[ใหม่] สำนักงานกฎหมายหงส์ทอง รับจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน จัดตั้งบริษัทมหาชน ขอวีซ่า ต่อวีซ่า ขอใบอนุญาตทำงาน ต่อใบอนุญาตทำงาน

664 สัปดาห์ ที่แล้ว - นนทบุรี - คนดู 1,298
รายละเอียด

สำนักงานกฎหมายหงษ์ทอง โทร 089-128-4527

รับจดทะเบียนบริษัท จดทะเบียนบริษัทจำกัด จดทะเบียนพาณิชย์ จัดตั้งบริษัทจำกัด จัดตั้งห้างหุ้นส่วน จดทะเบียนห้างหุ้นส่วน จัดตั้งบริษัทมหาชน ขอวีซ่า ต่อวีซ่า ขอใบอนุญาตทำงาน ต่อใบอนุญาตทำงาน ขอใบอนุญาตนำเที่ยว จดทะเบียน เครื่องหมายการค้า

จดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม จดทะเบียนพาณิชย์ จดทะเบียนนิติบุคคล จดทะเบียนเลิกบริษัท เพิ่มทุน ลดทุน เปลี่ยนแปลงกรรมการ ขอใบอนุญาตโรงงาน ต่อใบอนุญาตโรงงาน จดทะเบียนแก้ไขเปลี่ยนแปลง จดทะเบียนนิติกรรม

รับติดตามหนี้ รับว่าความทั่วราชอาณาจักร

โทร 089-128-4527, 083-606-7961

1. ค่าบริการรับจดทะเบียนบริษัท 9,500 บาท (รวมค่าธรรมเนียม 6,300 บาทแล้ว)

พร้อมขอเลขประตัวผู้เสียภาษีอากร และจดทะเบียนเข้าระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีไม่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ***ราคาพิเศษ***

2. ค่าบริการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน 3,850 บาท (รวมค่าธรรมเนียม 1,350 บาทแล้ว)

พร้อมขอเลขประ ตัวผู้เสียภาษีอากร และจดทะเบียนเข้าระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีไม่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ***ราคาพิเศษ***

3. ค่าบริการจดทะเบียนคณะบุคคล ร้านค้า2,000 บาท

พร้อมขอเลขประ ตัวผู้เสียภาษีอากร

4. ค่าบริการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลง บอจ.5, ดวงตรา เริ่มต้นที่ 1,000 บาท

ค่าบริการจดทะเบียนแก้ไขดวงตรา ย้ายสำนักงาน และอื่น ๆ เริ่มต้นที่ 1,500 บาท

5. ค่าบริการจดทะเบียนเลิกกิจการ และเสร็จการชำระบัญชี 8,000 บาท

พร้อมจดทะเบียนออกจากระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม และคืนบัตรประตัวผู้เสียภาษีอากร (ไม่รวมงบเสร็จชำระบัญชี)

6. รับจดทะเบียนบริษัทมหาชน และจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงบริษัทมหาชน

7. ค่าบริการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า 6,000 บาท ตรวจเครื่องหมายการค้า 1,000 บาท

8. ค่าบริการในการขึ้นทะเบียนประกันสังคมสำหรับนายจ้าง และลูกจ้าง 1,500 บาท

9. ค่าบริการในการขอ/ต่อใบอนุญาตทำงาน (WORK PERMIT) 6,500 บาท

10. ค่าบริการในการขอต่อวีซ่า 1 ปี ( VISA ) 6,500 บาท

11. บริการขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานทุกประเภท

ต่ออายุใบ อนุญาต โอนใบอนุญาต จดทะเบียนกรรมสิทธิ์เครื่องจักร และการแก้ไขเปลี่ยนแปลงอื่น ๆ

12. บริการจดทะเบียนนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์

เช่น การซื้อ-ขาย การเช่า การจำนอง การขายฝาก ขอหนังสือรับรองราคาประเมิน และขอคัดเอกสารต่าง ๆ

13. บริการขอรับใบอนุญาตจาก อย.

14. รับติดตามหนี้

13. รับว่าความทั่วราชอาณาจักร ทั้งคดีแพ่งและคดีอาญา


ทำงานโดย ทีมงานทนายความผู้มีความชำนาญ เรายินดีที่จะให้บริการทุกท่าน

ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจและใช้บริการของเรา

ติดต่อ 089-128-4527, 083-606-7961

http://www.hongthonglaw.com/

hongthonglaw@hotmail.com

ยินดีให้บริการทั่วประเทศ...

สถานที่ติดต่อ

81/18 หมู่ที่ 4 ถนนบ้านกล้วย-ไทรน้อย ตำบลพิมลราช อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี

1016/20  ซอยเทอดไท 22 แขวง ตลาดพลู  เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร  Fax: 02-891-4903