[ใหม่] รับจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน รับจดทะเบียนบริษัท

658 สัปดาห์ ที่แล้ว - นนทบุรี - คนดู 394
  • รับจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน รับจดทะเบียนบริษัท รูปที่ 1
รายละเอียด

ห้างหุ้นส่วนจำกัด คือ
ห้างหุ้นส่วนประเภทซึ่งมีหุ้นส่วน 2 จำพวก ดังนี้
- หุ้นส่วนจำพวกจำกัดความรับผิด ได้แก่
ผู้เป็นหุ้นส่วนคนเดียวหรือหลายคนซึ่งรับผิดจำกัดเพียงจำนวนงินที่ตนรับว่าจะลงทุนในห้างหุ้นส่วนเท่านั้น
- หุ้นส่วนจำพวกไม่จำกัดความรับผิด ได้แก่
หุ้นส่วนคนเดียวหรือหลายคนซึ่งรับผิดในบรรดาหนี้สินทั้งปวงของห้างหุ้นส่วนโดยไม่จำกัดจำนวน
http://www.xn--82cyjajcdb4eei6e5djl0cm0r.com/
รับจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน รับจดทะเบียนบริษัท โทร.081-931-8761
นนทบุรี ปทุมธานี