[มือสอง] BOHOL TUTOR สมุทรสงคราม ติวเข้ม เรียนล่วงหน้า สอนการบ้าน เตรียมสอบไล่ ปูพื้น โดยวิศวกร ม.พระจอมเกล้า

456 สัปดาห์ ที่แล้ว - สมุทรสงคราม - คนดู 550

500 ฿

  • BOHOL TUTOR สมุทรสงคราม ติวเข้ม เรียนล่วงหน้า สอนการบ้าน เตรียมสอบไล่ ปูพื้น โดยวิศวกร ม.พระจอมเกล้า รูปที่ 1
  • BOHOL TUTOR สมุทรสงคราม ติวเข้ม เรียนล่วงหน้า สอนการบ้าน เตรียมสอบไล่ ปูพื้น โดยวิศวกร ม.พระจอมเกล้า รูปที่ 2
  • BOHOL TUTOR สมุทรสงคราม ติวเข้ม เรียนล่วงหน้า สอนการบ้าน เตรียมสอบไล่ ปูพื้น โดยวิศวกร ม.พระจอมเกล้า รูปที่ 3
  • BOHOL TUTOR สมุทรสงคราม ติวเข้ม เรียนล่วงหน้า สอนการบ้าน เตรียมสอบไล่ ปูพื้น โดยวิศวกร ม.พระจอมเกล้า รูปที่ 4
รายละเอียด
คอร์สที่กำลังสอนอยู่ เดือน ก.พ. –มี.ค. 2556  มีดังนี้   สมัครใหม่ สมัครแล้ว เรียนได้เลย
วันอาทิตย์
ห้องAรอบ 8.00-9.30  ติวเดี่ยว คณิตศาสตร์ ม.ต้น  ( เต็มแล้ว) ห้องB,C ว่าง
ห้องAรอบ1 9.30-12.30  คอมพิวเตอร์พื้นฐาน Word EXCEL POWERPOINT สำหรับประชาชนทั่วไป (ว่าง อีก 3 ท่าน)
ห้องB 9.30-11.00  ภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนประถม1-6 (ว่าง อีก 4 ท่าน)
ห้องB 11.00-12.30  ภาษาอังกฤษ สำหรับผู้ใหญ่เดี่ยว (ห้องC ว่าง)
 
ห้องB รอบ2 13.00-14.30  ภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนอนุบาล (ว่าง อีก 4 ท่าน)
ห้องA รอบ3 14.30-16.00 วิชาฟิสิกส์ มัธยมปลาย (ว่างอีก 5 ท่าน)
ห้องA รอบ4 16.00-17.30 ภาษาอังกฤษมัธยมปลาย (ว่างอีก 2 ท่าน)
 
วันเสาร์
รอบ1 9.00-10.30  ว่าง
รอบ2 10.30-12.00 ว่าง
รอบ2 13.00-14.30  ภาษาอังกฤษ ป.4,5,6  บรรยายภาษาอังกฤษ (ว่าง อีก 4 ท่าน)
รอบ3 15.00-16.30 ติวเดี่ยว  ภาษาอังกฤษ มัธยมต้น (เต็มแล้ว)
รอบ4 16.30-18.00 ภาษาอังกฤษ สำหรับ ประถม 1, 2 , 3   (ว่างอีก 5 ท่าน)


 ขอขอบคุณผู้เข้ารับการติวทุกท่านเป็นอย่างยิ่ง


BOHOL TUTOR สมุทรสงคราม หลังโลตัสแม่กลอง

ชาวแม่กลอง เตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซี่ยน ภาษาอังกฤษ คือ ภาษาทางการ

เรียนพูดภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันและการทำงาน

ติวเข้ม เรียนล่วงหน้า สอนการบ้าน เตรียมสอบไล่ ปูพื้น นักเรียน นักศึกษา
ประถม 1-6 , มัธยม 1-6 , กศน. , ปวช. , ปวส. , ปตรี , นักศึกษา 
คณิต , วิทย์ , ฟิสิกส์ , อังกฤษ , คอมพิวเตอร์ , วิชาทางวิศวกรรมศาสตร์ 
เปิดทุกวัน 8.00 - 20.00 น.
เรียนห้องแอร์ 
รับจำนวนจำกัด   081-7321821