[ใหม่] ผลงาน อ.3 นวัตกรรม สื่อการสอน รายงาน 5 บท

530 สัปดาห์ ที่แล้ว - ราชบุรี - คนดู 307
ผลงาน อ.3 นวัตกรรม สื่อการสอน รายงาน 5 บท 
ให้ คำปรึกษาโดยผู้เชี่ยวชาญฟรี ๆ 
-โดยแนะนำการ จัดทำ ทุกๆขั้นตอนแบบละเอียด     
-cai  การ์ตูนแอนิเมชั่น    มัลติมีเดีย 
  flash+autoware 
- flash นิทาน MV อื่นๆ
-รายงานวิจัย 5 บท 
-คู่มือการใช้งาน
-คู่มือครู -แผนการสอน
-เว็บไซต์ สื่อการสอน
-โปรเจ็ก  project  
-บทเรียนออนไลน์ 
-ห้องเรียนออนไลน์ -Camtasia
-หนังสือ e-book -Adobe Flash
-หนังสือส่งเสริมการอ่าน
-Authorware-Adobe Captivate
-ออกแบบและแต่งเรื่องหนังสือส่งเสริมการอ่าน
-ชุดการสอน
-บทเรียนสำเร็จรูป
-บทเรียนสำเร็จรูปประกอบภาพการ์ตูน
-แบบฝึกเสริมทักษะ
-แบบฝึกทักษะ
-แบบฝึกพัฒนาทักษะ
-บทเรียนโปรแกรม
-บทเรียนการ์ตูน
-ชุดกิจกรรม
-แบบฝึกหัด หลากหลาย    พร้อมกิจกรรม    แบบทดสอบ  มากมาย รูปแบบ เป็นต้น

ติดต่อ  อาจารย์อมร  caithai3@hotmail.com  081-1755112