[ใหม่] รับพิมพ์งาน,พิมพ์รายการ,พิมพ์เอกสาร ทุกชนิด ลำพูน และทั่วประเทศ

712 สัปดาห์ ที่แล้ว - ลำพูน - คนดู 605

5 ฿

  • รับพิมพ์งาน,พิมพ์รายการ,พิมพ์เอกสาร ทุกชนิด ลำพูน และทั่วประเทศ รูปที่ 1
รายละเอียด

รับพิมพ์งาน และ งานเอกสารทุกประเภท

เช่นรายงาน / เอกสารประกอบการเรียนทุกรูปแบบ / ข้อสอบ / บทเรียน / แผนการสอน / แบบประเมิน / แบบสอบถาม / งานวิจัย / ใบปลิว / เมนู / แผ่นพับ / Word / Excel / PowerPoint /สูตรทางคณิตศาสตร์ / กราฟ / แผนภูมิ / แผนผัง

อัตราค่าพิมพ์

***Word / ExcelA4 ภาษาไทย / อังกฤษ หรืองานปกติ แผ่นละ 5 บาท

***สูตรคณิตศาสตร์ / กราฟ / แผนภูมิ / ฟังก์ชั่นต่างๆ แผ่นละ 8 – 20 บาท

***พิมพ์งานพร้อมหาข้อมูล แผ่นละ 10 – 15 บาท

***PowerPoint แผ่นละ 7 - 10 บาท

***พิมพ์พร้อมหาข้อมูล แผ่นละ 8 -10 บาท

++ รับพิมพ์งานทั่วประเทศ รับ-ส่ง ทางอีเมล์ หรือทางไปรษณีย์

++ จังหวัดลำพูน นัดรับ-ส่งเอง หรือ ทางอีเมล์ ก็ได้ค่ะ

งานมีคุณภาพ สะอาด ถูกต้อง ราคาเป็นกันเอง พิมพ์เยอะ พิมพ์ด่วนคุยกันได้ค่ะ

สนใจติดต่อคุณปลา 089-4374757

Email :p_pompam_p@hotmail.com ที่อยู่ : ลำพูน