ลงตำแหน่งพิเศษ S1

[ใหม่] ประกันไม่มะเร็งมีคืน

219 สัปดาห์ ที่แล้ว - กรุงเทพมหานคร - คนดู 616
  • ประกันไม่มะเร็งมีคืน รูปที่ 1
รายละเอียด
ประกัน ไม่มะเร็ง มีคืน


โดย  ไทยประกันชีวิตเป็นมะเร็ง   ---------------->  ได้เงินล้าน


ไม่เป็นมะเร็ง --------------->  ได้เงินคืน
พร้อมรับสิทธิประโยชน์ไทยประกันชีวิตฮอตไลน์

สมัครง่าย ไม่ต้องตรวจสุขภาพ

ติดต่อ 
 
ตัวแทนไทยประกันชีวิต

วิเชษฐ

080-626-4966  

หรือ teatea2112@gmail.com

www.wisurance.tht.in