ลงตำแหน่งพิเศษ S1

[ใหม่] เรียน PLC , สอน PLC , Training PLC

365 สัปดาห์ ที่แล้ว - กรุงเทพมหานคร - คนดู 726

เรียน PLC , สอน PLC , Training PLC

 

BASIC PLC TRAINING  ค่าอบรม 3,500 บาท/คน

 

เหมาะสำหรับ

นักศึกษาเตรียมเข้าทางานโรงงาน

พนักงานโรงงานเพิ่มความรู้ระบบ PLC

 

ความรู้ที่ได้

 - Load / Uplaod Program จาก PLC ได้

 - วิเคราะห์อาการเสียของ PLC จาก Error Code

 - ต่อวงจรเพื่อใช้งาน PLC

 - เขียนโปรแกรม PLC เพื่อควบคุมอุปกรณ์ภายนอก

 - ตรวจสอบและแก้ไขโปรแกรม PLC

 - อ่านและเขียนโปรแกรม Lader ได้

 - ผู้เรียนเข้าใจเรื่อง Scan Timer

 

เนื้อหาการเรียน PLC

 - การต่อใช้งานอุปกรณ์ไฟฟ้าพื้นฐาน

 - อุปกรณ์และสัญลักษณ์ทางไฟฟ้า

 - รู้จักกับ PLC

 - การเขียนโปรแกรมด้วยภาษา Lader

 - การนำ PLC ใช้งานกับอุปกรณ์ภายนอก

 - Digital Input 

 - Digital Output

 - Internal Relay

 - Timer / Counter

 - การทำงานแบบ Scan time

 - การใช้งาน PLC ใน Mode Simulation

 - แบบฝึกหัด

 

หมายเหตุ

- ระยะเวลาการฝึกอบรม 1 วัน

- มี Program ให้นำไปทบทวนPLC DATA MANAGEMENT ค่าอบรม 4,500 บาท/คน

 

เหมาะสำหรับ

ผู้เคยศึกษา Basic PLC

วิศวกรโรงงานที่ผ่านการเขียน PLC เบื้องต้น

บุคคลทั่วไปที่เคยเขียน

 

ความรู้ที่ได้

- สามารถแปลงเลขฐานได้

- ใช้คำสั่ง บวก ลบ คูณ หาร ใน PLC

- แปลงข้อมูลระหว่าง Data และ Bit (Logic)

- การคัดลอกข้อมูล

- การแปลงข้อมูล จานวณเต็ม ทศนิยม

- นำ Data Registor มาประยุกต์ใช้งานกับ Program

 

เนื้อหาการเรียน PLC

- เลขฐาน 2 กับสัญญาณไฟ้ฟ้า

- เลขฐาน 16 กับสถาบันไฟฟ้า

- ประเภทข้อมูลใน PLC

- การแปลงข้อมูลระหว่าง Data และ Bit

- การใช้คำสั่ง MOVe

- การใช้คำสั่งแปลงชนิดข้อมูล

- การ บวก ลบ คูณ หาร ใน PLC

- Timer + Data Register

- Counter + Data Register

-  แบบฝึกหัด

 

หมายเหตุ

ระยะเวลาการฝึกอบรม 1 วัน

มี Program ให้นำไปทบทวน

มีไฟล์เนื้อหารายละเอียดการอบรมให้เพื่อทบทวนและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริง

ยินดีให้คำปรึกษาภายหลังการฝึกอบรมเสร็จกรณีมีปัญหาในการทางานจริง

 

 

PLC EXTENSION MODULE ค่าอบรม 4,500 บาท/คน

 

เหมาะสำหรับ

ผู้เคยศึกษาการอบรม PLC Data Register

วิศวกรที่เข้าใจเรื่อง Data Register

 

ความรู้ที่ได้

 - ใช้ PLC ควบคุม Inverter

 - ใช้งานโมดูลภายนอก

 - ใช้งาน Encoder กับ PLC

 - เข้าใจ Speed Control แบบ Close Loop

 

เนื้อหาการเรียน PLC

 - การใช้งาน Inverter

 - Close Loop Speed Control

 - การใช้งาน Extension Module

 - การใช้คำสั่ง To กับ Module Analog

 - การใช้คำสั่ง From กับ Module Analog Input

 - การใช้งาน Encoder กับ Module High-Speed Counter

 - แบบฝึกหัด

 

หมายเหตุ

ระยะเวลาการฝึกอบรม 1 วัน

มี Program ให้นำไปทบทวน

มีไฟล์เนื้อหารายละเอียดการอบรมให้เพื่อทบทวนและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริง

ยินดีให้คำปรึกษาภายหลังการฝึกอบรมเสร็จกรณีมีปัญหาในการทางานจริง

 

 

สนใจกรุณาติดต่อสอบถาม

หจก.ออโตเมชั่น  เอ็กซ์เพิร์ท

เลขที่ 324  ซ.ลาดพร้าว 101 (นครไทย 9)  ถ.ลาดพร้าว  แขวงคลองจั่น  เขตบางกะปิ กทม.

โทร. 02-378-0057  มือถือ  084-115-7213 , 083-251-3382

http://www.automation-expert.co.th/

E-mail  :  automation.expert@yahoo.com