[ใหม่] Vertical Sales | พัฒนาทักษะการขายเพื่อทำยอดขายทะลุเป้า

326 สัปดาห์ ที่แล้ว - กรุงเทพมหานคร - คนดู 834
รายละเอียด

BB090145-TH

Bizz Backup “ปฏิบัติการ” เสริมความสำเร็จ
ปรึกษาธุรกิจ | แนวทางแก้ปัญหาธุรกิจ | อบรมพัฒนา

Vertical Sales | พัฒนาทักษะการขายเพื่อทำยอดขายทะลุเป้า

เค้าโครงและเนื้อหาของหลักสูตร

• “การเตรียมตัวก่อนการเข้าพบ” ที่ดีถือเป็นชัยชนะไปแล้วครึ่งหนึ่ง

• จัดเตรียม “ข้อเสนอขาย” ให้เป็นคำพูดขายที่น่าสนใจ ครอบคลุมถึงคุณสมบัติ จุดเด่น และคุณประโยชน์

• จัดเตรียมคำพูดสำหรับการเปิดการขาย

• การซักซ้อมฝึกฝนการนำเสนอ

• ปรับรูปแบบวิธีการนำเสนอการขายให้เข้ากับพฤติกรรมของผู้ซื้อ

• การสาธิตสินค้าหรือบริการให้เข้ากับความต้องการของลูกค้ารายนั้น ๆ

• ออกแบบคำถามต่าง ๆ ให้ครอบคลุม และเป็นการเฉพาะกับการเข้าพบนั้น ๆ รับฟังอย่างตั้งใจ

• คาดเดาเหตุแห่งความขัดแย้ง พฤติกรรมที่ไม่ดีบางอย่าง และคำโต้แย้งที่อาจจะเกิดขึ้นในระหว่างการเข้าพบ และกำหนดวิธีการรับมือกับปัญหาเหล่านั้น

• การมีอิทธิพลเหนือลูกค้า การจูงใจทำให้เห็นด้วย หรือการเกลี้ยกล่อมชักชวน และการกระตุ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ได้มาซึ่งคำมั่นสัญญาจากลูกค้า

• การฝึกใช้ “เคล็ดลับและเทคนิคในการปิดการขาย”

โปรดเยี่ยมชม www.bizzbackup.co.th สำหรับข้อมูลอื่น ๆ 
หรือติดต่อเราที่ clientservice@bizzbackup.co.th 
หรือพูดคุยกับเราที่ 0-2931-6654, 08-1892-2456

บริษัท บิซ แบ๊กอัพ จำกัด
24 ซอยลาดพร้าววังหิน 20 แยก 2 ถนนลาดพร้าววังหิน
แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว
กรุงเทพมหานคร 10230