ลงตำแหน่งพิเศษ S1

[ใหม่] รับทำบัญชี นิติบุคคล ติดต่อ คุณรุจิพัชญ์ 080-8171786

3 วัน ที่แล้ว - กรุงเทพมหานคร - คนดู 1,113

1,000 ฿

  • รับทำบัญชี นิติบุคคล  ติดต่อ คุณรุจิพัชญ์  080-8171786 รูปที่ 1
รายละเอียด


รับทำบัญชี นิติบุคคล   (ประมาณ  1,000 - 2,000 บาท ตามรายได้)

   

    รายละเอียดของการบริการ

 

          ปิดบัญชี จัดทำบัญชีงบดุล และงบกำไรขาดทุนเป็นรายเดือน
          ยื่นภาษีรายเดือน ทั้งภาษีหัก ณ ที่จ่าย และภาษีมูลค่าเพิ่ม

 

          ให้คำปรึกษาด้านบัญชีติดต่อ คุณรุจิพัชญ์  080-8171786
   
    ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่   http://www.ant-market.com/accounting.html