[ใหม่] แปลภาษาอังกฤษเป็นไทย

567 สัปดาห์ ที่แล้ว - กรุงเทพมหานคร - คนดู 1,021

100 ฿

  • แปลภาษาอังกฤษเป็นไทย  รูปที่ 1
รายละเอียด
รับแปลภาษา, รับแปลภาษาทุกภาษา,รับแปลเอกสารราชการ,รับรองเอกสาร,วีซ่า,ล่าม,work permit,แปลภาษาไทยเป็นอังกฤษ,แปลภาษาอังกฤษเป็นไทย,แปลภาษาญี่ปุ่น,แปลภาษาเกาหลี แปลภาษาจีน,แปลภาษาไทย-อังกฤษ,แปลภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ,แปลภาษาฝรั่งเศษ,แปลไทย,แปลคำศัพท์,แปลคำศัพท์เป็นประโยค,แปลภาษาทุกภาษา

 

รับแปลเอกสารทุกภาษาไม่ว่าจะเป็นบทความทั่วไป นวนิยาย การแพทย์ สัญญา วิศวกรรม โบรชัวร์ เว็ปไซด์ ฯลฯ ราคายุติธรรม

ศูนย์แปลภาษานานาชาติ C.W.T. รับแปลเอกสารทุกประเภท จดหมายรัก แปลบทภาพยนตร์ คู่มือการใช้งาน จดหมายติดต่อธุรกิจ การค้าการลงทุน การบริหารจัดการ อุตสาหกรรม บทความคอมพิวเตอร์ ข่าวสาร บทความวิชาการ

บริการแปลเอกสารราชการต่าง ๆ เช่น หนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท หนังสือรับรองโสด สูติบัตร ทะเบียนบ้าน บัตรประชาชน ใบรับรองสถานภาพ ใบรับรองสถานที่เกิด ทะเบียนสมรส ใบสำคัญการหย่า ใบแสดงผลการศึกษาทุกระดับชั้น ปริญญาบัตร จดหมายส่วนตัว จดหมายโต้ตอบทางธุรกิจ เอกสารการจดทะเบียนการค้า

*(มีตราประทับรับรองคำแปล และบริการจัดส่งอกสารให้ฟรี โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย)*


- มีตราประทับรับรองการแปล เพื่อนำเอกสารไปยื่นขอวีซ่า และพาสปอร์ต
- รับรองโนตารี่พับลิค
- บริการทำวีซ่า
- รับรองเอกสารโดยกระทรวงการต่างประเทศ และสถานทูตต่าง ๆ
- บริการจัดส่งเอกสารให้ถึงสำนักงาน หรือบ้านโดยที่ไม่ต้องเสียเวลามารับเอกสารเอง ( ฟรี!! ค่าจัดส่ง )
- บริการนำเอกสารไปดำเนินการตรวจที่กระทรวงการต่างประเทศ (กรมการกงสุล) เพื่อความสะดวกของเจ้าของเอกสาร
- รับแปลภาษา และนำไปลงในไฟลล์ ai., รับทำไฟลล์อิลาส, รับทำไฟลล์ ai.
- รับแปลงานทุกชนิด, รับแปลอกสาร ทุกประเภท
- ราคาอาจมีการยืดหยุ่นได้ แล้วแต่ลักษณะเนื้อหาของงาน
- รับรองลายมือชื่อโดยทนาย Notary Public เพื่อนำเอกสารไปใช้ในต่างประเทศ
- รับแปล บทความทางวิทยาศาสตร์ สิทธิบัตร textbook scientific article โดยผู้มีความรู้เฉพาะทาง
- รับแปลเอกสารราชการพร้อมรับรองการแปล เพื่อนำไปใช้ขอ VISA โดยผู้มีประสบการณ์ด้าน การแปล

แปลจากภาษา อัตราเริ่มต้นหน้าละ หมายเหตุ :

ภาษา ญี่ปุ่น 350 - 450
ภาษา มาเลเซีย, มาลายู 400 - 500
ภาษา พม่า, ลาว, กัมพูชา, เขมร, เวียดนาม 400 - 500
ภาษา อาหรับ 600 - 700
ภาษา อินโดนีเซีย 600 - 700
ภาษา ฝรั่งเศส 300 - 400
ภาษา เสปน 400 - 500
ภาษา สวีเดน 500 - 600
ภาษา เนเธอร์แลนด์ 500 - 600
ภาษา ฟิลิปปินส์ 500 - 600
ภาษา กรีก, ตากาล็อก 600 - 700
ภาษา เยอรมัน 350 - 400
ภาษา อิตาลี 350 - 400
ภาษา ฟิลแลนด์ 600 - 700
ภาษา ดัชท์ 500 - 600
ภาษา จีน 350 - 450
ภาษา รัสเซีย 600 - 700
ภาษา อื่น ๆ ทุกภาษา กรุณาสอบถามราคา
ราคาอาจมีการยืดหยุ่นได้ แล้วแต่ลักษณะเนื้อหาของงาน
ยินดีให้คำปรึกษา และบริการค่ะ :
ติดต่อ คุณสา และ คุณยู
Office : 02 153 2630
Mobile : 087 9360 355, 089 111 0720
Fax : 02 153 2630
E-mail : centralworld_t@hotmail.com หรือ
mailto : cw.t@hotmail.comil.com
www.translationandvisa.myreadyweb.comรับแปลภาษาอังกฤษเป็นไทย, ไทยเป็นอังกฤษ ด่วน ราคาไม่แพง

รับแปลภาษา ญี่ปุ่น , ภาษา จีน กลาง , ภาษา จีน ไต้หวัน , รับแปล ภาษา เวียดนาม , รับแปล ภาษา กัมพูชา / เขมร , รับแปล ภาษา พม่า , รับแปล ภาษา ลาว , รับแปล ภาษา ตากาล็อค (ฟิลิปปินส์) , รับแปล ภาษา มาเลย์

รับแปล ภาษา อินโด (อินโดนีเซีย) , รับแปล ภาษา ฮินดี (อินเดีย) , รับแปล ภาษา อูรดู (ปากีสถาน) , รับแปล ภาษา อังกฤษ , รับแปล ภาษา เยอรมัน , รับแปล ภาษา อิตาลี , รับแปล ภาษา ฝรั่งเศส , รับแปล ภาษา รัสเซีย

รับแปล ภาษาสเปน (ยุโรป / ละตินอเมริกา) , รับแปล ภาษา แดนิช , รับแปล ภาษา ดัชท์ , รับแปล ภาษา สวีเดน , รับแปลภาษาโปรตุเกส (ยุโรป) , รับแปลภาษาโปรตุเกส (บราซิล) ,รับแปลภาษานอร์เวย์ , รับแปลภาษาฟินแลนด์

รับแปลภาษากรีก , รับแปลภาษาละติน , รับแปลภาษาอัลเบเนีย , รับแปลภาษาเบลารุส , รับแปลภาษาบอสเนีย , รับแปลภาษาโครเอเชีย , รับแปล ภาษา เชค , รับแปล ภาษา เอสโทเนีย , รับแปล ภาษา ฮังการี , รับแปล ภาษา ลัทเวีย

รับแปล ภาษา ลิทัวเนีย , รับแปล ภาษา สโลวัค , รับแปล ภาษา ฮิบรู (อิสราเอล) , รับแปล ภาษา ละติน , รับแปล ภาษา อาร์เมเนีย , รับแปล ภาษา จอร์เจีย ,รับแปล ภาษา คาซัคสถาน , รับแปล ภาษา เคอร์จิสถาน , รับแปล ภาษา ยูเครน

รับแปล เอกสารด่วน, รับแปล ภาษาด่วน, รับแปล เอกสาร ด่วนทุกภาษา, รับแปลภาษา ด่วนทุกภาษา, ล่าม , ล่าม ทุกภาษา, บริการล่าม, รับทำวีซ่า , วีซ่า, จองตั๋วเครื่องบิน , รับพิมพ์ อักษรภาษาต่างๆ

ผู้เชี่ยวชาญศาลยุติธรรม, โนตารี่พับลิค (Notary republic), วีซ่า, รับรองเอกสารโดยกระทรวงการต่างประเทศ และสถานทูตต่าง ๆ, กรมการกงสุล

ผู้เชี่ยวชาญศาลยุติธรรม, โนตารี่พับลิค (Notary republic), วีซ่า, รับรองเอกสารโดยกระทรวงการต่างประเทศ และสถานทูตต่าง ๆ, กรมการกงสุล, แปลภาษา, แปลเอกสาร, ภาษา, รับ แปล, แปล ภาษา, ภาษา อังกฤษ, ภาษาอังกฤษ