอ กิ่งอำเภอ หรือสำนักทะเบียนเขตใดก็ได้ โดยไม่คำนึงถึงภูมิลำเนาของคู่สมรส

·         3. คู่สมรสที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ต้องนำบิดาและมารดาหรือผู้ปกครองโดยชอบธรรมมาให้ความยินยอม

·         4. คู่สมรสฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง หรือทั้งสองฝ่าย เป็นคนต่างด้าว ต้องขอหนังสือรับรองสถานภาพบุคคลจากสถานทูตหรือกงสุลสัญชาติที่ตนสังกัด หนังสือรับรองนั้น ต้องแปลเป็นภาษาไทยและมีคำรับรอง การแปลถูกต้อง ยื่นพร้อมคำร้องขอจดทะเบียนสมรสต่อนายทะเบียน ณ ที่ว่าการอำเภอ กิ่งอำเภอ หรือสำนักงานเขต

·         3. การจดทะเบียนสมรสนอกสำนักทะเบียนในท้องที่ห่างไกล เสียค่าธรรมเนียม 1 บาท

·         ++ การจดทะเบียนสมรสนอกสำนักงานทะเบียน ++

·         1. คู่สมรสอาจขอให้นายทะเบียนแห่งท้องที่ที่จะประกอบพิธีสมรส ไปจดทะเบียนสมรสยังสถานที่ดังกล่าวได้ โดยยื่นคำร้องต่อ นายทะเบียนพร้อมแจ้งความประสงค์และรายละเอียด ชื่อตัว ชื่อสกุล ของคู่สมรส ระบุวัน เวลา สถานที่ ที่จะให้ไปจดทะเบียนและเพื่อความสะดวกควรจัดยานพาหนะรับ - ส่งด้วย

·         2. เสียค่าธรรมเนียม 200 บาท

·         3. สถานที่ติดต่อ หลักฐานที่ต้องนำไปแสดงเช่นเดียวกับการจดทะเบียนในสำนักงานทะเบียน

 

บริการทำวีซ่า (Visa Services.)

Non-Immigrant Visa (Tourist / Visiting / Student / Working / Business.)
วีซ่าชั่วคราว (วีซ่าท่องเที่ยว, วีซ่านักเรียน, วีซ่าทำงาน)

Immigrant Visa (Fiancé / Married / Spouse / ChildSettlement.)
วีซ่าถาวร (วีซ่าคู่หมั้น, วีซ่าแต่งงาน, วีซ่าติดตามคู่สมรส, เด็กติดตามผู้ปกครอง)

Visa Refusal (Edit visa wasdenied.)
รับแก้ไขวีซ่าถูกปฏิเสธ

Express MarriageRegistration.
บริการรับจดทะเบียนสมรส ด่วน

Translation.
บริการแปลเอกสารทุกภาษา
Certify document fromMFA.
บริการรับรองเอกสาร ผ่านกระทรวงการต่างประเทศ

Sales AirticketBooking.
จำหน่ายตั๋วเครื่องบิน ราคาถูก

Sales Travel Insurance (Fast Lane/AIG.)
จำหน่ายประกันการเดินทาง

ให้คำปรึกษาด้านวีซ่า

                - ต้องการความพร้อมด้านเอกสารก่อนยื่นใบสมัคร

 - มีปัญหาเกี่ยวกับวีซ่า ไม่ผ่าน

 - มีคู่เป็นชาวต่างชาติต้องการย้ายไปอยู่ต่างประเทศ ฯลฯ

ทุกปัญหาเพียงแค่ท่านปรึกษา เราสามารถช่วยท่านได้ เราสามารถช่วยทำให้ความหวังของคุณเป็นจริงได้ง่ายๆ  โดยทางเราจะดูแลท่านทุกขั้นตอน จนกระทั่งท่านได้รับการอนุมัติวีซ่า

VISA Consulting

- To the availability of the document before submitting the application.

- Having problems with visa refusal.

- Need to Immigration / Settlement visa with fiancé.

All the problems we could be your assistant, to bring your desired, to re-apply the visa appealing procedure until you will be obtained the visa.

บริการวีซ่า

เราคือผู้เชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์ในด้านวีซ่ามากว่า 6 ปี ประสบความสำเร็จอย่างมากในการได้รับอนุมัติวีซ่าของประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก

 

VISA Service

Over more than 6 years dedicated experience in the field of visa consulting, we worked hard and proudly of the highest satisfaction of the visa approvals for our customers achievement.รับทำวีซ่า

วีซ่าอังกฤษ  วีซ่าสวิสเซอร์แลนด์วีซ่าอเมริกาวีซ่าออสเตรเลียวีซ่าในเครือประเทศเชงเก้น ฯลฯ  วีซ่าแต่งงาน คู่หมั้น รับประกันผล 100 % รับทำวีซ่า ท่องเที่ยว นักเรียน ทำงาน ทุกประเภท (รับรองผล)  รับทำวีซ่าประเภทชั่วคราวทุกประเทศ(ท่องเที่ยว)รับทำวีซ่าประเภทถาวรทุกประเทศ (จดทะเบียนสมรส, คู่หมั้น, ติดตามบิดามารดา) รับทำวีซ่าพำนักอยู่ประเทศไทย สำหรับชาวต่างชาติรับทำเวิร์คเพอร์มิต สำหรับชาวต่างชาติรับกรอกแบบฟอร์มวีซ่าทุกประเภท (เริ่มต้นที่ 400 บาท)

 

VISA Services

·          England Visa.

·          Switzerland Visa.

·          America Visa.

·          Australia Visa.

·          Schengen Countries.

·          Marriage Visa, Fiancé Visa, Tourist Visa, Student Visa, Employment Visa and all of type of visas we guaranteed result.

·          Non Immigrant Visa.

·          Immigrant / Settlement Visa (Marriage Register, Spouses, Leaving with parents.)

·          Vacation Visa (Foreigner only.)

·          Work Permit Form (Foreign only.)

·          Services by filling all types of visa application form (start at 400 baht per page.)

 

 

จดทะเบียนสมรส

รับทำเรื่องจดทะเบียนสมรสชาวต่างชาติ ด่วนเสร็จภายใน 1 วัน มีรถบริการรับส่ง (เริ่มที่ 10,000 บาท)

Marriage Register

Marriage register express in 1 day and we have a round-trip vehicle service to take you / both to district office area (start at 10,000 baht.)

 

จดทะเบียนสมรส การจดทะเบียนสมรสในประเทศไทย สำหรับชาวต่างชาติกับบุคคลสัญชาติไทย หรือชาวต่างชาติกับชาวต่างชาตินั้น สามารถกระทำได้โดยจดทะเบียนสมรสได้ที่สำนักงานเขตหรืออำเภอทุกเขตในเวลาทำการ การจดทะเบียนสมรสนั้นเป็นการสมรสที่ถูกต้องตามกฎหมาย แต่หากว่ามิได้จดทะเบียนสมรส จัดพิธีแต่งงานเพียงอย่างเดียวนั้น ไม่ถือว่าเป็นการจดทะเบียนสมรสที่ถูกต้องตามกฎหมาย ทางบริษัทฯ มีบริการครบวงจรในการบริการรับจดทะเบียนสมรสสำหรับชาวต่างชาติ โดยดูแลและบริการทุกขั้นตอน บริการนี้รวมถึงการจัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้อง ณ สถานทูตของชาวต่างชาติ, กงสุลไทย, สำนักงานเขต, อำเภอ, การจัดหาล่าม, จัดหาพยานที่น่าเชื่อถือ, โดยท่านจะได้ใบทะเบียนสมรสภายใน 1 วัน ท่านจะได้รับความสะดวก, รวดเร็ว เอกสารที่ได้รับครบถ้วน โดยทีมงานที่มีประสบการณ์

ทั้งนี้บริษัทยังมีบริการรับบริการจดทะเบียนสมรสภายใต้กฎหมายต่างประเทศ โดยหลักจากได้จดทะเบียนสมรสภายใต้กฎหมายไทยแล้ว บริษัทฯ จะดำเนินการส่งใบทะเบียนสมรสไปลงบันทึกการจดทะเบียนสมรสยังสำนักทะเบียนในต่างประเทศ ณ ประเทศที่ท่านต้องการลงบันทึกเพื่อเป็นการจดทะเบียนสมรสภายใต้กฎหมายทั้ง 2 ประเทศ (เช่น ประเทศอังกฤษ, อเมริกา, ฝรั่งเศส, เยอรมัน, เนเธอร์แลนด์, ออสเตรเลีย, นิวซีแลนด์ ฯลฯ)

การจดทะเบียนสมรสที่ถูกต้องเป็นส่วนสำคัญและมีส่วนช่วยเหลือท่านได้มากในการทำวีซ่าหลังจากที่ท่านได้จดทะเบียนสมรสแล้ว ท่านสามารถยื่นใบทะเบียนสมรสประกอบคำร้องขอวีซ่า ได้ทั้งวีซ่าท่องเที่ยว – ถาวร เพื่อติดตามและอยู่อาศัยกับคู่สมรสในต่างประเทศ

ทางบริษัทมีบริการจัดทำสัญญาการก่อนการจดทะเบียนสมรส หรือข้อตกลงในการจดทะเบียนสมรส เพื่อระบุทรัพย์สินของท่านในประเทศของท่านและในประเทศไทย โดยสัญญาทำขึ้นถูกต้องตามกฎหมายโดยทนายความที่มีประสบการณ์ด้านทรัพย์สิน, การสมรส

เอกสารที่ต้องใช้ในการจดทะเบียนสมรสมีดังนี้

ฝ่ายชาวต่างชาติ (ตัวจริงเท่านั้น)
• หนังสือเดินทาง
• ใบรับรองความโสด ( ขอ ณ สถานทูตของชาวต่างชาติในประเทศไทย)
• ใบหย่า (ถ้ามี)

ฝ่ายชาวไทย (ตัวจริงเท่านั้น)
• บัตรประชาชน
• ทะเบียนบ้าน
• ใบหย่า (ถ้ามี)

ขอ วีซ่า คนเข้าเมือง ขอมีถิ่นที่อยู่ ฝรั่งทำงานในไทย ขออยู่ต่อ ขออยู่ต่อ 90 วัน ขออยู่ต่อในราชอาณาจักร ขออยู่ต่อเพื่อธุรกิจ ขอวีซ่าอยู่ไทย รับจดทะเบียน ขอวีซ่าชาวต่างชาติ ชาวต่างชาติในประเทศไทย ต่อวีซ่าเขมร ต่อวีซ่าไทย ต่อวีซ่าในไทย ต่อวีซ่าลาว ต่างชาติ ทำวีซ่าต่างชาติ ฝรั่งอยากอยู่เมืองไทย ฝรั่งอยู่เมืองไทย อยู่เมืองไทย ขอวีซ่า วีซ่ากัมพูชา วีซ่าจีน วีซ่าญี่ปุ่น วีซ่าไต้หวัน วีซ่าลาว วีซ่าอิหร่าน วีซ่าฝรั่งเศส วีซ่าเยอรมัน วีซ่าอังกฤษ วีซ่าอิตาลี วีซ่าอียิปต์ Schengen Visa วีซ่าอเมริกา วีซ่าออสเตรเลีย วีซ่านิวซีแลนด์ รับทำวีซ่า และ เป็นตัวกลางในการยื่นวีซ่า กับสถานฑูตแต่ละประเทศ ให้กับผู้ที่ต้องการเดินทางไปต่างประเทศ แต่ไม่มีเวลาเพียงพอที่จะติดต่อกับสถานฑูตเพื่อขอวีซ่า ซึ่งมีหลายขั้นตอน และยุ่งยากในการจัดเตรียมเอกสาร โดยมีทีมงานมืออาชีพ ให้บริการ ทำวีซ่า ดำเนินการทุกอย่างให้พร้อมสรรพ จัดเตรียมเอกสาร แนะนำขั้นตอนต่างๆ เพื่อให้การยื่นวีซ่ากับสถานฑูตง่ายขึ้น ในราคาย่อมเยา นอกจากนี้ ยังบริการข้อมูลการทำวีซ่า อย่างครบถ้วน สำหรับผู้ที่กำลังต้องการข้อมูลในการทำวีซ่า เรารวบรวมเอาข้อมูลที่สำคัญและเป็นประโยชน์เอาไว้ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเอกสารต่างๆ ที่ ผู้เดินทางต้องการทำวีซ่า จำเป็นต้องเตรียม ที่ตั้งของสถานฑูต ช่วงวัน-เวลาในการยื่นวีซ่า ข้อแนะนำต่างๆ และ แบบฟอร์มในการขอวีซ่าท่องเที่ยว ของประเทศต่างๆ อาทิเช่น วีซ่ากัมพูชา, วีซ่าจีน, วีซ่าญี่ปุ่น, วีซ่าไต้หวัน, วีซ่าลาว,วีซ่าฝรั่งเศส, วีซ่าเยอรมัน, วีซ่าอังกฤษ, วีซ่าอิตาลี, วีซ่าอียิปต์, Schengen Visa, วีซ่าอเมริกา, วีซ่าออสเตรเลีย, วีซ่านิวซีแลนด์

แปลเอกสาร

ทีมงานนักแปลของ ตาดี อินเตอร์เนชั่นแนลล้วนมีประสบการณ์ในการแปลภาษาที่ตนเองมีความเชี่ยวชาญและในเนื้อหาการแปลที่หลากหลาย อาทิ งานแปลทั่วไป เอกสารราชการ ด้านกฎหมาย, บัญชีการเงิน, วิศวกรรม, การตลาด, สิ่งแวดล้อม, คอมพิวเตอร์เทคโนโลยี, งานโฆษณา และงานแปลด้านอื่นๆ ซึ่งสามารถตอบโจทย์ความต้องการที่ครอบคลุมของผู้ใช้บริการงานแปลของเราได้ อย่างมีประสิทธิภาพ และยังมีบริการด้านการรับรองเอกสารโดยฝ่ายนิติกรณ์ กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ การับรองเอกสารโดยสถานทูตต่างๆ และรับรองเอกสารโดยกระทรวงยุติธรรม ซึ่งจะต้องใช้ในงานประมูล ภาษาต่างๆ ที่รับแปลมีดังนี้ ไทย อังกฤษ เยอรมัน ฝรั่งเศส อิตาลี่ สเปน สวีเดน อาหรับ ดัชต์ พม่า ลาว จีน ญี่ปุ่น มาเล ฮิบรู และภาษาอื่นๆ (โปรดโทรสอบถาม)

 

Translation Service

TADEE International we have an expert translator team which have an experience for various languages translation such as formal & informal translations, legal translation, financial statement, engineering, marketing, environment, computer technology, billboard and other translations. We can coverage of all efficiency our translation services.