[ใหม่] บริการงานแปล/ล่าม (ภาษาจีน-ไทย/อังกฤษ) (ภาษาไทย/อังกฤษ-จีน)

517 สัปดาห์ ที่แล้ว - กรุงเทพมหานคร - คนดู 2,465
  • บริการงานแปล/ล่าม (ภาษาจีน-ไทย/อังกฤษ)   (ภาษาไทย/อังกฤษ-จีน) รูปที่ 1
รายละเอียด

*Investment and trading in China consulting.ให้การปรึกษาทางการลงทุนและการค้ากับจีน

 

-Project feasibility study and proposal arrangement.บริการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการและจัดทำข้อเสนอแนวทาง

 

-Business meeting interpretation and negotiation.บริการล่ามแปลและพร้อมทั้งเจรจาต่อรองในการประชุมธุรกิจ

 

-Factory visiting, on site interpretation.บริการพาเยี่ยมชมโรงงานและล่ามแปลที่หน้างาน

 

-Products searching. บริการสืบหาแหล่งสินค้า

 

-Order follow up, shipping arrangement.บริการติดตามสินค้าที่สั่งซื้อ พร้อมบริการเรื่องการจัดการการขนส่ง

 

-Tourist and business travel whole around cities of China.บริการท่องเที่ยวและเดินทางสำหรับธุรกิจทั่วทุกเมืองของจีน

 

-Exhibition/ show/ trade fair interpreter/translator.บริการงานล่ามและงานแปลสำหรับ งานนิทัศน์การ/งานแสดง/งานแสดงสินค้า

 

-Business assistant, service function such as set up office, contact with related government departments in China, etc. บริการงานผู้ช่วยทางธุรกิจเช่นการตั้งสำนักงานติดต่อกับหน่วยงานรัฐบาลจีนที่เกี่ยวข้องเป็นต้น

 

-Chinese -Thai-English document translation (Product manual, Contract, Technical documents, E-mail, Websites, etc.บริการแปลเอกสารภาษาจีน/ไทย-อังกฤษเช่นคู่มือสินค้า, สัญญา, เอกสารทางเทคนิค, อีเมล์, เว็บไซท์ เป็นต้น