[ใหม่] Super Coach | พัฒนาทักษะการฝึกสอนเพื่อสร้างโอกาสขายแบบไร้ขีดจำกัด

324 สัปดาห์ ที่แล้ว - กรุงเทพมหานคร - คนดู 710
รายละเอียด

BB090254-TH

Bizz Backup “ปฏิบัติการ” เสริมความสำเร็จ
ปรึกษาธุรกิจ | แนวทางแก้ปัญหาธุรกิจ | อบรมพัฒนา

Super Coach | พัฒนาทักษะการฝึกสอนเพื่อสร้างโอกาสขายแบบไร้ขีดจำกัด

เค้าโครงและเนื้อหาของหลักสูตร

• เตรียมการฝึกสอนที่ดีเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด

• การกล่าวเปิดให้คำฝึกสอนอย่างสร้างสรรค์ บริหารจัดการและควบคุมอารมณ์อย่างมีประสิทธิภาพ บริหารจัดการความขัดแย้ง และสถานการณ์ที่ยากยิ่งต่าง ๆ

• “ตรวจสอบติดตามศักยภาพ และค้นหาเรื่องราวที่เกิดขึ้นจริง” โดยใช้ทักษะการปฏิสัมพันธ์ที่มีประสิทธิภาพ

• “กำหนดเป้าหมายในการฝึกสอนอย่างชัดเจน”

• การใช้คำถามที่มีประสิทธิภาพ กระตุ้นให้ผู้รับการฝึกสอนได้ใช้ความคิดเพื่อค้นหาแนวทางในการแก้ปัญหา

• “สำรวจแนวทางแก้ปัญหาที่เป็นไปได้” และก่อให้เกิดผลกระทบในทางสร้างสรรค์

• การกล่าวปิดให้คำฝึกสอน การตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล

• ร่วมสร้างและสนับสนุนวัฒนธรรมการฝึกสอน

โปรดเยี่ยมชม www.bizzbackup.co.th สำหรับข้อมูลอื่น ๆ 
หรือติดต่อเราที่ clientservice@bizzbackup.co.th 
หรือพูดคุยกับเราที่ 0-2931-6654, 08-1892-2456

บริษัท บิซ แบ๊กอัพ จำกัด
24 ซอยลาดพร้าววังหิน 20 แยก 2 ถนนลาดพร้าววังหิน
แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว
กรุงเทพมหานคร 10230